Nakład wyczerpany

Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego

Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego

Książka stanowi doskonałe kompendium wiedzy dla kandydatów na wydziały Architektury i Urbanistyki, Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Sztuki Ogrodowej i wszystkich zainteresowanych rysunkiem odręcznym....

88,00 zł
Teorie i manifesty architektury współczesnej

Teorie i manifesty architektury współczesnej

Wydana po raz pierwszy w 1997 roku antologia pt. "Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture", jest spójnym i przemyślanym wyborem tekstów najważniejszych myślicieli oraz praktyków architektury współczesnej....

Budowa domu

Budowa domu

Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodernizacji i remontów, świadectwa energetyczne, akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy.  Szczegóły zobacz w opisie rozszerzonym i spisie treści....

Zapomniana pracownia. Instytut witrażowy Adolpha Seilera (1846-1945)

Zapomniana pracownia. Instytut witrażowy Adolpha Seilera (1846-1945)

Instytut Witrażowy Adolpha Seilera, który powstał we Wrocławiu w 1846 r. i istniał prawie 100 lat, był do czasu II wojny światowej najstarszym, największym i najdłużej działającym warsztatem na Śląsku. Była to najbardziej znacząca pracownia we wschodnich Niemczech, a w latach 60-tych XIX wieku należała do najpoważniejszych firm w Europie. Książka omawia cały okres działalności tej - dziś niesłusznie zapomnianej - pracowni....

Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920

Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920

Mimo że zabudowa Torunia z omawianego okresu zachowała się niemal w całości i w dużym stopniu decyduje o charakterze miasta, autorka jako pierwsza podjęła się jej opisania. Ujęła temat bardzo szeroko, wykazując podłoże historyczne, narodowe, wyznaniowe i gospodarcze procesu rozbudowy miasta. Udało się jej ustalić wielu twórców obiektów i ich budowniczych dzięki wykorzystaniu materiałów z Archiwum Budowlanego Torunia i z Technische Universitat w Berlinie....

Wielka księga sztuki

Wielka księga sztuki

Bogato ilustrowana syntetyczna książka prowadzi czytelnika przez całe dzieje światowej sztuki - od epoki kamienia do pop-artu. Zawiera reprodukcje ponad tysiąca dzieł i z pewnoscią zachwyci wszystkich miłośników sztuki, niezależnie od stopnia przygotowania i upodobań estetycznych....

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni technicznych o specjalnościach drogowych oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz osoby i instytucje związane z drogownictwem....

85,80 zł
Najpiękniejsze dwory polskie

Najpiękniejsze dwory polskie

Z ponad trzydziestu tysięcy dworów i dworków do naszych czasów dotrwało ledwie kilkaset szlacheckich siedzib. Na ten wspaniały album składa się 25 najpiękniejszych - ich kształt, otoczenie, wyposażenie i dzieje mieszkających w nich rodów - niezwykle sfotografowanych przez mistrza Zenona Żyburtowicza i barwnie opisanych piórem Henryka Urbanowskiego....

Mała encyklopedia sztuki polskiej

Mała encyklopedia sztuki polskiej

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Mała encyklopedia sztuki polskiej to starannie opracowane i przystępnie napisane kompendium wiedzy o sztuce polskiej. W blisko 800 hasłach przedstawione zostały sylwetki artystów, zarówno tych światowego formatu, jak i nieco zapomnianych, najbardziej sztandarowe dzieła sztuki i perły budownictwa, syntetycznie potraktowane style, kierunki i nurty, a także zjawiska najbardziej charakterystyczne dla sztuki powstającej w Polsce, choć nie zawsze tworzonej przez Polaków. Uzupełnieniem tekstu jest ponad 700 najwyższej jakości zdjęć obiektów architektury i dzieł sztuki, niejednokrotnie po raz pierwszy prezentowanych szerszemu odbiorcy. ...

Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa

Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa

Monografia, na którą składają się artykuły, zawierające wyniki badań i analiz wykonane samodzielnie przez Doktorantów Wydziału Budownictwa oraz wykład konferencyjny Prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa Młynarka i Dr. hab. Jędrzeja Wierzbickiego pt. „Niepewności pomiarowe w badaniach terenowych i laboratoryjnych”....

