Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura wernakularna obszaru bałtyckiego. Analogie, różnice, obraz ogólny

Autor: Piotr Alert
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka lakierowana, Format: 17x25 cm, Stron: 258, 2012 r., 167 zdjęć i ilustracji + 37 tabel
 
W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano sposoby budowy, konstrukcję i wygląd domów mieszkalnych, typowych dla rejonu bałtyckiego: polskie domy podcieniowe, domy z okrąglaków, rije mieszkalne, domy typu noms, domy z czarną kuchnią, domy typu stuga, budynki z ram typu H, szlezwickie Geesthardenhaus, domy halowe. Omwiono również najbardziej charakterystyczne dla tego regionu obiekty gospodarcze: spichlerze szczytowe, lamusy z galerią wzdłużną, stodoły typu gumno, budynki bramne, itp..

Z książki można się dowiedzieć m.in. o konstrukcjach budynków, o rodzajach pokryć dachów, o urządzeniach grzewczych, stylach i sposobach wykończenia budynków, typach rozplanowania domostw, różnorakich detalach typowych dla budownictwa w określonych rejonach..
  
Szerszy kontekst przestrzenny - siedlisko, wieś, krajobraz kulturowy - został omówiony w takim zakrasie, w jakim determinuje on formę architektoniczną.

Pubikacja jest wyjątkowo ciekawa, jest cennym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się konserwacją budynków drewnianych i miłośników budownictwa naturalnego.


SPIS TREŚCI: 

1. WPROWADZENIE

1.1. Określenie przedmiotu badań i terminologia

1.2. Przestrzenny i czasowy zakres opracowania

1.3. Cel pracy i wstępne założenia

1.4. Hipoteza

1.5. Metoda modelu tradycji architektonicznej

1.6. Metodyka badań

1.7. Stan badań

1.8. Specyfika Bałtyku jako morza śródlądowego

1.9. Obraz wspólnoty bałtyckiej

1.10. Wprowadzenie do części opisowej opracowania

 

2. KOMPLEKS DOMOW HALOWYCH

2.1. Wprowadzenie w tematykę domów halowych

2.2. Zasięg występowania domów halowych

2.3. Różnice w terminologii

2.4. Komasacja funkcji w domu halowym

2.5. Układ i rozmiary domów halowych

2.6. Charakterystyczny przekrój poprzeczny

2.7. Wielka sień w domu halowym

2.8. Kuchnia i urządzenia ogniowe

2.9. Mieszkanie gospodarza

2.10. Trakty boczne

2.11. Odmiany rozplanowania domów halowych

2.12. Ryglowa konstrukcja ścian

2.13. Konstrukcja dachu

2.14. Formy dachów

2.15. Ściana frontowa

2.16. Geneza domów halowych — długie domy z okresu neolitu

2.17. Geneza domów halowych — domy Germanów w średniowieczu

2.18. Geneza domów halowych — europejskie długie domy

2.19. Ustalenie się formy domu halowego w XV wieku

2.20. Schyłek domów halowych

2.21. Zespoły osadnicze na terenie kompleksu

2.22. Dom halowy w obejściu — najmniejsze zagrody

2.23. Chłopskie dwory w Meklemburgii

2.24. Zamknięte zagrody czworoboczne na Pomorzu Zachodnim

2.25. Domy z sienią poprzeczną

2.26. Tradycyjna kolorystyka

2.27. Model tradycji architektonicznej dla kompleksu domów halowych


3. DOMY TYPU GEESTHARDENHAUS NA TERYTORIUM SZLEZWIKU

3.1. Zespół domów szlezwickich

3.2. Określenie zasięgu terytorialnego zespołu Szlezwiku

3.3. Propozycja polskiej terminologii

3.4. Określenie ogólne

3.5. Wygląd zewnętrzny

3.6. Konstrukcja domów szlezwickich

3.7. Rozplanowanie domu szlezwickiego

3.8. Geneza domów szlezwickich

3.9. Fryzyjskie domy z Uthlandii

3.10. Model tradycji architektonicznej dla zespołu domów szlezwickich

 

