Nakład wyczerpany

Ratusz w Opolu

Ratusz w Opolu

Album ten stanowi próbę ukazania w miarę pełnej historii reprezentacyjnej budowli opolskiego Rynku.

Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego

Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie architektury i urbanistyki Łodzi lat 1949–1955.

Konstrukcje żelbetowe. Tom 3 (oprawa miękka)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 3 (oprawa miękka)

Książka zawiera materiały dotyczące ustrojów szkieletowych i ścianowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Omówiono zasady kształtowania elementów tych ustrojów, metody ich obliczania oraz, szczegółowe zasady konstruowania. Wprowadzeniem do tych zagadnień stanowią ujęte systemowo ogólne zasady projektowania ustrojów. Osobny rozdział poświęcono dylatacjom zarówno stałym jak i czasowym, podając także współczesne akcesoria  stosowane  w tym przypadku. Przedstawiono problemy usztywniania  ustrojów elementami płaskimi i przestrzennymi, w tym metody uproszczone i zagadnienia wpływów dynamicznych. Do tomu 3 dołączono płytkę, na której znajdują się programy: Mombez i ABC-Rama 3D.  ...

Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

Zagadnienia akustyczne w gospodarce przestrzennej, lekkie przegrody wewnętrzne i ich właściwości akustyczne, elementy przegród zewnętrznych.

Współczesne technologie budowy mostów

Współczesne technologie budowy mostów

Mosty podwieszone i wiszące, stalowe i hale, betonowe, innowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inne. Badania i analizy.

Skarby architektury starożytnego Egiptu

Skarby architektury starożytnego Egiptu

Najobszeniejsza publikacja prezentująca skarby architektury Egiptu i dokonania polskich egiptologów....

Monument t.II

Monument t.II

Jest to drugi tom Monumentu, periodyku wydanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Jest to swoiste kompendium wiedzy o rodzajach, technikach i elementach konstrukcyjnych stanowiących więźby dachowe zabytkowych budowli. Pozostałe artykuły traktujące o architekturze drewnianej dotyczą w głównej mierze spraw związanych z zagrożeniem istniejących zabytków. Są prezentacją tej kategorii budownictwa, którą chronić najtrudniej i która narażona jest najbardziej na zniszczenie, tak z woli właścicieli, jak i zwykłych wandali....

Kurs rysunku architektonicznego

Kurs rysunku architektonicznego

Podkreślając twórcze aspekty architektury, książka ta zawiera kurs przygotowawczy projektowania architektonicznego. Wprowadza w wizualny język architektury, zachęca do przestrzennego myślenia i inspiruje do zadawania pytań na temat środowiska zurbanizowanego. W poszczególnych rozdziałach krok po kroku został wyjaśniony cały proces projektowania....

Lofty. 150 najlepszych pomysłów

Lofty. 150 najlepszych pomysłów

Lofty przebyły długą drogę, odkąd pojawiły się po raz pierwszy na Manhattanie w latach 50. Początkowo opuszczone fabryki i magazyny były zasiedlane przez artystów, którzy ogromne przestrzenie przekształcali w przystępne cenowo siedziby, nadające się do życia i pracy. Obecnie lofty te należą do najdroższych posiadłości w mieście i najczęściej zamieszkują je młodzi przedsiębiorcy, graficy i kolekcjonerzy sztuki. Lofty zainspirowały zupełnie nowy styl życia. Przy zwiększającej się gęstości zabudowy i zredukowanych rozmiarach mieszkań w większości obecnych metropolii, lofty z ich otwartą, często rozciągniętą przestrzenią, cieszą się ogromnym zainteresowaniem....

Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk

Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk

Zabytki sztuki w Polsce - Śląsk są kompendium wiedzy niezbędnej specjalistom i przydatnej wszystkim osobom zainteresowanym najcenniejszymi zabytkami Śląska. W części historycznej omówiono złożone dzieje regionu, a historię architektury i sztuki od X do XX wieku zaprezentowano w artykułach autorstwa wybitnych znawców przedmiotu. Tekst katalogowy obejmuje ponad 1 200 miejscowości z obszaru dorzecza górnej i środkowej Odry - od Gór Izerskich przez Sudety po Beskid Śląski, oraz około 2 500 znajdujących się w nich obiektów architektury i budownictwa, wraz z bogatym wystrojem i wyposażeniem.  ...

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. ...

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka luksusowa)

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka luksusowa)

Książka zawiera szczegółowe opisy oraz zdjęcia ponad stu obiektów, pieczołowicie zbierane przez kilka lat dzięki przebieraniu archiwów i pomocy właścicieli majątków....

Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych

Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych

Książka zastąpiona tytułem "Budownictwo ogólne dla architektów"  ...

Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Książka zastąpiona tytułem "Budownictwo ogólne dla architektów"  ...

