Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura Polska po 1990 roku

Wydawnictwo: Pro Architectura
Autor: Praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, Format: 12,0 x 16,7 cm, Stron: 156, 2004 r., fotografie czarno-białe 

Polsko - angielski przewodnik prezentuje współczesną architekturę małopolski powstałą po 1990 roku na 127 przykładowych realizacjach. Składa się z dwóch zasadniczych części: w pierwszej pokazuje obiekty powstałe w Małopolsce poza Krakowem, w drugiej te powstałe w Krakowie. Lokalizacja budynków pokazana jest na mapach.

Mapy poprzedzają obydwie części przewodnika. Uzupełnieniem map jest też kulturowa charakterystyka miejscowości, w której znajduje się prezentowany obiekt a każda część poprzedzona jest listą obiektów. Kolejność prezentowanych w przewodniku obiektów wynika z ich położenia geograficznego przesuwając się od zachodniej do wschodniej granicy województwa Małopolskiego i analogicznie dla Krakowa od zachodniej do wschodniej granicy administracyjnej miasta. Obiekty zlokalizowane w Małopolsce poza Krakowem opisane są literą "M" i kolejną cyfrą wynikającą z ich położenia w stosunku do zachodniej części województwa i tak np. Mi oznacza obiekt zlokalizowany najbliżej województwa Śląskiego, a M29 najdalej.

Obiekty zlokalizowane w Krakowie w opisane są literą "K" i kolejną cyfrą wynikającą z ich położenia w stosunku do zachodniej granicy administracyjnej Krakowa. Każdy prezentowany obiekt opatrzony jest charakteryzującą go fotografią, i opatrzony metryką opisującą kolejno: funkcję, autora (ów) projektu, dokładny adres, rok powstania, lokalizacje w regionie lub mieście. Całość uzupełniona jest o krótki opis charakteryzujący prezentowany obiekt. Na zakończenie podane są dane dotyczące: zastosowanych materiałów, konstrukcji, powierzchni, kubatury oraz inwestora.

Przewodnik zamyka indeks autorów i spis ilustacji. Dane zamieszczone w książce powstały w oparciu o przygotowaną przez Fundacje Pro Architectura ankietę dostarczoną przez autorów lub inwestorów poszczególnych obiektów oraz o wydawnictwa Festiwalu Kraków 2000, SARP i Województwa Małopolskiego. Ważnym źródłem informacji był także Internet.