4. BUDYNKI Z RAM TYPU ,,H“ W REJONIE CIEŚNIN DUŃSKICH

4.1. Specyfika kompleksu cieśnin duńskich

4.2. Zasięg i środowisko kompleksu cieśnin duńskich

4.3. Jednorodność form w obrębie kompleksu

4.4. Zasada konstrukcji drewnianego szkieletu z ram typu ,,H”

4.5. Materiał stosowany do wznoszenia konstrukcji

4.6. Złącza na czop przewlekany

4.7. Alternacja konstrukcji szkieletowej, wypełnienia

4.8. Rodzaje podwalin i ich rola konstrukcyjna

4.9. Więźby dachowe i dachy

4.10. Kształt budynków

4.11. Rozplanowanie wnętrza budynków mieszkalnych

4.12. Poszerzanie budynków

4.13. Urządzenia grzewcze

4.14. Formy szczytów na wyspie Bornholm

4.15. Kolorystyka obiektów

4.16. Krajobraz i osadnictwo

4.17. Formy siedlisk

4.18. Model tradycji architektonicznej dla kompleksu domów z ram typu ,,H"


5. CZERWONE DOMY TYPU STUGA PO OBU STRONACH PÓŁNOCNEGO BAŁTYKU

5.1. Szwedzko-fiński kompleks domów zrębowych

5.2. Terytorialny zasięg kompleksu

5.3. Problem terytorialnej jedności kompleksu

5.4. Środowisko geograficzne kompleksu

5.5. Środowiskowe warunki do uprawiania rolnictwa

5.6. Wieńcowa konstrukcja ścian

5.7. Slegowa konstrukcja dachu

5.8. Rozwój konstrukcji dachów

5.9. Rozwój rzutu domów mieszkalnych —hogloftsstuga na południu Półwyspu Skandynawskiego

5.10. Chata z przedsionkiem — enkelsiuga

5.11. Chata symetryczna — parstuga

5.12. Urządzenia ogniowe

5.13. Malowanie ścian czerwienią falu

5.14. Detal malowany na biało

5.15. Zagrody i osadnictwo

5.16. Szwedzkie spichlerze piętrowe z galerią wzdłużną

5.17. Kamienne domy na wyspie Gotlandia

5.18. Model tradycji architektonicznej dla kompleksu czerwonych domów typu siuga


6. STALE I MOBILNE SCHRONIENIA LUDU SAAMI NA PÓŁNOCY

6.1. Kompleks domostw lapońskich

6.2. Lapończycy albo Saami

6.3. Zycie Lapończyków

6.4. Typowy namiot lapoński

6.5. Chaty darniowe typu kate i gamme

6.6. Inne chaty lapońskie

6.7. Inne obiekty towarzyszące obozowiskom i osadom Saami

6.8. Rozplanowanie obozowisk i osiedli Lapończyków

6.9. Model tradycji dla kompleksu stałych i mobilnych schronisk ludu Saami


7. KARELSKO-WIELKORUSKIE DOMY Z OKRAGLAKOW

7.1 Kompleks karelsko-wielkoruski

7.2 Określenie terytorialnego zasięgu kompleksu karelsko-wielkoruskiego

7.3 Ogólny wyraz architektury wernakularnej kompleksu

7.4 Ściany wieńcowe wznoszone z okrąglaków

7.5 Konstrukcja ślęgowa dachu i szczyty budynków

7.6 Pokrycie dachowe z dranic

7.7 Elewacja wejściowa a reprezentacyjna fasada domu, dom w zagrodzie

7.8 Reprezentacyjna forma ściany szczytowej

7.9 Wyniesienie posadzki ponad poziom terenu

7.10 Zewnętrzne schody wejściowe — krylco

7.11 Wnętrza domów mieszkalnych

7.12 Typy rozplanowania — brus, głagol, koszel

7.13 Wąskofrontowe stodoły typu gumno na wschodzie

7.14 Wąskofrontowe stodoły z obszaru rosyjskiego zespołu głównego

7.15 Inne obiekty wiejskie

7.16 Formy osadnicze

7.17 Model tradycji architektonicznej dla kompleksu domów z okrąglaków

 

8. RIJE MIESZKALNE NA POŁUDNIE OD ZATOKI FINSKIEJ

8.1 Określenie kompleksu rij mieszkalnych

8.2 Zasięg terytorialny

8.3 Środowisko przyrodnicze

8.4 Komponenty kulturowe

8.5 Osadnictwo na obszarze kompleksu rij mieszkalnych

8.6 Suszenie zboża — technologia i obiekty

8.7 Geneza rii mieszkalnej

8.8 Wygląd i rozplanowanie rii mieszkalnej

8.9 Konstrukcja rii mieszkalnej

8.10 Rozwój formy rii mieszkalnej

8.11 Zanikanie rij mieszkalnych

8.12 Lamusy z galerią wzdłużną

8.13 Lamusy z podcieniem wzdłużnym - terminologia i funkcja

8.14 Rozplanowanie i kształt przestrzenny lamusów

8.15 Model tradycji architektonicznej dla kompleksu rij mieszkalnych

 

9. NOMS — ARCHAICZNY DOM ŻMUDZKI

9.1 Zespół żmudzkich domów typu noms

9.2 Krajobraz kulturowy Żmudzi na tie przemian w osadnictwie litewskim

9.3 Rozplanowanie i kształt przestrzenny żmudzkiej chaty typu noms

9.4 Zmierzch chat typu noms

9.5 Model tradycji architektonicznej dla kompleksu żmudzkich domów typu noms

 