Projekt jednego domu w pięciu technologiach

Projekt jednego domu w pięciu technologiach

Książka z serii Vademecum Projektanta przedstawia koncepcję jednorodzinnego domu mieszkalnego, która jest podstawą dla pięciu odrębnych projektów architektoniczno-budowlanych. Książka ilustruje, w jak dużym stopniu dobór rozwiązań architektoniczno-budowlanych wpływa na charakter architektury budynku i jak jest zależny od dokonanego wcześniej wyboru technologii i materiałów. Dzięki umiejętnemu żonglowaniu dobieranymi materiałami i rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi jedna koncepcja projektowa staje się podwaliną dla pięciu różnych budynków. ...

Projektowanie wnętrz z zastosowaniem systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Projektowanie wnętrz z zastosowaniem systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Książka z serii Vademecum Projektanta. Stanowi kompendium wiedzy na temat systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, analizując tę technologię pod kątem praktyki zawodowej architektów: systematyki dostępnych technologii, umożliwiającej prawidłowy wybór odpowiedniego rozwiązania projektowego, analizy charakterystycznych styków technologicznych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów suchej zabudowy, zróżnicowania problemów projektowych przy projektowaniu różnych typów wnętrz.  ...

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

Bogato ilustrowany kwartalnik brytyjski będący źródłem pomysłów ułatwiających przygotowanie oryginalnych stroików z wykorzystaniem kwiatów jako podstawowego elementu dekoracji oraz  innych naturalnych materiałów....

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i innych, a także przewodów i kabli elektroenergetycznych oraz odbiorników energii elektrycznej o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego....

Kowalstwo. Techniki warsztatowe krok po kroku

Kowalstwo. Techniki warsztatowe krok po kroku

W książce omówiono procesy technologiczne i techniki kowalskie zarówno te dawne, jak i nowoczesne.

Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym Katowic na tle przykładów europejskich

Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym Katowic na tle przykładów europejskich

Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy na temat wpływu idei modernizmu na rozwój przestrzenny Katowic.

Legendy warszawskie. Antologia

Legendy warszawskie. Antologia

Legendy warszawskie. Antologia to nowa, ponad sześćsetstronicowa i bogato ilustrowana publikacja Muzeum Warszawy,

Kapliczki i krzyże przydrożne

Kapliczki i krzyże przydrożne

Autor opisuje najciekawsze i najpiękniejsze formy tej przydrożnej architektury w różnych regionach Polski.

Mniej znaczy więcej. Perły polskiego modernizmu

Mniej znaczy więcej. Perły polskiego modernizmu

Album Beaty i Pawła Pomykalskich prezentuje prawie sto najwybitniejszych budynków polskiej architektury przedwojennego modernizmu.

Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930

Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930

Tematem niniejszej książki są fasady wrocławskich budynków komercyjnych, powstałych między 1890 a 1930 rokiem. Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców interesujących się teorią i historią architektury Wrocławia. Przedstawione w niej badania mają jednocześnie charakter podstawowy dla konserwatorstwa w architekturze. Zasadniczym celem opracowania jest analiza przemian stylowych, jakim podlegały fasady budowli, z uwzględnieniem przeobrażeń ich struktury i kolorystyki oraz podkreśleniem funkcji reklamowej - istotnego ich novum. Ważny element pracy stanowi udokumentowanie stanu zachowania tych obiektów w mieście oraz usystematyzowanie ich elewacji w zależności od stylu architektonicznego, kompozycji, użytego materiału oraz funkcji....

Research by Design w architekturze

Research by Design w architekturze

W opracowaniu autor dowodzi, że w twórczym procesie powstawania dzieła architektonicznego pierwszorzędną role odgrywają doświadczenia zdobyte na drodze praktycznego stosowania często na wpół intuicyjnych rozwiązań....

Antyki. Przechowywanie i konserwacja

Antyki. Przechowywanie i konserwacja

Wyczerpujący, ilustrowany zbiór porad niezbędnych dla każdego kolekcjonera. Czyszczenie i przechowywanie. Jak bezpiecznie usunąć brud, rdzę, śniedź, plamy i skazy... Naprawa i renowacja. Instruktażowy opis prostych napraw... Porady dla kupującego. Fachowe rady - co należy wiedzieć kupując zabytkowy przedmiot do kolekcji.  ...

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło

Książka w ciekawy sposób pokazuje wszystkie dziedziny nauki i sztuki interesujące Leonarda da Vinci: nie tylko malarstwo, ale również astronomię i architekturę, anatomię i hydrologię, machiny wojenne, badanie dawnych i nowych technik artystycznych i wnikliwą obserwację natury. Album stanowi niepowtarzalną syntezę dokonań człowieka, który stał się symbolem włoskiego odrodzenia. ...

