Architektura estuarium Odry

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 263, 1993 r., rysunki i szkice, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej

"Architektura estuarium Odry" obejmuje zagadnienia kształtowania architektonicznego tego obszaru. Porusza problemy związane ze specyfiką estuarium odrzańskiego,występujące unikalnie na tym obszarze.  Zdaniem autorki Zalew Szczeciński stanowi dominantę regionu, co wydaje się nie zostałodotychczas dostrzeżone ani w opracowaniach naukowych, ani zagospodarowaniu jego pobrzeża. Praca nie jest monografią i nie porusza wszystkich problemów związanych z architekturą i urbanistyką. Prace urbanistyczne stanowią bogaty materiał analityczny i pomocniczy dla tematyki architektonicznej, która jak dotychczas nie była przedmiotem stiów. Niezależnym, innym źródłem informacji była bezpośrednia penetracja terenu oraz wykonywane w terenie szkice rysunkowe i zdjęcia fotograficzne.

Według rozpoznania Banku Światowego Polska ma największe szanse w dziedzinie rolnictwa i turystyki. Dowodzą tego również stia podjęte przez autorkę, których wyniki zostały przedstawione w niniejszej książce. Streszczenie w języku angielskim i niemieckim.

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
Wstęp                        
I. Uwarunkowania środowiskowe
Warunki naturalne
Zależności gospodarcze
Tory wodne           
Osadnictwo

II. Estuarium Odry na tle obecnych opracowań
III.Formy architektury morskiej na obszarze estuarium
Porty i przystanie
Obiekty i znaki nawigacyjne
Inne elementy                   

IV. Architektura krajobrazu              
Charakterystyka ogólna        
Stia krajobrazu pObrzeża na przykładzie Półwyspu Howowarpieńskiego                     
Wartości krajobrazu estuarium odrzańskiego

V. Wnioski                                   
Specyficzne wartości architektoniczne obszaru estuarium    
Prace stialne i modelowe obiektów architektonicznych
Spis ilustracji
Bibliograia
Summry          
Zusamenfamssung