Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych

  • 35,00 zł 20,00 zł

ISBN: 978-83-7493-586-9

Okładka: miękka, Format: B5,  Stron: 208, 2011 r. wydanie III

Podręcznik "Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych" jest pomocą dla stentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych przygotowaną na podstawie aktualnej wiedzy naukowej i zawodowej. Dotyczy badania wybranych właściwości metali (wytrzymałości, twardości, arności, spawalności), poznania metod cięcia i łączenia elementów metalowych zarówno od strony technologii wykonania, jak i rzeczywistej pracy połączeń oraz poznania odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia.

Materiał zawarty w podręczniku może być wykorzystany w inżynierskiej praktyce zawodowej, a także w badaniach prowadzonych przez konstruktorów innych specjalności.

 

Spis treści:
Przedmowa 

 
1. Badanie wybranych właściwości metali 
1.1. Badanie wytrzymałości metali 
1.1.1. Próbki do badań 
1.1.2. Maszyny wytrzymałościowe i przyrządy pomiarowe 
1.1.3. Wykonanie próby rozciągania 
1.1.4. Określenie wybranych właściwości mechanicznych i plastycznych 
1.1.5. Protokół badania 
1.2. Badanie twardości metali 
1.2.1. Pomiar twardości sposobem Brinella 
1.2.2. Pomiar twardości sposobem Vickersa 
1.2.3. Pomiar twardości młotkiem Poldi 
1.3. Badanie arności 
1.3.1. Próba arności metali 
1.3.2. Czynniki wpływające na arność stali 
1.4. Ocena spawalności stali 
1.4.1. Charakterystyka złącza spawanego 
1.4.2. Czynniki wpływające na spawalność 
1.4.3. Badanie spawalności stali 
1.5. Ćwiczenia laboratoryjne 
1.5.1. Określenie relacji między twardością Brinella a wytrzymałością stali 
1.5.2. Badanie twardości Brinella młotkiem Poldi 
1.5.3. Badanie arności i ocena spawalności stali 
 
2. Wybrane metody cięcia i łączenia elementów metalowych 
2.1. Przecinanie i ukosowanie krawędzi elementów metalowych 
2.1.1. Przecinanie mechaniczne 
2.1.2. Cięcie tlenem 
2.1.3. Cięcie plazmą 
2.1.4. Ukosowanie krawędzi 
2.2. Spawanie łukowe stali elektrodą otuloną 
2.2.1. Proces spawania łukowego ręcznego 
2.2.2. Elektrody stalowe otulone 
2.2.3. Sprzęt spawalniczy 
2.2.4. Przygotowanie brzegów do spawania 
2.2.5. Technika spawania 
2.3. Zgrzewanie elektryczne stali 
2.3.1. Podstawy zgrzewania oporowego 
2.3.2. Technologia punktowego zgrzewania oporowego 
2.3.3. Próby technologiczne złączy punktowych 
2.4. Łączenie za pomocą śrub 
2.4.1. Wyroby śrubowe 
2.4.2. Wymagania konstrukcyjne 
2.4.3. Warunki wykonania połączeń 
2.4.4. Warunki poprawności wykonania połączeń 
2.5. Łączenie za pomocą sworzni 
2.6. Łączenie wstrzeliwanymi gwoździami i kołkami 
2.7. Łączenie wkrętami 
2.8. Połączenia na nity jednostronne i łączniki specjalne 
2.9. Ćwiczenia laboratoryjne 
2.9.1. Projektowanie połączeń 
2.9.2. Wykonanie połączeń 
2.9.3. Badanie i analiza nośności połączeń 

3. Pomiary odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia 
3.1. Pomiar ugięć elementów zginanych 
3.1.1. Ugięcie belki zginanej 
3.1.2. Pomiar ugięcia kratownicy 
3.2. Określanie częstotliwości drgań własnych poprzecznych 
3.2.1. Drgania własne poprzeczne 
3.2.2. Doświadczalne określanie częstotliwości drgań własnych konstrukcji 
3.2.3. Wyznaczanie częstotliwości giętnych drgań własnych belki metodą rejestracji przebiegu drgań 
3.2.4. Wyznaczanie częstotliwości giętnych drgań własnych belki metodą rezonansu 
3.3. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy przestrzennej 
3.3.1. Cel pomiarów i stosowana aparatura 
3.3.2. Teoretyczne wyznaczanie sił w prętach 
3.3.3. Doświadczalne określanie sił i pomiar ugięcia 
3.4. Wyznaczanie położenia środka ścinania pręta cienkościennego 
3.4.1. Teoretyczne wyznaczenie położenia środka ścinania 
3.4.2. Doświadczalne wyznaczenie położenia środka ścinania 
3.5. Wyznaczanie sił krytycznych sprężystego wyboczenia pręta 
3.5.1. Podstawy teoretyczne 
3.5.2. Doświadczalne wyznaczanie sił krytycznych wyboczenia sprężystego 
3.6. Wyznaczanie obciążenia krytycznego sprężystego zwichrzenia belki 

Literatura 
Tablice pomocnicze