Skarby Orientu

Skarby Orientu

Spośród pałaców i mauzoleów, meczetów i medres, wyłożonych barwną ceramiką kopuł i smukłych minaretów wyłania się obraz mitycznego Orientu, łączący Persję szacha Abbasa z Tadż Mahal Szahdżahana....

Geotechnika komunikacyjna

Geotechnika komunikacyjna

Podręcznik adresowany jest do studentów wydziału budownictwa lub inżynierii lądowej o specjalnościach: inżynieria komunikacyjna, drogi kołowe, drogi szynowe, mosty i budowle podziemne....

84,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Wrocław tkwi w szczegółach

Wrocław tkwi w szczegółach

Albumowa publikacja jest rozszerzeniem dzieła tych samych autorów „Wrocław. Miasto spotkań”.

Atrium - Przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym

Atrium - Przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym

Albumowa publikacja adresowana jest głównie do architektów, studentów architektury oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie śródmieść miast. W książce przedstawionych zostało ponad 70 obiektów z miast całego świata. Centralnym elementem tych obiektów jest przekryte szklanym dachem atrium - przestrzeń społeczna dla użytkowników. W książce omówiono zagadnienia urbanistyczne, zasady kształtowania rzutu atrium, jego przekroju, elewacji, szklanych ścian i szklanego dachu, przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne, instalacyjne, pożarowe. ...

Małopolska architektura drewniana

Małopolska architektura drewniana

Małopolska architektura drewniana, to album przedstawiający najpiękniejsze i najciekawsze zabytkowe drewniane budowle znajdujące się na obszarze województwa małopolskiego. Są wśród nich między innymi: świątynie w Dębnie Podhalańskim, Binarowej czy Krużlowej, cerkwie w Miliku i Kwiatoniu, drewniane domy w Lanckoronie czy Zakliczynie. Całość przygotowano w języku polskim i angielskim. Na 167 fotografiach ukazano kilkadziesiąt obiektów, w tym również zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO....

GPS w praktyce geodezyjnej

GPS w praktyce geodezyjnej

W niniejszej książce autorzy kładą nacisk na praktyczne aspekty związane z zastoso- waniem odbiorników GPS w szerokiej gamie zastosowań geodezyjnych.

Tajemnice nowych mieszkań

Tajemnice nowych mieszkań

Album prezentuje niezwykłe wnętrza mieszkalne zaprojektowane przez znanych architektów. Fotografie Hanny Długosz ukazują nie tylko kompozycje przestrzeni i niekonwencjonalne meble, lecz przede wszystkim klimaty tych mieszkań i ich tajemnice. Fotografie mieszkań w tym albumie przekazują klimaty, nastroje, atmosferę ostatniego dziesięciolecia końca dwudziestego wieku....

Mała architektura wokół domu

Mała architektura wokół domu

Teren wokół domu i jego architektura, kiedyś traktowane czysto dekoracyjnie lub użytkowo, stał się obecnie przestrzenią, w której możesz czerpać radość z rozmaitych form życiowej aktywności: zażywając relaksu z samotności lub bawiąc się z grupą przyjaciół; spożywając posiłek z rodziną lub oddając się pasjonującemu hobby. Ponad 150 projektów optymalnego wykorzystania przestrzeni....

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 10 września 2013 r. + płyta CD

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 10 września 2013 r. + płyta CD

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona....

Budownictwo - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Budownictwo - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Publikacja zawiera ustawy oraz akty wykonawcze dotyczące prawa budowlanego oraz przepisów powiązanych - stan prawny 10 września 2012 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2014 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2014 r.

Publikacja zawiera ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze z zakresu prawa budowlanego 
i przepisów powiązanych wraz z załącznikami.

 Stan prawny 1 września 2014....

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2015 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2015 r.

Stan prawny 1 marca 2015 r. plus wykaz wszystkich dokumentów na CD.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 5 września 2016 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 5 września 2016 r.

Stan prawny 5 września 2016 r. plus wykaz wszystkich dokumentów na CD.

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Książka, nie tylko dla kolekcjonerów, przedstawia biedermeierowskie meble, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne, pochodzące głównie z okresu 1815-1848. "...

Nawierzchnie asfaltowe

Nawierzchnie asfaltowe

Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej. Opisano projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnie specjalne, rodzaje uszkodzeń nawierzchni, a także sposoby odnowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Przedstawiono również projektowanie konstrukcji nawierzchni oraz problemy związane z ochroną środowiska podczas wytwarzania mieszanki, budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych. ...

