Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy. Poradnik projektanta

Autor: Artur Kiestrzyn
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
178,50 zł

ISBN 978-83-930304-4-6

Oprawa: twarda, segregator, Format: A5, Stron: 588,  2011 r., + załączna płyta CD zawierającą cały poradnik w formacie PDF

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnych przepisów i wymogów dotyczących zasad projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, budowli i obiektów budowlanych. Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche" przepisy niejako wyjęte z ustawy. Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu:

  - Placówki przedszkolne
  - Hotele
  - Banki
  - Dworce autobusowe i kolejowe
  - Teatry
  - Stacje paliw płynnych
  - Kina
  - Restauracje
  - Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie
  - Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie
  - Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe

  - Obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m2
  - Samodzielna stacja gazu płynnego
  - Szkoły
  - Magazyny
  - Przychodnie lekarskie,
  - Wykaz Polskich Norm Przywołanych w Poradniku
  - Wykaz Aktów Prawnych Przywołanych w Poradniku

Poradnik został przygotowany w formacie A5, w wygodnej formie segregatora, dzięki czemu, będą Państwo mogli dokonywać jego bieżących aktualizacji.
 
Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną sferą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest niebywale ważnym elemen-tem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji.

Jak z gąszczu przepisów i norm wiedzy technicznej wyłowić wymagania, które zapewnią zaprojektowanie obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe odpowiednie do przeznaczenia i przewidywanego okresu użytkowania obiektu? Czy projektant – osoba konkretyzująca oczekiwania, zamierzenia i marzenia inwestora musi błądzić z zawiłym labiryncie często nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej?

Proponujemy Państwu przewodnik po podstawowych wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych. Zebraliśmy i usystematyzowaliśmy podstawowe pojęcia ochrony przeciwpożarowej, które nierzadko wydając się znajome, dostarczają wielu problemów z jednoznaczną interpretacją, koniecznością, sposobem albo możliwością zastosowania w procesie projektowania bezpiecznych pożarowo obiektów. Wyjaśnimy, kiedy i jakie urządzenia przeciwpożarowe projektować w obiek- tach budowlanych. Które projekty wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Oparty na aktualnym stanie prawnym i wiedzy technicznej materiał kierujemy do projektantów początkujących w pasjonującej sztuce kreowania rzeczywi- stości urbanistycznej, ale także do tych z Państwa, którzy pragną odświeżyć lub uszczegółowić wiedzę o podstawowych wymaganiach ochrony przeciw- pożarowej w budownictwie. Nie przedstawimy gotowych rozwiązań wszystkich problemów, ten przywilej pozostawiamy Państwu. Nie będziemy szukać rozwiązań zamiennych, zarezerwowanych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpoża- rowych. Nasz przewodnik wyprostuje drogę do projektowania bezpiecznych pożarowo budynków o typowych, najczęściej stosowanych rozwiązaniach. Wskażemy drogę do zaprojektowania, a następnie wykonania i przekazania inwestorowi obiektu, w którym bezpieczne będzie zdrowie i życie użytkowników, a on sam będzie miał poczucie spełnienia swoich potrzeb i bezpieczeństwa majątku.


Spis treści:
Rozdział I Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków
Rozdział II Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozdział III Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych
Rozdział IV Algorytm ustalania wymagań przeciwpożarowych dla projektanta
Rozdział V Placówki przedszkolne
Rozdział VI Hotel (motel, pensjonat, itp.)
Rozdział VII Banki
Rozdział VIII Dworce kolejowe, autobusowe
Rozdział IX Teatry
Rozdział X Stacje paliw płynnych
Rozdział XI Kina
Rozdział XII Restauracje
Rozdział XIII-I Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie
Rozdział XIII-II Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie
Rozdział XIII-III Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe
Rozdział XIV Strefy pożarowe pomieszczeń szczególnych
Rozdział XV Obiekty handlowe o powierzchni do 2 000 m2
Rozdział XVI Samodzielna stacja gazu płynnego,
Rozdział XVII Szkoły
Rozdział XVIII Magazyny
Rozdział XIX Przychodnie lekarskie
Wykaz Polskich Norm Przywołanych w Poradniku
Wykaz Aktów Prawnych Przywołanych w Poradniku