Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej

ISBN 978-83-7207-909-1

Oprawa: twarda, Format: 24x28 cm, Stron: 316, 2010 r., liczne fotografie barwne i czarno-białe


 
Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym... Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”.

Spis treści:

Przedmowa

Wstęp 
 

Mit a rzeczywistość

Wysublimowanie idei narodowej w czasie zaborów 

Wyzwolenie – wielkie otwarcie

Mit motorem działań

Styl dworkowy 

Miasto-ogród

Małomiasteczkowość

Rzeczywistość XIX-wiecznego miasta

Fatum pierzei 

Akademizm 

Zasada harmonii

 

„Mieszkanie i Miasto” 

Społeczny rodowód Rady Miejskiej

Finanse a infrastruktura 

Walka o wpływy 

Planowanie miejskie

Charakter miasta „ośrodka” 

Kooperatywy 

Przestrzeń mieszkalna Romana Felińskiego

Elitaryzm wzorców 

 

„Szkoła warszawska” 

Modernizowanie akademizmu 

Neopozytywizm warszawski a neoromantyzm krakowski

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Siła przyciągania 

„Szara cegła”

Indywidualizm i zaangażowanie 

 

„Nowa sztuka”

Od futuryzmu do produktywizmu

Zderzenie z rzeczywistścią

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rozumowanie a odczywanie

Maksymalizm ideowy

Praktyka współpracy 

„Warszawa Funkcjonalna” 

 

Zdynamizowanie przestrzeni  

Architektura luksusowa

Dynamika 

Narracja

Parter 

 

Miasto a władza 

Kamienica

Wieżowiec 

Kompozycja czy komunikacja

Sojusz urbanistów z władzą

Oblicza monumentalizmu 

Standaryzacja 

 

Architektura nowego humanizmu  

Czas natury 

Potrzeba autentyzmu

Przenikanie się światów i kultur

Nowy kod znaczeniowy 

Metajęzyk w poezji i architekturze

Względność czasu i kultur 

 

Podsumowanie 

Pluralizm 

Naturalizm 

Indywidualna synteza

Architektura w czasie zagro.enia

Forma otwarta – manifest wolności

Kulturalizm 

 

Zakończenie 

Przypisy bibliograficzne 

Spis i źrodła ilustracji 

Bibliografia 

Streszczenie (Summary)