Cmentarze dawnego Wrocławia

Cmentarze dawnego Wrocławia

Dziś na cmentarzach tylko nieliczne nagrobki przypominają niemieckich mieszkańców miasta. A przecież w jego historii istniało przeszło 120 nekropolii.         ...

Lwów na dawnej pocztówce

Lwów na dawnej pocztówce

Album dawnych pocztówek lwowskich z kolekcji Iriny i Igora Kotłobułatowych to prawdziwy podręcznik ikonografii miasta z przełomu XIX i XX wieku

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

Niniejsza publikacja jest owocem wielomiesięcznej pracy polskich i zagranicznych naukowców, badaczy życia i dorobku jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku...

Warmińskie kapliczki

Warmińskie kapliczki

Książka podzielona jest na dwie części: pierwszą, poświęconą historii, typom architektonicznym, otoczeniu i wyposażeniu warmińskich kapliczek oraz drugą – zawierającą katalog 1333 obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną i mapami....

80,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji.

888 porad dla Twojego domu

888 porad dla Twojego domu

Książka zawiera praktyczne pomysły, które pozwolą maksymalnie wykorzystać potencjał każdego pomieszczenia w domu.

Secesja we Lwowie

Secesja we Lwowie

Jest pierwszą bardzo poważną próbą zmierzenia się z artystycznym zjawiskiem jakim jest secesja we Lwowie.

Osuszanie murów i renowacja piwnic

Osuszanie murów i renowacja piwnic

W najnowszej publikacji Oficyny Wydawniczej Polcen na 268 stronach znajdą Państwo dokładny opis ww. procesów i zagrożeń, zilustrowanych 112 zdjęciami, 35 tabelami oraz 28 rysunkami. ...

79,80 zł
Do koszykaNiedostępny
Było takie miasto. Warszawa na starych pocztówkach

Było takie miasto. Warszawa na starych pocztówkach

Kolekcja liczy ponad 2500 pocztówek przedstawiających ulice i budynki Warszawy z lat 1897–1944. Wybór kilkuset z nich prezentuję w niniejszym albumie.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

W publikacji kompleksowo ujęto zagadnienia prawne dotyczące tej decyzji administracyjnej, m.in. przedstawiono prawne przesłanki uzyskania pozwolenia na budowę, poszczególne etapy procesu budowlanego, konsekwencje związane z naruszeniem reguł prawnych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu budowlanego, a także istotę samowoli budowlanej....

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2016. CZĘŚĆ 1. PORADNIK z kluczem

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2016. CZĘŚĆ 1. PORADNIK z kluczem

501 przykładowych pytań na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami

Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym

Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym

350 fotografii, niektóre znane, wiele publikowanych po raz pierwszy, pokazuje miasto, które łączy w sobie dwa żywioły – niemiecki i polski. Miasto, w którym pruskie budowle sąsiadują z monumentalną architekturą lat międzywojennych....

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2016. CZĘŚĆ 2. Ćwiczenia z kluczem

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2016. CZĘŚĆ 2. Ćwiczenia z kluczem

Przykładowe pytania na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami

Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń....

79,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Przykładowe pytania na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami

Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

Poradnik stanowi próbę kompleksowego omówienia problematyki prawnej styku prawa autorskiego i działalności budowlanej, w tym zwłaszcza twórczej działalności projektowej, której efektem są między innymi utwory architektoniczne. ...

Betonowe konstrukcje masywne - Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Betonowe konstrukcje masywne - Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Książka przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów, wykonawców, studentów i naukowców zajmujących się w swojej pracy masywnymi konstrukcjami z betonu. Inwestorom wskazuje najnowsze światowe rozwiązania problemów związanych z naprężeniami termicznymi występującymi w blokach betonowych. Projektantom i realizatorom pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek niezbędny do odszukiwania i zinterpretowania wiedzy oraz nowinek z danego zakresu. Dla studentów może być podręcznikiem zawierającym ważne treści dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. ...

Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

Praca poszerza obszar wiedzy urbanistycznej o Aglomeracji Górnośląskiej w zakresie formowania się struktur przemysłu i osadnictwa na tym terenie.