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2009

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2009

W poradniku zawarto m.in.: ujednolicony tekst rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyróżnieniem tytułów paragrafów i zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z pózn. zm.), rozszerzony komentarz do rozporządzenia wraz ze 145 rysunkami, wykaz aktów prawnych związanych z warunkami technicznymi stanu prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., indeks przedmiotowy oraz spis rysunków.  Poradnik ten przeznaczony jest dla inwestorów, projektantów (architektów, konstruktorów budowlanych, drogowców, mostowców, instalatorów sanitarnych i elektryków), kosztorysantów, kierowników i majstrów budowy, inspektorów nadzoru budowlanego....

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Poradnik ten jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach budowlanych. W poradniku m.in. 825 przykładowych pytań testowych z odpowiedziami (z zakresu: Prawa budowlanego, warunków technicznych dla budynków, Kpa, warunków technicznych dla sieci gazowych, Prawa wodnego, dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej, rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Polskich Norm, a także innych aktów prawnych)....

Cerkwie

Cerkwie

Kilkaset fotografii najbardziej interesujących cerkwi w Polsce. Ikony, ikonostasy, polichromie i inne zabytki sztuki cerkiewnej. Najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe Kościołów wschodnich w Polsce. Procesje, nabożeństwa i Święta Liturgia. Przycerkiewne cmentarze i krzyże wotywne. Ciekawostki i legendy dotyczące losów świątyń....

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Obecnie, oprócz praktycznych i jakościowych aspektów procesu budowlanego istotny jest jeszcze aspekt ekonomiczny użytkowa­nia.

Sztuka fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy

Sztuka fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy

Książka Sztuka fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy powstała po to, by pomóc Ci osiągnąć biegłość w tej dziedzinie.

Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego

Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego

Obiekty (projekty i realizacje) przedstawione w niniejszej książce reprezentują okres utożsamiany dziś coraz częściej z pojęciem stylu architektury lat sześćdziesiątych....

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska

Architektura niepodległości w Europie Środkowej

Architektura niepodległości w Europie Środkowej

Publikacja wielowymiarowo prezentuje relacje architektury i polityki po I wojnie światowej.

Projektowanie małego ogrodu

Projektowanie małego ogrodu

Korzystając z "Poradnika małego ogrodu" możesz niezależnie od wielkości działki stworzyć ogród swoich marzeń. Sporządzenie dobrego projektu, w którym wszystkie elementy współgrają ze sobą to połowa sukcesu....

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Podręcznik ma służyć edukacji ekologicznej w budowniclwie. Omówiono w nimrelacje pomiędzy budownictwem a systemami przyrodniczymi. Sformułowano nowe kryteria oceny stopnia ekologiczności materiałów, systemów budowlanych i budynków. Wyjaśniono związki między energooszczędnością a ekologicznością. Podano przykłady analizy stopnia ekologiczności rozwiązań z uwzględnieniem pełnego cyklu "życia" obiektów budowlanych od pozyskania surowców do recyklingu. Ponadto omówiono wykorzystanie czystej energii słonecznej w budynkach i podano przykłady budynków tego typu oraz przedstawiono metody oceny ich rozwiązań. ...

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 2

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 2

Książka zawiera 11 artykułów, stanowiących monograficzne opracowania kościołów i kolegiów jezuickich w dziewięciu miejscowościach: Gdańsku, Grodnie, Kownie, Lwowie, Łomży, Mińsku, Ostrogu, Pułtusku i Świętej Lipce. W przygotowaniu tom III, w którym znajdą się m.in.: Łuck, Nowogródek, Pińsk i Wilno. ...

Polska. Pałace i dwory

Polska. Pałace i dwory

Pierwsza tego typu publikacja, która w tak obszerny sposób prezentuje pałace i dwory z całej Polski. Znalazły się tu obiekty udostępnione do zwiedzania, w których znajdują się siedziby znanych muzeów, np. Kozłówka, Pszczyna, Nieborów, Wilanów. W wielu innych rezydencjach mieszczą się obecnie hotele, restauracje oraz ośrodki konferencyjne, np. w Kraskowie, Rzucewie, Krokowej, Korczewie. Walorem książki są także opisy obiektów do tej pory mniej znanych, może nieco zapomnianych, ale na pewno wartych uwagi i poznania. ...

58,00 zł
Do koszykaNiedostępny
MDM KMA. Architektonicza spuścizna socrealizmu Warszawa Berlin

MDM KMA. Architektonicza spuścizna socrealizmu Warszawa Berlin

Książka poświęcona jest Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej i Karl-Marx Allee (Aleja Karola Marksa).

Dematerializacja w architekturze Imperatyw projektowania zrównoważonego

Dematerializacja w architekturze Imperatyw projektowania zrównoważonego

Przedmiotem pracy jest opis i interpretacja zjawiska dematerializacji w architekturze traktowanego jako ważny element projektowania zrównoważonego wywodzącego się z doktryny zrównoważonego rozwoju...

Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy

Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy

Autor, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk jest wysoko cenionym ekspertem w zakresie konstrukcji metalowych, a także powszechnie szanowanym nauczycielem akademickim. W napisanym przez niego podręczniku omówiono między innymi charakterystykę konstrukcji, jej wytwarzanie, wymiarowanie, wybrane zagadnienia metaloznawstwa, właściwości wytrzymałościowe stali, połączenia trzpieniowe i spawane, słupy osiowo ściskane i tężniki dachowe.    ...

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Książka poświęcona jest zagadnieniu, które może i powinno interesować osoby podróżujące samochodem, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy uprawiają zmotoryzowaną turystykę. Powinni po nią sięgnąć także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są odpowiedzialni za stan krajobrazu w Polsce, a więc również ojcowie miast i gmin, planiści przestrzenni i projektanci dróg. Dzięki książce tej z większą świadomością będą mogli wykonywać swoją pracę. Autorka omawia w niej: stan krajobrazu, tak jak go widzimy (a może raczej widujemy) będąc w ruchu, krajobraz widziany z drogi, porządkowanie krajobrazu widzianego z drogi i propozycje działań w celu owego porządkowania....

Obliczenia cieplne budynków

Obliczenia cieplne budynków

W publikacji podano ogólną charakterystykę obliczeń cieplnych

CZĘŚĆ A: ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane

CZĘŚĆ A: ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

57,75 zł
Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania i koncepcja rewitalizacji

Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania i koncepcja rewitalizacji

Tom ten ma służyć pomocą w przywróceniu lubiąskiej świątyni jej dawnego wyposażenia i odbudowaniu jej kulturowego znaczenia.

Roman Feliński architekt i urbanista. Pionier nowoczesnej architektury

Roman Feliński architekt i urbanista. Pionier nowoczesnej architektury

Roman Feliński (1886-1953) stworzył blisko 30 planów miast (m.in. Gdyni, dzielnic Warszawy) i zaprojektował ponad 100 modernistycznych budynków we Lwowie, Warszawie i na Dolnym Śląsku. Był najzdolniejszym architektem działającym we Lwowie w okresie boomu budowlanego (1909-1914) i przysłużył się rozbudowie Warszawy i innych miast (1918-1926) oraz odbudowie Dolnego Śląska (1945-1951). Napisał ponad100 artykułów naukowych i popularnonaukowych o modernistycznej architekturze i urbanistyce oraz stworzył nowoczesną polską teorię urbanistyczna. ...

Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach

Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach

Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w Polsce,

Architektura gotycka na Mazowszu

Architektura gotycka na Mazowszu

Robert M. Kunkel, wybitny historyk architektury, w swojej najnowszej pracy Architektura gotycka na Mazowszu omawia prawie 300 murowanych obiektów architektonicznych....

Piękne kolory we wnętrzach

Piękne kolory we wnętrzach

W książce "Piękne kolory we wnętrzach" Stephanie Hoppen prezentuje pełne spektrum nowoczesnych barw naturalnych - od jadeitu po oliwkowozielony, od bladego błękitu po indygo, od różu po kolor bakłażana - i pokazuje, jak je wykorzystać w celu stworzenie wytwornego, eleganckiego wnętrza....

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń

Prezentowane artykuły stanowią zasadniczo plon międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Toruniu w dniach 24-25 września 1999 roku. W jej toku interdyscyplinarny zespół autorów zaprezentował niezwykle szerokie i wielowątkowe podejście do spraw związanych z badaniami zabytków drewnianych oraz ich ochroną. W wielu wypadkach ukazują one nie tylko nowe możliwości poznawcze w stosunku do budownictwa drewnianego, ale w powiązaniu z rozwiniętymi już także na terenie Polski badaniami dendrochronologicznymi w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o architekturze murowanej.  ...

Monografia 134. Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

Monografia 134. Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

W rozprawie przytoczono i przeanalizowano wyniki wybranych badań pali przemieszczeniowych wkręcanych, zrealizowanych przez ośrodki badawcze we Francji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Efektem badań są opracowane w tych krajach techniki obliczania nośności pali przemieszczeniowych wkręcanych....

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych

Celem książki jest prezentacja najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięć w dziedzinie napraw obiektów budowlanych. Książkę podzielono na dwa główne działy. Pierwszy zajmuje się podstawami naukowymi, a drugi zastosowaniem praktycznym przed stawionych zagadnień. W dziale drugim wyróżniono najpowszechniejsze dziedziny praktycznych zastosowań tj. budownictwo ogólne, budownictwo wodne i konstrukcje żelbetowe.  Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót a także do studentów kierunków związanych z budownictwem. ...

55,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Czytanie przestrzeni

Czytanie przestrzeni

Książka jest przeznaczona nie tylko dla socjologów, kulturoznawców, psychologów, architektów i urbanistów, ale także dla osób zainteresowanych poznawaniem otaczającego ich środowiska....

Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880

Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880

Całościowa i wszechstronna prezentacja XIX-wiecznej architektury Poznania, w ramach której poszczególne obiekty i ich zespoły, zarówno mieszkalne, jak i użyteczności publicznej są omawiane i analizowane w szerokim kontekście. Kontekst ten stanowi nie tylko całość miasta, jego układ urbanistyczny, ale także środowisko mieszkańców – twórców i odbiorców, relacje ekonomiczno-społeczne, polityczne, kulturowe, przestrzenne....

Z zapachem starego drewna. Peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza cz. 2

Z zapachem starego drewna. Peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza cz. 2

Autor wielki pasjonat drewnianych kościołów prowadzi nas po zakątkach Mazowsza.

Kurs Tworzenia Storyboardów

Kurs Tworzenia Storyboardów

Zasady, ćwiczenia i techniki: podstawowy przewodnik dla artystów, reżyserów, producentów, kierowników produkcji scenarzystów.

Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

Pale przemieszczeniowe wkręcane. Nośność i praca w gruntach niespoistych

Pale przemieszczeniowe wkręcane są nową, bardzo efektywną technologią palowania, która jednak przysparza projektantom i wykonawcom problemów, które opisano w niniejszej pracy...

Humanistyczne oblicze miasta

Humanistyczne oblicze miasta

Książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki, który może być zarówno podstawą wykładów właśnie z geografii humanistycznej miasta, jak też dyscyplin pokrewnych, np. socjologii, etnologii czy ekonomiki miasta. Przyczyni się do lepszego, wszechstronniejszego zrozumienia istoty przestrzeni miejskiej i zamieszkującego w niej człowieka.  Miasto rozumiane jako przestrzeń humanistyczna jest nie tylko środowiskiem człowieka, lecz także przestrzeni, nadającą sens i znaczenie jego egzystencji, egzystencji osoby ludzkiej....

Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach

Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach

Monografia dotyczy zjawiska we współczesnej architekturze, znanego na świecie jako Reseach by Design oraz Design by Research dopełniających się metod postępowania, łączących badania z projektowaniem, czyli projektowaniem z udziałem badań....

Architektura sakralna. Projekty i realizacje

Architektura sakralna. Projekty i realizacje

Praca stanowi przegląd projektów i realizacji budownictwa sakralnego, którego uzupełnieniem i komentarzem są luźne teksty wkomponowane w konstrukcje książki: poprzedzające prezentację (refleksje i przemyślenia autorskie) i o charakterze ogólnych uwag syntetyzujących na zakończenie prezentacji. Teksty te stanowią cenne poszerzenie części albumowej. Przedstawione realizacje prezentują zagadnienia odpowiadające „myśleniu o architekturze” w ujęciu autora....

Water in the Townscape, Volume 2

Water in the Townscape, Volume 2

Niniejsza publikacja jest wynikiem naukowej debaty na temat możliwości wykorzystania potencjału wody w kształtowaniu krajobrazu miasta na różnych poziomach planowania i projektowania....

Konstrukcje żelbetowe. Tom 1 (oprawa miękka)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 1 (oprawa miękka)

W tomie 1 podano zasady obliczania i konstruowania stropów płytowo-belkowych, stropów gęstożebrowych, słupów i ścian. Specjalny rozdział poświecono zabezpieczeniom konstrukcji żelbetowych przed działaniem pożaru. W tym tomie dokonano między innymi szerokiego przeglądu różnych akcesoriów budowlanych a także omówiono zasady rysowania konstrukcji żelbetowych. Publikacja  przeznaczona jest dla studentów budownictwa i kierunków pokrewnych zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, dla szerokiego zaś grona praktykujących inżynierów stanowi niezastąpione źródło informacji i wskazówek....

Konstrukcje żelbetowe. Tom 2 (oprawa miękka)

Konstrukcje żelbetowe. Tom 2 (oprawa miękka)

W tomie 2 podano zasady obliczania i konstruowania stropów krzyżowo zbrojonych, stropów płytowo-słupowych, a także tarcz, schodów, fundamentów i ścian oporowych. Specjalny rozdział poświęcono zasadom aproksymacji konstrukcji modelami prętowymi. Publikacja  przeznaczona jest dla studentów budownictwa i kierunków pokrewnych zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, dla szerokiego zaś grona praktykujących inżynierów stanowi niezastąpione źródło informacji i wskazówek. ...

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

W książce omówiona została problematyka odbudowy i przeobrażeń w krajobrazie wschodniopruskich zespołów miejskich po działaniach wojennych 1914-1915. Autor porusza zagadnienia nieznane do tej pory polskiemu czytelnikowi. Prezentuje zapomniane dzieła grupy kilkudziesięciu architektów. W kręgu jego zainteresowań znalazły się ośrodki miejskie zarówno z obecnego obszaru Warmii i Mazur, jak i obwodu kaliningradzkiego. W książce zamieszczono kilkaset fotografii i planów o dużej wartości dokumentacyjnej, część z nich publikowana jest po raz pierwszy.    ...

53,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Książka zawiera 24 studia na temat historii Polski, architektury, sztuk plastycznych oraz konserwacji zabytków. M.in.: Andrzej Stelmachowski wysuwa nową hipotezę co do datowania kościołów w Strzelnie; Tomasz Strzembosz przytacza dokumenty z przełomu 1980 i 1981 r. dotyczące Niezależnego Ruchu Harcerskiego; Jan Tajchman ujawnia odkrycie drewnianej konstrukcji z początku XV w. w kościele w Krupach (pow. Sławno); Zygmunt Świechowski proponuje rearanżację ekspozycji Drzwi Gnieźnieńskich; Jacek Miler omawia działalność Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w latach 1991-2001. Grażyna Ruszczyk opracowała wykaz publikacji prof. Ryszarda Brykowskiego z lat 1956-2002....

Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach

Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach

Sprawdź, czy poznasz Szczecin sprzed ponad stu lat.

52,90 zł
Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

Znaczenie wydanej w roku 1915 książki Heinricha Wölfflina porównać można jedynie do przełomu rewolucji Kopernikańskiej. Wniosła ona bowiem do warsztatu historyka sztuki cały szereg nowych narzędzi badawczych, takich jak analiza strukturalna i opisowa koncepcja metody historycznej, oraz dokonała błyskotliwego podziału na styl klasycystyczny i barokowy na podstawie pojęć odnoszących się do cech formalnych.  Dzieło niemieckiego badacza stanowi lekcję, jak wnikliwie odczytywać malarstwo, rzeźbę i architekturę....

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVI

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVI

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikoła ja Kopernika w Toruniu zorganizowało sesję naukową poświęconą badaniom i konserwacji dzieł sztuki z XIX i XX wieku, której rezultatem są zamieszczone w tym tomie referaty. Dokładną tematykę znajdziesz w spisie treści....

Pałace i dwory

Pałace i dwory

Nowy wymiar - fascynująca seria dla ludzi z pasją. Niezwykłe miejsca, niecodzienne tematy, nowatorska forma. Najpiękniejsze i najciekawsze dwory, pałace i rezydencje. Ogrody i parki, po których spacerowali książęta i królowie. Zabytkowe meble i przedmioty codziennego użytku. Sztukaterie, rzeźby i obrazy. Muzea wnętrze i wystawy biograficzne. Ciekawostki i sekrety arystokratycznych rodów....

Wielka księga rysowania

Wielka księga rysowania

Wielka księga rysowania to podręcznik rysunku dla każdego, kto zainteresowany jest rysunkiem realistycznym. 

Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych

Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych

Celem autorki było przedstawienie, w określonym porządku, problematyki logistyki w budownictwie oraz opisanie rozwiązań problemów logistycznych w praktyce budowlanej w Polsce i za granicą, a także wskazanie możliwości wykorzystywania metod naukowych do rozwiązywania zagadnień logistycznych i podejmowania decyzji....

CZĘŚĆ B: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych

CZĘŚĆ B: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce

3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce

Wydanie książkowe z okazji wystawy pt "3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce" odbywającej się w dniach 29.11.2004-30.01.2005 w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie, 17.02-10.04.2005 w Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz 21.04-31.05.2004 w Tower Building Gallery we Łodzi. Książka trzyjęzyczna: polsko-angielsko-japońska. ...

Architektura drewniana

Architektura drewniana

W albumie na ponad 300 fotografiach zostały zaprezentowane najcenniejsze zabytki budownictwa drewnianego w Polsce: przydrożne krzyże, wystawne dwory, pałace myśliwskie, zabytkowe chałupy, przepiękne kościoły i cerkwie.  Warto poznać charakterystyczne cechy budownictwa poszczególnych konstrukcji, pomysłowość urządzeń technicznych, finezję ozdobień oraz urok i prostotę sztuki ludowej....

Kamienie w ogrodzie. Brukowane nawierzchnie, murki, schody

Kamienie w ogrodzie. Brukowane nawierzchnie, murki, schody

Ilustrowany poradnik, szeroko wyjaśniający gdzie, jak i po co stosować kamień naturalny w naszym przydomowym otoczeniu. Jak zaaranżować ogródek z wybrukowaną alejką, schodami, fontanną i kamiennym miejscem do siedzenia? Jak łączyć kamienie z drewnem i z roślinami? Jak z kamienia stworzyć sztukę? Autor dokładnie wyjaśnia sposoby pracy z kamieniami, opowiada o historii używania ich przez człowieka, prezentuje inspirujące wzory....

Kompozycja dzieła architektury

Kompozycja dzieła architektury

W swojej książce autor analizuje kompozycję dzieł architektury, które poznał i fotografował w wielu krajach Europy, Ameryki Północnej i na Bliskim Wschodzie. Dopatruje się zasad w przykładach historycznych i współczesnych, standardowych i osobliwych, wybitnych i powszednich. Wszystkie przykłady zobrazowane fotografiami....

Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

W poradniku zawarto podstawowe informacje techniczne dotyczące m.in.: zasad lub sposobów przyłączania instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach, przewodów i sposobów ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających...

Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu.

Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu.

Praca omawia zagadnienia dostosowania strategii projektowania architektonicznego

Książka do zobaczenia

Książka do zobaczenia

„Książka do zobaczenia” zawiera podpowiedzi, jak patrzeć, żeby zobaczyć więcej. Publikacja „nie wymaga niczego, oprócz otwartej głowy. Otwartej na zaskakujące pomysły” – zaznaczają autorzy tytułu, edukatorki i edukatorzy Muzeum Sztuki, specjalizujący się w niestandardowych działaniach, warsztatach i akcjach....

Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około 1850 do około 2000 roku

Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około 1850 do około 2000 roku

Autorka ograniczyła się do węzłowych tematów związanych z relacjami między społeczeństwem i architekturą w warunkach bardziej lub mniej konfliktowej lub też ekstremalnej sytuacji politycznej i socjokulturowej Niemiec. Wszystkie teksty są tekstami oryginalnymi, dotąd niepublikowanymi. Wyjątkiem jest rozdział trzeci, który pt. Aeropiktura - dynamizm - tradycja. Z zagadnień architektonicznej we Włoszech oraz Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, ukazał się w numerze pierwszym Czasopisma Technicznego z 2000 roku. Tom kończy obszerny esej na temat architektury NRD. ...

Ogród marzeń oprawa twarda

Ogród marzeń oprawa twarda

Bezcenny poradnik dla każdego amatora ogrodnictwa.

Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej

Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej

W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Kwiatostan Marty Gessler

Kwiatostan Marty Gessler

Kwiatostan jest plonem rocznej współpracy autorki z magazynem "Dobre Wnętrze".Wspaniałe zdjęcia opatrzone osobistym komentarzem autorki pozwalają poznać tajniki trudnej sztuki układania kwiatów, znależć inspirację.   ...

Architektura - idea i jej realizacja 1998-1999

Architektura - idea i jej realizacja 1998-1999

Książka zawiera analizę wybranych dziesięciu autorskich prac projektowych i realizacyjnych, wykonanych w latach 1973-1998. Autor, na przykładzie prac, przedstawia czynniki, które wpływają na przemianę pierwotnej idei w ostateczny kształt. Publikację polecamy wszystkim architektom, studentom architektury i historykom sztuki. ...

Kaszubskie drewniane kościoły

Kaszubskie drewniane kościoły

Świątynie te są chyba najmniej znane w Polsce, być może dlatego, że nie jest to bujna, barokowa architektura sakralna południowej Polski, lecz oszczędny w ekspresji, surowy barokowy klasycyzm, w większości protestancki, charakterystyczny dla północnej Europy. Większość obiektów sakralnych przejętych przez protestantów w drugiej połowie XVI wieku pozostała w ich rękach do 1945 roku. [...] Do tej pory drewniana architektura sakralna na Kaszubach nie była tematem szerzej dostępnych opracowań o charakterze popularnym. Jest to więc pierwsza tego rodzaju publikacja poświęcona drewnianej sakralnej tradycji architektonicznej w tym regionie....

Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku

Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku

W pracy dokonano syntezy i usystematyzowania wiedzy na temat zagadnień związanych ze ścianami zewnętrznymi – ich funkcjami, ze sposobem postrzegania i odbiorem ze strony użytkowników, wzajemnymi zależnościami wnętrza i zewnętrza....

Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego

Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego

Obraz architektury dwudziestolecia międzywojennego "widziany oczyma człowieka żyjącego przed 1939 rokiem: mieszkającego w domu-okręcie lub w wieżowcu, kupującego w nowoczesnych magazynach, kurującego sięw polskich uzdrowiskach, chodzącego po górach i uprawiającego sport, przekraczającego pociągiem granicę wschodnią w jednym z kresowych miasteczek lub odbywającego snobistyczną podróż transatlantykiem".  ...

