Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Badania nad konserwacją murów ceglanych

Autor: Domasławski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Łukaszewicz Jadwiga W.
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Stron: 189, Format: 16,2x23,5 cm , 2004 r.

W latach 1993 -1995 pracownicy Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, wchodzącego w skład Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowali, na zlecenie Komitetu Badań Naukowych  badania nad kompleksową konserwacją murów ceglanych. Badania te powinny pomóc konserwatorom zabytków w prawidłowym doborze środków i metod konserwatorskich.

Badania dotyczyły usuwania nawarstwień z cegieł, odsalania murów, niszczenia mikroorganizmów, wzmacniania cegieł i zapraw, technologii zapraw do spoinowania murów i uzupełniania ubytków w cegłach wraz z patynowaniem oraz hydrofobizacji cegieł. Nie obejmowały one badań nad osuszaniem murów. Badano skuteczność środków stosowanych powszechnie przez konserwatorów zabytków i firmy budowlane oraz handlowych preparatów polskich i zagranicznych polecanych do wyżej wymienionych zabiegów przez producentów, zwracając szczególną uwagę na ich efektywność oraz szkodliwe działania uboczne.

Podjęto także próby modyfikacji zapraw mineralnych za pomocą metakaolinitu, celem polepszenia ich właściwości. Uzyskano interesujące rezultaty. Przedstawione wyniki badań umożliwiają dobór właściwych środków i metod do konserwacji murów w zależności od właściwości cegieł, zapraw, przyczyn niszczenia murów i warunków, w jakich znajduje się budowla. Praktyczne zastosowanie odpowiednich środków i metod ułatwiają wnioski opracowane po każdym rozdziale oraz sformułowane na końcu publikacji.

Spis treści:
Wstęp
1. Przyczyny niszczenia murów ceglanych
1.1. Przyczyny wynikające z właściwości mateńałów
1.2. Przyczyny zewnętrzne

2. Problematyka badań

3. Badania laboratoryjne i polowe
3. 1. Badania nad usuwaniem nawarstwień z cegieł .
3.1.1. Mateńały stosowane do badań
3.1.2. Metodyka badań
3.1.3. Badania laboratoryjne
3.1.4. Badania skuteczności usuwania nawarstwień (badania in situ)
3.1.5. Dyskusja wyników badań
3.1.6. Wnioski

3.2. Badania nad odsalaniem murów
3.2.1. Metodyka badań oraz stosowane mateńały
3.2.2. Badanie skurczu i przyczepności do cegły okładów odsalających ....
3.2.3. Badania szybkości schnięcia okładów
3.2.4. Badania efektywności okładów odsalających
3.2.5. Mechanizacja zabiegu odsalania
3.2.6. Wnioski

3.3. Badania nad niszczeniem mikroorganizmów

3.4. Badania nad wzmacnianiem cegieł i zapraw
3.4.1. Preparaty wzmacniające
3.4.2. Wzmacnianie zapraw
3.4.3. Metody nasycania cegieł i zapraw

3.5. Badania nad technologią zapraw do spoinowania murów i uzupełniania ubytków w cegłach
3.5.1. Badania nad technologią zapraw mineralnych
3.5.2. Badania nad stabilizacją zapraw cementowych
3.5.3. Badania nad technologią zapraw na bazie czteroetoksysilanu i zoli kwasu krzemowego
3.5.4. Patynowanie zapraw

3.6. Badania nad hydrofobizacją cegieł
3.6.1. Zakres badań
3.6.2. Preparaty
3.6.3. Wyniki badań
3.6.4. Wnioski

4. Podsumowanie wyników badań
4.1. Usuwanie nawarstwień z cegieł
4.2. Odsalanie murów
4.3. Niszczenie mikroorganizmów
4.4. Strukturalne wzmacnianie cegieł i zapraw
4.5. Spoinowanie murów i uzupełnianie ubytków w cegłach
4.6. Hydrofobizacja cegieł
Summary