Powierzchnie i kubatury budynku Zasady pomiarów i obliczania

Powierzchnie i kubatury budynku Zasady pomiarów i obliczania

W obecnym poradniku kompleksowo ujęte zostały problemy związane z zasadami przedmiaru, obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części....

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Monografia analizuje pojawienie się i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w architekturze na przykładzie Lwowa w oparciu o szerokie badania archiwalne i terenowe we Lwowie. Szeroko zaprezentowano różne zagadnienia dotyczące architektury lwowskiej: działających tam środowisk architektonicznych iáarchitektów oraz różnych nurtów architektury historyzmu, secesji i modernizmu. Pozwoliło to uchwycić przekształcanie się historyzującej lwowskiej architektury XIX-wiecznej w nowoczesne rozwiązania charakterystyczne dla sztuki XX w....

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

W niniejszej monografii przedstawiono historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w świecie i w Polsce oraz ich podział. ...

Sołacz. Domy i Ludzie

Sołacz. Domy i Ludzie

To książka o najpiękniejszej dzielnicy Poznania – willowym Sołaczu.

Mechanika budowli dla architektów

Mechanika budowli dla architektów

Praca rozpoczyna się omówieniem obciążeń działających na konstrukcję, następnie - po przedstawieniu najprostszych elementów konstrukcji - autor przechodzi do zagadnień statyki elementarnej, a potem już do konkretnych systemów statycznych, jak: belki, kratownice, ramy, słupy, łuki, płyty....

Chwaliszewo. Poznańska Wenecja

Chwaliszewo. Poznańska Wenecja

Album o Chwaliszewie, dzielnicy Poznania, dawnej wyspie oblanej wodami Warty zwanej poznańską Wenecją.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, część I, tom 21

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, część I, tom 21

Wyjątkowość kolejnego tomu serii inwentarza zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej polega na zawarciu w nim monografii jednego tylko obiektu – najważniejszej rzymsko-katolickiej świątyni Lwowa, czyli katedry łacińskiej....

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Podstawy techniki klimatyzacyjnej,  metodyka obliczania obciążeń cieplnych urządzeń, wymiarowania przewodów oraz doboru elementów automatycznej regulacji. Zamieszczono liczne przykłady i zadania. Dla Ciebie zeskanowaliśmy pełny spis treści!!!...

Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa – poradnik

Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa – poradnik

Poradnik jest skierowany do wszystkich osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a głównie do kierowników budów, kierowników robót budowlanych, a także inspektorów nadzoru inwestorskiego....

Konstrukcje żelbetonowe. Atlas rysunków z płytą CD

Konstrukcje żelbetonowe. Atlas rysunków z płytą CD

W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi projektów budowlano-wykonawczych. Do każdego rysunku dołączono zwięzły opis techniczny wraz z komentarzem wyjaśniającym zasady postępowania przy projektowaniu danego elementu. Rozwiązania obejmują stropy płytowo-belkowe, stropy gęstożebrowe, słupy, ściany, stropy wielokierunkowo zbrojone, stropy płaskie, tarcze, schody, fundamenty i ściany oporowe....

Podłogi

Podłogi

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę!!!Bogato ilustrowany poradnik, niezbędny przy projektowaniu, wykonywaniu i renowacji podłóg. Dla architektów wnętrz, specjalistów od kładzenia podłóg, a także  użytkowników  podłóg (porady dotyczące kryteriów wyboru, sposobu użytkowania itd)....

Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL

Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL

Półalbumowe wydanie opracowania architektury Poznania z lat 1945-89, bogato ilustrowane. Zwraca uwagę na interesujące i wartościowe realizacje inspirowane najnowszymi ówczesnymi tendencjami światowymi....

Literatura i architektura

Literatura i architektura

Dzięki lekturze niniejszej książki Czytelnik wejdzie w magiczną "przestrzeń", na której "wznoszą się" literackie i fotograficzne odpowiedniki wielkich budowli świata....

Ogrody, projekty, realizacje

Ogrody, projekty, realizacje

150 projektów i realizacji ogrodów wykonanych przez architektów krajobrazu. Łatwe do zaadaptowania plany ogrodów dużych i małych, wiejskich i miejskich, tematycznych, wodnych, a także nie wymagających regularnej pielęgnacji. Ciekawe rozwiązania techniczne, dobór materiałów, elementów dekoracyjnych, roślin. Duża ilość inspirujących  ilustracji....

