Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 1

Wydawnictwo: WAM
Autor: Jerzy Paszenda
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 15,5x23 cm, Stron: 463, fotografie kolorowe: 30, plany i ilustracje czarno-białe 130

Czytelnik tej książki znajdzie w niej artykuły stanowiące monograficzne opracowania zespołów gmachów jezuickich, ich fundacji, projektów, dziejów budowy i późniejszych przemian. Tom pierwszy zawiera monografie obiektów w Iłłukszcie, Jarosławiu, Kaliszu, Lublinie, Nieświeżu, Słucku i Wilnie. W tomie drugim znajdą się obiekty w Gdańsku, Grodnie, Kownie, Lwowie, Łomży, Mińsku, Ostrogu i Pułtusku. Książką tą powinni zainteresować się specjaliści, przede wszystkim historycy sztuki i historycy Kościoła, a także miłośnicy regionów i miast.

Spis treści:
Przedmowa
Stan badań nad architekturą jezuicką na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej
Geografia budowli jezuickich w Polsce
Kościół jezuitów w Iłłukszcie
Dzieje fundacji i budowy kościoła św Jana w Jarosławiu 1568-1598
Kościół św Jana w Jarosławiu w wiekach XVII i XVIII
Fundacja prymasa Karnkowskiego dla jezuitów w Kaliszu
Chronologia budowy zespołu gmachów jezuickich w Lublinie
Lubelskie projekty Michała Hintza i Jakuba Briano
Kościół pojezuicki w Lublinie w świetle badań architektonicznych
Fasada katedry lubelskiej
Kościół Bożego Ciała (pojezuicki) w Nieświeżu
Góra Anielska pod Nieświeżem
Kościół jezuitów w Słucku
Kościół św Jana w Wilnie w okresie jezuickicm 1571-1773
Zabudowania akademii wileńskiej w XVI-XVIII wieku
Indeks
Spis ilustracji

Do kupienia u nas także:
Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 2
Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 3
Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 4