Pałac Sztuki - siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Pałac Sztuki - siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Pasjonująca monografia gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (zwanego Pałacem Sztuki), budowli wzniesionej w latach 1898-1901 - w czasach swego powstania była uznawana na gruncie krakowskim za zwiastuna nowych tendencji w architekturze....

Poradnik dobrego ogrodnika

Poradnik dobrego ogrodnika

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! Wszystko, co trzeba wiedzieć o projektowaniu ogrodu, planowaniu nasadzeń i realizowaniu projektu. Książka dla miłośników ogrodnictwa, posiadacze ogrodów i ogródków, architektów krajobrazu....

Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

Architecture parlante to XIX-wieczna idea, by stylem budowli wskazać na jej funkcję. Kościoły często były neogotyckie, cerkwie - bizantyńskie, a dla synagog postanowiono stworzyć nowy styl: symbolizujący przybycie Żydów z Orientu i ich powiązania z Maurami, z którymi zetknęli się w Andaluzji. Pracę uzupełnia katalog obiektów (również tych niezachowanych) znajdujących się na terenie wszystkich trzech zaborów....

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej

Pozycja omawia przesłanki historyczne, socjologiczne i psychologiczne środowiska mieszkaniowego, kierunki modernizacji osiedli mieszkaniowych oraz opisuje modernizację i przekształcenia wybranych wrocławskich osiedli mieszkaniowych powstatych w latach 1970-1990. Przeczytaj koniecznie wstęp i spis treści!   ...

Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce

Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce

Celem pracy jest uporządkowanie i możliwie całościowe przedstawienie, z wyłączeniem problematyki stricte urbanistycznej, zagadnień z zakresu teorii oraz praktyki projektowej i realizacyjnej popularnego budownictwa jednorodzinnego na ziemiach międzywojennej Polski. Badaniami zostały objęte reprezentatywne dla poszczególnych nurtów architektonicznych i różnych środowisk inwestorskich przykłady projektów małych, tanich mieszkań zrealizowanych w domach jednorodzinnych w latach 1918-1939 na terytorium II Rzeczypospolitej. ...

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka kolekcjonerska)

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka kolekcjonerska)

Książka zawiera szczegółowe opisy oraz zdjęcia ponad stu obiektów, pieczołowicie zbierane przez kilka lat dzięki przebieraniu archiwów i pomocy właścicieli majątków....

Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim

Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim

Jej tematem są społeczne i krajobrazowe walory cieków i zbiorników wodnych.

Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność

Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność

Działalność Jana Tajchmana to sześć dziesięcioleci nieustannej aktywności.

50,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Karczmy, zajazdy, restauracje

Karczmy, zajazdy, restauracje

Dobra restauracja jednym kojarzy się z wyborną kuchnią, innym z magiczną atmosferą lub wyjątkowym wystrojem, a jeszcze innym z niskimi cenami lub perfekcyjną obsługą. Wybór restauracji opisanych w przewodniku to wynik pięciomiesięcznej podróży po Polsce. Autorka przejechała ponad 15 tysięcy kilometrów, obejrzała kilkaset lokali, w których spróbowała najróżniejszych potraw. O wyborze restauracji zdecydowała ich wyjątkowość, co - oczywiście - jest wrażeniem subiektywnym. Miejscem niezwykłym może być na przykład stary młyn uratowany przed zniszczeniem, mieszczący dziś restauracje, czy też niewielki dom w Kazimierzu Dolnym, w którym kiedyś był zakład fryzjerski, a dziś jest znany lokal serwujący potrawy kuchni żydowskiej....

Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu

Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu

85 projektów architektów krajobrazu, dzięki którym możesz stworzyć i zmienić swój ogród. Album jest prezentacją dokonań polskich architektów krajobrazu. Projektanci odsłaniają przed czytelnikami tajniki profesjonalnego warsztatu oraz tajemnice własnych stylów. Projekty pogrupowano ze względu na style ogrodowe. Ogrody na tarasach i patia łączą komfort przebywania w mieszkaniu z przyjemnością obcowania z przyrodą. W projektach małych ogrodów detal staje się niezwykle istotny, a ogrody swobodne, pozbawione układów ścieżek i geometrycznych kształtów, naśladują przyrodę. Na końcu książki znajdują się prezentacje projektantów....

Historia architektury. Od starożytności po czasy współczesne

Historia architektury. Od starożytności po czasy współczesne

Książka stanowi zwarty przegląd dokonań sztuki architektonicznej od antyku po czasy współczesne.  Zamieszczono w niej ponad 1000 wspaniałych fotografii, dzięki którym czytelnicy mogą poznać historię 600 ważnych obiektów uzupełnionych o rzuty i detale. Tekstom wprowadzającym w kolejne epoki, odnoszącym się zarówno do poszczególnych budowli, jak i konkretnych dziedzin, m.in. teorii architektury, języka formalnego i dekoracji, towarzyszą znakomite reprodukcje....