Księga ziół

Księga ziół

Świeże zioła z własnego ogrodu tchną nowe życie do Twojego domu oraz pozwolą Ci zachować zdrowię i urodę. Zdobywczyni złotego medalu w Chelsea i entuzjastka ekologicznej uprawy ziół Jekka Mc Vicar prezentuje historyczną encyklopedię ziół i namawia do ich uprawy. Profesjonalne zdjęcia ułatwią Ci rozmnażanie i wybór ziół do ekologicznego ogrodu. Ze wstępu: "Rzadko w jednej książce znajdziesz zarówno porady dla ogrodników, przepisy kulinarne, jak i recepty na drobne przypadłości oraz zabiegi kosmetyczne, a ponadto wykaz stu najwspanialszych ziół od A do Z."...

Konstrukcje żelbetowe. Tom 1 (oprawa twarda)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 1 (oprawa twarda)

Książka przeznaczona jest dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich oraz inżynierów. W tomie l podano zasady obliczania i konstruowania stropów płytowo-belkowych, stropów gęstożebrowych, słupów i ścian. Specjalny rozdział poświęcono zabezpieczeniom konstrukcji żelbetowych przed działaniem pożaru. W tym tomie dokonano między innymi szerokiego przeglądu różnych akcesoriów budowlanych, a także omówiono zasady rysowania konstrukcji żelbetowych. Podręcznik zawiera 971 rysunków, 98 tablic oraz 217 pozycji bibliograficznych....

Konstrukcje żelbetowe. Tom 2 (oprawa twarda)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 2 (oprawa twarda)

Książka - dzięki odpowiedniemu wyodrębnieniu poszczególnych jej części - przeznaczona jest dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich. Dla szerokiego zaś grona inżynierów - niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek. W tym tomie dokonano między innymi szerokiego przeglądu różnych akcesoriów budowlanych, a także omówiono zasady rysowania konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono praktyczne zasady prawidłowego stosowania wspomagania projektowania obliczeniami komputerowymi....

72,45 zł
Do koszykaNiedostępny
Konstrukcje żelbetowe. Tom 3 (oprawa twarda)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 3 (oprawa twarda)

Wprowadzenie Oddawane do rąk Czytelników pierwsze wydanie trzeciego tomu Konstrukcji Żelbetowych stanowi kontynuację, co do założeń, tomów poprzednich. Zawiera on materiały dotyczące głównie ustrojów szkieletowych i ścianowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Omówiono zasady kształtowania elementów tych ustrojów, metody ich obliczania oraz, szczegółowe zasady konstruowania, w tym konstruowania połączeń. Wprowadzeni do tych zagadnień stanowią ujęte systemowo ogólne zasady projektowania u strojów. Osobny rozdział poświęcono dylatacjom zarówno stałym jak i za owym, podając także współczesne akcesoria stosowane w tym przypadku. Szczegółowo przedstawiono problemy usztywniania ustrojów elementami płaskimi i przestrzennymi, w tym metody uproszczone i zagadnienia wpływów dynamicznych. Cały rozdział poświęcono analizie pracy wszelkiego rodzaju węzłów konstrukcyjnych i miejsc szczególnych oraz szczegółowym za sadom ich konstruowania. Poruszane zagadnienia omówiono z uwzględnienie...

NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC

NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania są coraz powszechniej stosowane w przemyśle. Zwiększający się stopień skomplikowania produktów i coraz bardziej wyrafinowane wzornictwo wymagają użycia zintegrowanych, nowoczesnych narzędzi CAD do projektowania, CAE do symulacji i CAM do wytwarzania — narzędzi, za pomocą których można szybko wdrażać i modyfikować idee projektantów. NX (dawna nazwa: UNIGRAPHICS) to zintegrowany system wyższego rzędu, stanowiący kompleksowe rozwiązanie z zakresu CAD/CAM/CAE. Oferuje on dostęp do innowacyjnej techniki modelowania Synchronous Technology....

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

W poradniku zamieszczono ok. 150 rysunków i 24 tabele obrazujące zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury oraz pytania z odpowiedziami autora, a także ilustrowany słownik pojęć niezdefiniowanych w aktach prawnych i normach....

100 cudów architektury. Place miejskie

100 cudów architektury. Place miejskie

Album jest wspaniałym przewodnikiem po miastach całego świata. Opisuje historie placów miejskich począwszy od Piazza del Campo w Toskanii, a skończywszy na placu w Melbourne w Australii.  ...

Atlas architektury Poznania

Atlas architektury Poznania

Atlas w pierwszym rzędzie adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą. 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego tom 17

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego tom 17

Publikacja zawiera monografie kościołów, klasztorów i kaplic rzymskokatolickich w Białobożnicy, Białym Potoku, Boryczówce, Budzanowie, Byczkowcach, Chomiakówce, Chorostkowie, Czortkowie, Darachowie, Hleszczawie, Horodnicy, Iwanówce Trembowelskiej, Jabłonowie, Janowie Trembowelskim, Kluwińcach, Kobyłowłokach, Kociubińcach, Kopyczyńcach, Krowince, Liczkowcach, Ładyczynie, Łoszniowie, Majdanie, Młyniskach, Mogilnicy, Myszkowicach, Nastasowie, Niżborgu Nowym, Ostrowczyku, Podhajczykach Justynowych, Rydodubach, Semenowie, Siemakowcach, Strusowie, Trembowli, Wierzbowcu, Załawiu, Zazdrości. ...

Poradnik WNĘTRZA planowanie, wykańczanie i wystrój

Poradnik WNĘTRZA planowanie, wykańczanie i wystrój

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka jest ilustrowanym poradnikiem przedstawiającym różne warianty urządzania domu i zapoznaje czytelników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z jego wykończeniem. Od zaplanowania prac, przez podstawowe techniki przydatne przy wykończeniu i remoncie, po style i możliwości dekoracji. Dostarcza także pomysłów oraz inspiracji na temat urządzania poszczególnych pomieszczeń. Z pomocą własnej wyobraźni i opisanych tu rozwiązań, każdy może stworzyć wnętrze, za którym zawsze tęsknił. ...

AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego możliwości korzystają projektanci różnych branż, a ogromna liczba bibliotek, modułów i nakładek sprawia, że realizacja nawet najbardziej złożonych projektów przebiega szybko i sprawnie. Każda kolejna wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2008 autorzy aplikacji zadbali o optymalizację znanych już użytkownikom narzędzi i zwiększenie produktywności pracy. Zmodernizowany interfejs użytkownika oraz nowe możliwości docenią nie tylko profesjonaliści, ale również ci, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania projektowania....

Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce

Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce

Książka Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce zawiera pierwsze syntetyczne omówienie tego zagadnienia w stuleciu jego największego rozkwitu, ukazane na obszernym tle dziejów światowego sztukatorstwa oraz jego uwarunkowań technologicznych....

Arcydzieła światowej architektury

Arcydzieła światowej architektury

Album uzupełniony wartościowym komentarzem, który ma ukazać wspaniały i różnorodny świat architektury, pomagając zrozumieć jej historię, rozwój i różnorodność....

Była taka ulica Marszałkowska na starych pocztówkach

Była taka ulica Marszałkowska na starych pocztówkach

Miniona świetność ulicy Marszałkowskiej, ponownie odkryta dzięki unikatowym pocztówkom warszawskiego kolekcjonera i varsavianisty Pawła Stala.

Metody i techniki badawcze w architekturze

Metody i techniki badawcze w architekturze

Podręcznik ukazuje metody i techniki badawcze stosowane w nauce i praktyce architektonicznej.

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy to pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe studium problematyki prawnej procesu inwestycyjno-budowlanego....

Katedra ormiańska we Lwowie i jej  twórcy

Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Album przywołuje historię przebudowy oraz realizacji dekoracji wnętrz katedry ormiańskiej we Lwowie.

Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS

Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS

Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem.

Energoefektywny dom dostępny

Energoefektywny dom dostępny

Książka pokazuje, o czym trzeba pamiętać podczas budowy, i daje wskazówki dotyczące wszystkich elementów domu, takich jak: kształt bryły, rodzaj dachu, wysokość, usytuowanie w przestrzeni, rodzaj przegród....

Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów

Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów

Portret domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie, najpełniejszej architektonicznej realizacji idei Formy Otwartej.

Antyki. Stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary.

Antyki. Stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary.

W książce opisane zostały wszystkie najważniejsze style, pomocne w identyfikacji przedmiotów znajdujących się na rynku antykwarycznym. Wydanie I (dodruk)....