10. BAŁTYJSKIE DOMY Z CZARNĄ KUCHNIĄ

10.1 Kompleks bałtyjskich domów z czarną kuchnią

10.2 Zasięg terytorialny kompleksu bałtyjskiego

10.3 Określenie charakterystycznego typu domu

10.4 Rozwój rzutu domu z czarną kuchnią

10.5 Formy zewnętrzne w obrębie kompleksu

10.6 Północna, łotewska część kompleksu

10.7 Zachodnia część Litwy

10.8 Obszar Mazur

10.9 Wtórne rozprzestrzenienie się domów z czarną kuchnią poza obręb kompleksu

10.10 Spichlerze z podcieniem szczytowym

10.11 Stodoły pogranicza litewsko-białoruskiego

10.12. Model tradycji architektonicznej dla kompleksu domów z czarną kuchnią


11. DOMY PODCIENIOWE ŻUŁAW WIŚLANYCH I POWIŚLA

11.1 Zespół żuławskich i powiślańskich domów podcieniowych

11.2 Zasięg występowania zespołu

11.3 Specyfika środowiska Żuław i Powiśla

11.4 Krajobraz kulturowy i osadnictwo

11.5 Menonici na Żuławach Wiślanych

11.6 Dom podcieniowy na wczesnym etapie rozwoju - dom w Lipcach

11.7 Dalszy rozwój domów podcieniowych — domy na planie w kształcie litery ,,L”

11.8 Ustalenie się formy w drugiej połowie XVIII wieku

11.9 Materiał i konstrukcja

11.10. Rozplanowanie wnętrza — dwa mieszkania w jednym domu

11.11 Forma ramy słupowej i wystawki

11.12. Domy podcieniowe w zagrodzie

11.13. Dalszy rozwój domów podcieniowych

11.14. Model tradycji architektonicznej dla zespołu żuławskich i powiślańskich domów podcieniowych


12. DOMY PODCIENIOWE POMORZA I PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

12.1 Wprowadzenie w problematykę pomorskich i wielkopolskich domów podcieniowych

12.2 Zasięg kompleksu domów podcieniowych

12.3 Środowisko przyrodnicze Pomorza i Wielkopolski

12.4 Krajobraz kulturowy kompleksu domów podcieniowych

12.5 Rozmiary i kształt przestrzenny domów podcieniowych

12.6 Amfiladowe rozplanowanie domu

12.7 Materiały i konstrukcja ścian

12.8 Konstrukcja i pokrycie dachu

12.9 Komin sztagowy, kuchnia — dalszy rozwój planu

12.10 Funkcja i forma frontowego podcienia

12.11 Podcieniowe domy bliźniaki

12.12 Kolorystyka domów podcieniowych

12.13. Domy podcieniowe w chłopskim obejściu

12.14 Geneza domów podcieniowych

12.15 Wyraz architektoniczny

12.16 Model tradycji architektonicznej dla kompleksu domów podcieniowych Pomorza i północnej Wielkopolski


13. PODSUMOWANIE

13.1. Architektura wernakularna obszaru bałtyckiego w ujęciu metody modelu tradycji

13.1.1. Wprowadzenie

13.1.2. Środowisko (A1)

13.1.3. Rodzaje osadnictwa(A2)

13.1.4. Formy osad (A3)

13.1.5. Formy siedlisk (A4)

13.1.6. Oryginalne formy obiektów o funkcji gospodarczej (A5)

13.1.7. Podstawowe typy budynków mieszkalnych (A6)

13.1.8. Ściany—materiał i konstrukcja(B1)

13.1.9. Konstrukcja dachów (B2)

13.1.10. Pokrycie dachów (B3)

13.1.11. Kolorystyka obiektów (B4)

13.1.12. Kształt przestrzenny(C1)

13.1.13. Rozwiązanie funkcji (C2)

13.1.14. Rozplanowanie (C3)

13.1.15. Urządzenia ogniowe(C4)

13.1.16. Rozw6]formy(C5)

13.1.17. Dekoracja plastyczna (C6)

13.2. Propozycja klasyfikacji architektury wernakularnej obszaru bałtyckiego

13.3. Problem jedności architektury tradycyjnej obszaru Batyckiego

13.4. Architektura tradycyjna jako konsekwencja złożonych przyczyn

13.5. Rola morza w kulturze szerokich grup społecznych — kumulacja odrębności

13.6. Refleksja o roli tradycji w architekturze współcześnie i w przyszłości


BIBLIOGRAFIA
SPIS RYCIN
SPIS RYCIN
SPIS TABEL
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG