Badania nad konserwacją obiektów murowanych (beton, cegła) w obozie zagłady Oświęcim-Brzezinka

Okładka: miękka, Format: 16,3x23,5 cm,  Stron: 189, 2000 r.

Książka tańsza niż ksero!!!

Na terenie obozu Oświęcim - Brzezinka (powierzchnia około 175 ha) do dzisiaj zachowały się 22 baraki drewniane, 45 murowanych, liczne kominy i słupy ogrodzeniowe oraz krematoria. Książka traktuje o konserwacji tych elementów i całego obiektu.

Spis treści:
1. Stan zachowania obiektów w Brzezince (J. W. Łukaszewicz) (Kominy ceglane * Murowane baraki * Słupy ogrodzeniowe * Krematoria) 

2. Przyczyny niszczenia obiektów w Brzezince (Przyczyny zewnętrzne. Klimat i zanieczyszczenia powietrza (M. Kęsy Lewandowska) * Przyczyny wewnętrzne wynikające z budowy i właściwości materiałów budowlanych * Badania przyczyn niszczenia obiektów z terenu muzeum w Brzezince (M. Kęsy-Lewandowska, J. W. Łukaszewicz) * Omówienie przyczyn zniszczeń (J. W. Łukasiewicz}) 

3. Badania nad konserwacją obiektów betonowych (Konserwacja prętów zbrojeniowych (J. Krause) * Strukturalne nasycanie słupów ogrodzeniowych (W. Domasłowski) * Przykładowa konserwacja słupa ogrodzeniowego (J. W. Łukasiewicz) * Wypełnianie szczelin w betonach (J. W. Łukasiewicz) * Uzupełnianie ubytków w betonach (W. Domasłowski) * Wzmacnianie betonów (J. W. Łukasiewicz) * Hydrofobizacja betonów (W. Domasłowski) * Niszczenie mikroorganizmów (J. W. Łukasiewicz)) 

4. Badania nad konserwacją cegieł (Odsalanie cegieł (M. Kęsy-Lewandowska) * Uzupełnianie ubytków w cegłach (W. Domasłowski) * Spoinowanie murów (W. Domasłowski) * Wzmacnianie cegieł (J. W. Łukaszewicz) * Hydrofobizacja cegieł (W. Domasłowski)) 

5. Proponowane metody konserwacji obiektów w Oświęcimiu-Brzezince (W. Domasłowski) (Konserwacja słupów ogrodzeniowych * Konserwacja krematoriów * Konserwacja murów ceglanych * Konserwacja kominów baraków w Brzezince)