Mozaika

Mozaika

Historia, materiały i narzędzia, techniki układania, kompozycja. Autor przedstawia nie tylko ciekawe przykłady mozaik, ale też omawia różne sposoby ich układania. Książka jest praktycznym podręcznikiem zarówno dla osób, które postanowiły wypróbować swe siły w tej sztuce dekoracyjnej, jak i dla profesjonalistów....

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej

Książka jest interdyscyplinarnym studium, w którym przedstawiciele geografii, socjologii, filozofii kultury, architektury, urbanistyki, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, sztuki i mediów prezentują problematykę percepcji przestrzeni miejskiej w świetle teorii i praktyki. Poczynając od teoretycznych, metodologicznych i funkcjonalnych aspektów badań percepcji miasta (część I), poprzez postrzeganie i waloryzację przestrzeni zurbanizowanej (część II) oraz miejską przestrzeń w świadomości mieszkańców (część III), kończąc zaś na mieście jako miejscu rzeczywistym i miejscu postrzeganym (część IV). Książka to niezastąpiony przewodnik-podręcznik dla każdego, kto chce być świadomym obserwatorem i odpowiedzialnym uczestnikiem polifonicznego dyskursu miejskiego. ...

Najpiękniejsze ogrody Europy

Najpiękniejsze ogrody Europy

Kilkadziesiąt najwspanialszych ogrodów Europy – od kameralnych, wiejskich posiadłości po pałace z ogromnymi parkami – to podróż przez pięć wieków historii sztuki, naszych upodobań, pomysłowości i kunsztu twórców. Na ponad 300 olśniewających fotografiach z opisami możemy podziwiać m.in. egzotyczne ogrody Alhambry i górzysty park Schoenbrunn, finezyjną willę San Remigio i rodzime Łazienki Królewskie. Prócz historii i sekretów zielonych zakątków znajdziemy tu wszystkie praktyczne informacje, niezbędne dla turystów, od sposobu dojazdu i godzin otwarcia po plany zwiedzania....

Ogrody - zwierciadła kultury. Tom 2: Zachód

Ogrody - zwierciadła kultury. Tom 2: Zachód

Książka którą oddajemy do rąk Czytelników, opowiada o ogrodach, ale nie jest kolejnym poradnikiem ogrodniczym. Prezentuje to, czego w poradnikach nie znajdujemy, czyli niewidzialny świat ogrodu. Rzeczywistość, którą tworzą dzieła największych projektantów, pełna jest sztuki, literatury i filozofii. Pełno w niej symboli i znaczeń ważnych i najważniejszych. Każdy może spróbować, odwiedziwszy wraz z nami ogrody Europy: Grecji, Rzymu, średniowiecznej Francji, renesansowych Włoch, barokowych i oświeceniowych pałaców arystokracji, odkryć dla siebie te światy i stworzyć we własnym otoczeniu prawdziwy ogród....

Projektowanie ogrodów, ogródków i działek

Projektowanie ogrodów, ogródków i działek

Wykorzystując około 800 fotografii i szkiców, architekt Margareta Diedrichs opisuje drogę od narodzenia się pomysłu do wcielenia go w życie i stworzenie interesującego ogrodu....

Architektura romańska w Polsce

Architektura romańska w Polsce

Najstarsza architektura ziem polskich - preromańska i romańska - omawiana przez historyka sztuki, specjalistę w dziedzinie sztuki średniowiecznej. Autor opisuje istniejące zabytki, a także ich historię oraz pozostałości materialne w zachowanych do dziś obiektach. Bogata, barwna dokumentacja fotograficzna, w miarę możliwości ukazująca stan budowli w chwili obecnej, wraz z podaniem najważniejszej literatury, daje czytelnikowi obraz bogactwa średniowiecznych zabytków architektury z XI-XIV w. w Polsce....

Projekty ogrodów

Projekty ogrodów

Kompendium wiedzy dla tych, którzy pragną stworzyć własny ogród. Książka i poradnik o: realizowaniu wszystkich marzeń o ogrodzie, różnorodnym wykorzystaniu roślin, tworzeniu pięknych miejsc wypoczynkowych, zakładaniu ogrodów specjalnych. Podane są także plany rozmieszczenia roślin i szczegółowe informacje o nich, tabele i projekty łączenia roślin oraz porównanie kosztów wykorzystania różnych materiałów....

Łazienki. 150 najlepszych pomysłów

Łazienki. 150 najlepszych pomysłów

Kolejny tytuł z popularnej serii „150 najlepszych pomysłów” zachwyci czytelnika pięknymi zdjęciami, ciekawymi rozwiązaniami przestrzennymi, oryginalnymi projektami mebli i sprzętów....

Architektura wernakularna obszaru bałtyckiego. Analogie, różnice, obraz ogólny

Architektura wernakularna obszaru bałtyckiego. Analogie, różnice, obraz ogólny

W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano sposoby budowy, konstrukcję i wygląd domów mieszkalnych, typowych dla rejonu bałtyckiego: polskie domy podcieniowe, domy z okrąglaków, rije mieszkalne, domy typu noms, domy z czarną kuchnią, domy typu stuga, budynki z ram typu H, szlezwickie Geesthardenhaus, domy halowe. Omwiono również najbardziej charakterystyczne dla tego regionu obiekty gospodarcze: spichlerze szczytowe, lamusy z galerią wzdłużną, stodoły typu gumno, budynki bramne, itp.....

Stylowe elementy dekoracyjne

Stylowe elementy dekoracyjne

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka poświęcona niezmiernie istotnym detalom, które przekształcają niczym nie wyróżniające się wnętrze w wyjątkowe, stylowe miejsce....

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

"Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego" to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury, do przedmiotu Budownictwo Ogólne. Usystematyzowano w nim i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą rysunku technicznego budowlanego i projektowania architektonicznego budynków murowanych wznoszonych tradycyjnie. Uwzględniono przy tym najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego, a także obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem budynków – podając ich stan prawny na dzień 1 września 2009 r....

Z zapachem starego drewna. Peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza cz. 1

Z zapachem starego drewna. Peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza cz. 1

Autor wielki pasjonat drewnianych kościołów prowadzi nas po zakątkach Mazowsza.

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV

Kolejny zeszyt Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa (zeszyt 357) Wydziału Nauk Humanistyczno -Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu....

Charlotte Perriand

Charlotte Perriand

An important figure of modernism in the 1930s, and the principal protagonist of organic design in the 1950s, Charlotte Perriand was a true 20th century pioneer....

Projektowanie graficzne dla laików

Projektowanie graficzne dla laików

Projektowanie graficzne dla laików to poradnik dla osób, które chcą zrealizować własne pomysły, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z usług profesjonalnego studia. ...

Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955

Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955

Autorka zaprezentowała tworzenie się pierwszych osiedli robotniczych i miast przemysłowych oraz koncepcje budownictwa socjalnego rozwijane zarówno w czasach ustrojów liberalnych, jak i w okresach dominacji systemów totalitarnych....

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Niniejsza książka stanowi zbiór pytań i testów  egzaminacyjnych wraz z kluczem. Pytania obejmują materiał wymagany na egzaminie pisemnym oraz ustnym na uprawnienia budowlane....

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2014 dla wszystkich specjalności

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2014 dla wszystkich specjalności

stan prawny: obowiązujące przepisy na dzień 1.07.2014 r., z komentarzem obowiązujących przepisów od 10.08.2014 r.  ...

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane. Wydanie 11, egzamin jesień 2014

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane. Wydanie 11, egzamin jesień 2014

Książka obejmuje najnowsze zmiany przepisów ustawowych tzw. deregulacyjnych dot. ułatwienia dostępu do niektórych zawodów regulowanych, m.in.: architektom i inżynierom budownictwa, a także osobom ze średnim wykształceniem technicznym....

Architektura a polityka

Architektura a polityka

W książce obiekty architektoniczne potraktowane zostały przede wszystkim jako projektory obrazów.

Łódź przełomu wieków XIX/XX

Łódź przełomu wieków XIX/XX

„Łódź przełomu wieków” to książka ukazujące oblicze miasta w czasie jego największego rozkwitu na przełomie XIX i XX wieku.

Poradnik inżyniera i technika budowlanego

Poradnik inżyniera i technika budowlanego

W poradniku podano podstawowe metody obliczeń statycznych najczęściej spotykanych układów konstrukcyjnych. Projektowanie ułatwią praktyczne tablice znajdujące się na końcu książki. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów i techników zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych....