Miasta

Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu

Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu

Synteza pracy przedstawia propozycję uporządkowania typologii terenów aktywnego wypoczynku oraz alternatywną, przystającą zdaniem autorki do ideiSport for All, koncepcję metodyki ich planowania w mieście....

Lukier i mięso

Lukier i mięso

Lukier - spektakularne budynki, modne pracownie, głośni architekci. Mięso - architektura, z którą obcujemy na co dzień, tysiące budynków, placów i pomników w polskich miastach i miasteczkach....

39,99 zł
Do koszykaNiedostępny
Zarządzanie przestrzenią miasta

Zarządzanie przestrzenią miasta

W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widzenia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów....

69,50 zł
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

Podręcznik jest całościowym ujęciem rozwoju planowania miast polskich w ciągu ostatnich stu lat.

Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. I: Miejscowości A-C

Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. I: Miejscowości A-C

Szczegółowe opracowanie obejmujące 2375 rysunków z zakresu urbanistyki i obiektów architektury w miejscowościach od Andrzejewa do Ćwiklic (ob. część Pszczyny); prócz właściwego katalogu zawiera krótki wstęp i objaśnienia. Jest to pierwszy tom serii mającej uwzględnić całość materiału rysunkowego (ok. 20.00 wchodzącego w skład Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomiarowych. ...

Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska

Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska

Zbiór prac zamieszczonych w tym tomie jest przyczynkiem do badań sieci osadniczej Dolnego Śląska. Badania lokalnego ( dolnośląskiego) osadnictwa chcieliśmy uczynić zadaniem obligatoryjnym, nie tylko ze względu na miejsce zamieszkania autorów, lecz także z racji codziennego - wydaje się, iż ostrzejszego - postrzegania problemów tu występujących. Zamieszczone w tym zbiorze artykuły, uszeregowane w kolejności poruszania zagadnień od ogólnych do szczegółowych, dotyczą dolnośląskiej sieci osadniczej, ilustrują złożoność i różnorakość problemów w niej występujących....

Niewidzialne miasto

Niewidzialne miasto

Fenomen społeczny - ignorowany przez władze miejskie, ale także przez badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Składają się nań codzienne i prozaiczne działania mieszkańców, którzy przeobrażając najbliższą im przestrzeń, współkształtują też miasto, odciskając swoje piętno w jego architekturze, ikonosferze oraz przestrzennej i funkcjonalnej organizacji....

Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym

Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym

Niniejsza publikacja do praca doktorska dr inż. arch. Michała Stangla pod tym samym tytułem co książka. Praca dotyczy znaczenia informacyjnej warstwy miasta dla procesów rewitalizacji miast; w szczególności nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji, związanych z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy kończy się podsumowaniem....

O tożsamości urbanistyki

O tożsamości urbanistyki

Przedmiotem tej książki są trzy wątki tematyczne, które zdaniem Autora wpływają znacząco na obliczenie urbanistyki. Są to: 1) Inspiracje strukturalne przestrzeni życia miejskiego, 2) racjonalność urbanistycznych procesów decyzyjnych oraz 3) rola, jaką mogą w nich odgrywać strategie rozwoju. Kwestie te są wzajemnie powiązane a ów logiczny związek będzie dla urbanistyki coraz ważniejszy....

Warszawskie zdroje I Warsaw Water Stations

Warszawskie zdroje I Warsaw Water Stations

Integralną częścią projektu jest książka „Warszawskie zdroje” wydana wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana. Publikacja włączy w sobie zarówno część artystyczną w formie dokumentacji fotograficznej architektury istniejących zdrojów, jak i ma charakter varsavianistyczny....

29,00 zł
Ostańce Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy tom 1

Ostańce Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy tom 1

Album poświęcony jest nielicznym stołecznym kamienicom z przełomu XIX i XX, które przetrwały do dziś oraz losom ich mieszkańców. Ponad 20 kamienic zaprezentowanych w książce to budynki w większości zaprojektowane przez znanych architektów, o wysokich walorach architektonicznych....

85,00 zł
Urbanizacja na świecie

Urbanizacja na świecie

Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z tematyką światowej urbanizacji, w której opisano: różnice w jej poziomie w różnych częściach naszego globu; odmienności procesu i przejawów urbanizacji, jej fenomenu; potęgę miast w procesach integracyjnych, globalizacyjnych, megalopolizacji świata; miastocentryczny model gospodarki światowej; pozytywne i negatywne przejawy urbanizacji w różnych zakątkach naszego globu. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów geografii, socjologii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, stosunków międzynarodowych i ekonomii....

Archimapa. Warszawa niezaistniała

Archimapa. Warszawa niezaistniała

Trzecia z serii architektonicznych map zachęca do spaceru po nieistniejącym mieście – Warszawie takiej jaką miała być w 1944 roku.

26,00 zł
Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Autor poddaje wielostronnej analizie funkcjonowanie przestrzeni publicznej Warszawy, czerpiąc metody badania przedmiotu z nauk historycznych, z historii sztuki, antropologii, socjologii, psychologii społecznej i urbanistyki....

30,00 zł
Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

W prezentowanej monografii przedstawiono wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnej architektury i urbanistyki. 

Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku

Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku

W pracy prezentującej urbanistykę Gdańska w okresie od XVII w. omówiono najpierw średniowieczną konstrukcję miasta, następnie renesansową przebudowę i jej manierystyczną kontynuację. ...

18,30 zł
Wrocław. Pocztówki Maxa Leipelta

Wrocław. Pocztówki Maxa Leipelta

Reprodukowany w niniejszej teczce zestaw pocztówek stanowi tylko część wrocławskiego dorobku wydawniczego Maxa Leipelta.

To jest Bielsko-Biała

To jest Bielsko-Biała

Zdjęcia Wojciecha Kryńskiego starają się uchwycić naturalną grę światła i cienia, a także niezwykły blask, jakiego dodaje architekturze miejskiej sztuczne oświetlenie.

69,90 zł
Architektura Krakowa. Przewodnik

Architektura Krakowa. Przewodnik

Nowe – poprawione i uzupełnione - wydanie  przewodnika po architekturze Krakowa autorstwa dwóch wybitnych znawców  przedmiotu: prof. Marcina Fabiańskiego i prof. Jacka Purchli. ...

Słynne miasta świata

Słynne miasta świata

Bogato ilustrowana książka przedstawiająca najwspanialsze metropolie świata.

19,90 zł
Polski Street Art 2

Polski Street Art 2

Kontynuacja głośniej wzbudzającej emocje, zachwalanej w mediach i wśród czytelników, nagrodzonej Piórem Fredry 2011 publikacji – Polski street art.

89,90 zł
Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne

Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych kierunku - gospodarka przestrzenna.

O architekturze i plastyce dawnego Poznania

O architekturze i plastyce dawnego Poznania

Zachowane, a także już nieistniejące zabytki architektury i plastyki Poznania opisane zostały piórem Witolda Gałki, wieloletniego Miejskiego Konserwatora Zabytków. W siedmiu kolejnych rozdziałach, obejmujących czasy od początków osadnictwa na Ostrowie Tumskim, po kres starej Rzeczypospolitej, ukazane jest miasto, jakiego dziś już nie zobaczymy. Śledzimy powstanie i przeobrażenia układów urbanistycznych, umocnień obronnych, katedry i kościołów, zamku na wzgórzu Przemysła, zabudowy przyrynkowej, ratusza. Książka Witolda Gałki przybliża nieznane, zapomniane, a często jedynie niezauważane i niedoceniane skarby Poznania, które przez wieki znamionowały rangę i znaczenie miasta....

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Opracowanie jest kierowane do wszystkich osób i instytucji zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania miastami z wykorzystaniem najnowszych technologii geoinformacyjnych....

69,00 zł
Śródmiejskie transurbacje technologiczne

Śródmiejskie transurbacje technologiczne

W całokształcie pracy o wewnętrznch transurbacjach technologicznych wyłuszczono intencje i starano się uzasadnić tezę o szczególnym znaczeniu przemian w zabudowie śródmiejskiej przy znaczącym udziale rozwiązań technologicznych, energooszczędnych i proekologicznych. Inspiracją do podjęcia tak zarysowanego tematu są prace badawcze i projektowe profesora Lecha Zimowskiego z zakresu urbanistyki ekologicznej, w szczególności dotyczące procesów transformacji urbanistycznych. ...

Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Podręcznik dla studentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Prezentowane ujęcie dotyczy równoważenia rozwoju miast w skali krajowej i regionalnej oraz na poziomie lokalnym - miasta jako całości, jego części oraz odnośnie do wybranych obszarów funkcjonalnych i sytuacji problemowych."...

Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis obejmuje rysunki architektoniczne zachowane do dziś w archiwum petersburskim, w zespole akt Komitetu Techniczno-Budowlanego MSW, zgromadzone w latach 1868-1914. Rysunki dołączane były do akt przesyłanych do Petersburga w celu uzyskania pozwoleń na budowę budynków użyteczności publicznej i sakralnych. W zbiorze odnoszącym się do miejscowości dawnego Królestwa Polskiego zachowała się jedynie niewielka część dawnego zasobu, obejmująca 356 jednostek. ...

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Pierwsza monografia jednego z największych i najciekawszych cmentarzy w Polsce - Powązek, które obecnie znajdują się w rejestrze zabytków. ...

48,00 zł
Dolnośląskie -  wersja polsko-niemiecka

Dolnośląskie - wersja polsko-niemiecka

Album (wersja polsko niemiecka) tworzą zdjęcia czterech różnych fotografików , których połączył zachwyt nad pięknem krajobrazu i bogactwem zabytków Dolnego Śląska. Dwaj są bliżej związani z tym regionem - Adam Hawałej mieszka i pracuje we Wrocławiu, a Andrzej Raj to Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, wybitny znawca gór, które też doskonale fotografuje. Natomiast dwaj pozostali pochodzą z przeciwległych krańców Polski - Marek Czasnojć,  szczeciński fotografik, znany jest przede wszystkim ze swej pasji marynistycznej, a Janusz Monkiewicz to uznany fotograf przyrody i zabytków. Ich prace pozwoliły stworzyć bogaty i różnorodny obraz pięknego i wyjątkowego regionu, jakim jest Dolny Śląsk. U nas kupisz także wersję polsko-angielskiej tej książki....

80,00 zł
40,00 zł
Dolnośląskie -  wersja polsko-angielska

Dolnośląskie - wersja polsko-angielska

Album (wersja polsko-angielska) tworzą zdjęcia czterech różnych fotografików , których połączył zachwyt nad pięknem krajobrazu i bogactwem zabytków Dolnego Śląska. Dwaj są bliżej związani z tym regionem - Adam Hawałej mieszka i pracuje we Wrocławiu, a Andrzej Raj to Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, wybitny znawca gór, które też doskonale fotografuje. Natomiast dwaj pozostali pochodzą z przeciwległych krańców Polski - Marek Czasnojć,  szczeciński fotografik, znany jest przede wszystkim ze swej pasji marynistycznej, a Janusz Monkiewicz to uznany fotograf przyrody i zabytków. Ich prace pozwoliły stworzyć bogaty i różnorodny obraz pięknego i wyjątkowego regionu, jakim jest Dolny Śląsk. U nas kupisz także wersję polsko-niemiecką tej książki....

75,00 zł
Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Fotografie w albumie ukazują piękno zabytków Kazimierza Dolnego, bogactwo jego historii i urodę otaczającego miasto krajobrazu.

30,00 zł
Przemyśl

Przemyśl

Album  z serii "Bosz Polska"   zainicjowanej w 2001 roku, której celem jest prezentowanie najpiękniejszych miejsc naszego kraju. Bogactwo architektury i zabytków Przemyśla gwarantuje różnorodność i bogactwo prezentowanych w albumie fotografii. Dla wielbicieli architektury tego miasta, architektów....

37,00 zł
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków

Publikacja nawiązuje do ogólnopolskiej akcji spisu zabytków według nowych kryteriów, rozszerzających cezurę czasową powstania obiektów.

21,00 zł
Szczecin na starych pocztówkach

Szczecin na starych pocztówkach

"Szczecin na starych pocztówkach" to zbiór 120 pocztówek wydanych w formie albumowej w twardej oprawie. Album prezentuje widoki Szczecina sprzed stu lat.

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Tom 2. Osiedla i obiekty mieszkalne

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Tom 2. Osiedla i obiekty mieszkalne

W drugim tomie książki Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Joanna Olenderek kontynuuje opis budownictwa i architektury łódzkiego modernizmu....

69,90 zł
Kalisz na starych pocztówkach

Kalisz na starych pocztówkach

Jak powrócić do przeszłości? Album Kalisz na starych pocztówkach przeniesie Państwa do jednego z najstarszych miast w Polsce.

39,90 zł
Uzdrowiska polskie (Reprint z 1936 roku)

Uzdrowiska polskie (Reprint z 1936 roku)

O świetności ówczesnych miejscowości wypoczynkowych świadczą jej niemi świadkowie – zachowane do dzisiaj pałacowe budynki z przełomu XIX i XX wieku czy eleganckie modernistyczne sanatoria zbudowane w latach 20. i 30. XX wieku....

79,90 zł
Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne

W pracy przedstawiono współczesne zasady kształtowania przestrzeni publicznych miast europejskich, przy zastosowaniu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne, w odniesieniu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu miasta....

99,00 zł
Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta

Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta

W monografii opisano badania identyfikacyjnej roli dominanty architektonicznej w małych miastach Wielkopolski

72,00 zł
Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych.

52,50 zł
Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952

Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952

Książka w sposób kompleksowy i obiektywny omawia niewystarczająco opisane do tej pory działania związane odbudowaniem stolicy po II Wojnie Światowej.

69,00 zł
Architekci miasta Łodzi - Wiesław Lisowski

Architekci miasta Łodzi - Wiesław Lisowski

Książka o Wiesławie Lisowskim, architekcie, który całe swoje zawodowe życie poświęcił Łodzi.

49,90 zł
Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy (reprint z 1914 roku)

Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy (reprint z 1914 roku)

Pierwszy przewodnik po Krakowie ukazał się w 1603 roku. Od tego czasu właśnie Kraków wiódł prym na Ziemiach Polskich jeśli chodzi o bycie podmiotem tego typu literatury....

23,90 zł
Poznańskie impresje. Impressions of Poznań

Poznańskie impresje. Impressions of Poznań

Poznań znalazł się w elitranym gronie miast - obok Nowego Jorku i Krakowa - sfotografowanych przez Ryszarda Horowitza.

54,00 zł
Warszawa niezaistniała

Warszawa niezaistniała

Warszawa niezaistniała Jarosława Trybusia to pierwsza publikacja zbierająca nierozpoznane dotąd i rozproszone projekty tworzone z myślą o Warszawie wczesnych lat 40. XX wieku....

59,90 zł
Pałac Kultury i Nauki

Pałac Kultury i Nauki

Bogato ilustrowana książka ukazuje skomplikowane dzieje gmachu, a także jego otoczenia, przypominając szczegóły dawnych wydarzeń, opinii, mitów i anegdot.

59,90 zł
Poznań na starych pocztówkach

Poznań na starych pocztówkach

Album prezentuje blisko 100 archiwalnych pocztówek przedstawiających Poznań z przełomu wieku XIX i XX oraz dwudziestolecia międzywojennego.

Wrocław na starych pocztówkach

Wrocław na starych pocztówkach

„Wrocław na starych pocztówkach” to album prezentujący 91 widoków Wrocławia sprzed stu lat.

39,90 zł
Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji

Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji

Autor uważa, że miasto to jedno wielkie kłamstwo. Bo wcale nie jest już potrzebne — to nie ono współcześnie jest głównym ośrodkiem produkcji przemysłowej, a odkąd mamy internet, to nie tu powstają języki i kody kultury....

Kod genetyczny miasta.  Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

„Kod genetyczny ...” to wynik wieloletnich badań autora interesującego się średniowieczną urbanistyką w Europie.

Chwała miasta

Chwała miasta

Warszawa promuje się przede wszystkim jako miasto pustych przestrzeni, ściągające inwestorów obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu inwestycji; jako miasto nowoczesnych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i zbytkowną infrastrukturą sportową....

1947 BARWY RUIN Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba

1947 BARWY RUIN Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba

 Album ze zdjęciami Henry’ego N. Cobba prezentuje po raz pierwszy w Polsce kolorowe fotografie zrujnowanej Warszawy, Szczecina i Wrocławia i innych miast Polski....

Szczecin i okolice na starych pocztówkach

Szczecin i okolice na starych pocztówkach

Album Szczecin i okolice na starych pocztówkach jest odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie wydanym w 2005 roku Szczecinem na starych pocztówkach....

39,90 zł
Dolny Śląsk na starych pocztówkach

Dolny Śląsk na starych pocztówkach

Album zawiera reprodukcje ponad stu archiwalnych pocztówek, wydawanych od lat 90. XIX wieku do połowy lat 40. XX wieku.

39,90 zł
Najpiękniejsze miasta świata

Najpiękniejsze miasta świata

Najpiękniejsze miasta świata to piękny album, który jest przewodnikiem po najwspanialszych miastach na kuli ziemskiej.

34,90 zł
Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast

Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast

Filip Springer przejechał całą Polskę od Słupska po Krosno i od Suwałk po Wałbrzych, żeby zobaczyć, jak żyje się dziś w miastach, które w 1999 roku utraciły status stolicy województwa....

49,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat

Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat

 Wspaniałe wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki.

OCH. Ilustrowany atlas architektury Ochoty

OCH. Ilustrowany atlas architektury Ochoty

„OCH – ilustrowany atlas architektury Ochoty” przedstawia 60 budynków, założeń architektonicznych, rzeźb i dekoracyjnych detali znajdujących się na terenie dzielnicy. Każdy obiekt opatrzony jest jedną ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim. Prezentacje poprzedza dwujęzyczny wstęp z zarysem historii dzielnicy....

Tajemnicze Miasto 3 Śródmieście południowe Część 1

Tajemnicze Miasto 3 Śródmieście południowe Część 1

Śródmieście Południowe ma wiele tajemnic - zbyt wiele, jak na jeden tom. Dlatego trzecia część naszych spacerów po Warszawie zamknie się w kwadracie aleje Jerozolimskie - Chałubińskiego - plac Unii Lubelskiej - aleje Ujazdowskie....

47,00 zł
Lwów na starych pocztówkach

Lwów na starych pocztówkach

„Lwów na starych pocztówkach” to wizualna podróż w przeszłość dawnej metropolii polskiej, która dziś jest jednym z największych miast Ukrainy.

39,90 zł
Kotlina Jeleniogórska na starych pocztówkach

Kotlina Jeleniogórska na starych pocztówkach

Album zawiera reprodukcje 106 archiwalnych pocztówek prezentujących stolicę regionu – Jelenią Górę, jej okolice oraz Karkonosze.

39,90 zł
Historia budowania i planowania miast

Historia budowania i planowania miast

Praca profesora Janusza Słodczyka w przystępny, a jednocześnie atrakcyjny sposób przybliża czytelnikowi historię planowania miast od czasów najstarszych cywilizacji do XX wieku....

Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie

Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie

Autorka wnikliwie śledzi powojenną dyskusję, która doprowadziła do odbudowy Nowego Światu po wojennych zniszczeniach.

38,00 zł
Najpiękniejsze miasta

Najpiękniejsze miasta

W książce "Najpiękniejsze miasta" zainteresowani znajdą najważniejsze, skrótowe i skondensowane i informacje o wybranych 101 miastach opatrzone barwnymi, starannie opisanymi ilustracjami....

35,00 zł
Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta

Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta

Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), to publikacja prezentująca środowisko architektów i budowniczych miasta, a po części także geometrów i urbanistów oraz inne osoby, których działalność miała decydujący wpływ na ukształtowanie architektonicznego krajobrazu miasta....

59,90 zł
Architektura Poznania o charakterze uzupełniającym po roku 1945

Architektura Poznania o charakterze uzupełniającym po roku 1945

Tematem książki jest kształtowanie w latach powojennych uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej w śródmieściu Poznania – w dzielnicach Wilda, Łazarz i Jeżyce, które na przełomie XIX i XX wieku stały się osią rozwoju urbanistycznego nowożytnego miasta....

132,00 zł
Łódzkie budynki 1945-1970

Łódzkie budynki 1945-1970

Łódzkie budynki 1945–1970 to książka przedstawiająca realizacje architektoniczne z lat 1945–1970 z podziałem na trzy fazy: lata powojenne 1945–1948, okres socrealizmu 1949–1956, epokę gomułkowską 1957–1970....

49,90 zł
Białystok na starych pocztówkach

Białystok na starych pocztówkach

 Książka prezentuje blisko 100 widokówek Białegostoku sprzed 1915 roku. Był to czas intensywnego rozwoju miasta jako „Manchesteru Północy” – dużego ośrodka przemysłu włókienniczego....

36,90 zł
Województwo warszawskie i łódzkie / przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach

Województwo warszawskie i łódzkie / przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach

Album jest dziewiątym tomem serii reprintów ,,Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach".

29,90 zł
Do koszykaNiedostępny
Architekci i ich miasta. 125 lat stowarzyszeń architektów w Wielkopolsce

Architekci i ich miasta. 125 lat stowarzyszeń architektów w Wielkopolsce

Książka jest w większości poświęcona Poznaniowi, jednak może być uniwersalną pomocą w trakcie krytycznej analizy przestrzeni i obrazów innych miast polskich....

87,00 zł
Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów, lecz także antropologów, urbanistów, geografów miasta oraz współdecydujących o jakości życia w miejskich strukturach....

39,90 zł
Planowanie przestrzenne w gminach

Planowanie przestrzenne w gminach

Książka jest ważną publikacją referencyjną dla osób i instytucji analizujących problemy związane z planowaniem przestrzennym w skali lokalnej, zwłaszcza jako studium analityczno-porównawcze, mogące pomóc w monitoringu procesów rozwojowych....

45,00 zł