Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Cztery Żywioły w Architekturze

Wydawnictwo: Ossolineum
Autor: Ernest Niemczyk
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 168x238mm, Stron: 260, 2003 r., liczne ilustracje wykonane przez autora

Ta arcyciekawa, napisana lekkim piórem książka, opatrzona przez autora bogactwem własnoręcznych ulistracji, dotyczy nie tylko zagadnień architektonicznych, ale zawiera też informacje z zakresu historii kultury i sztuki, archeologii, filozofii. Prezentuje doświadczenia lów i narodów cywilizacji europejskiej, a także Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz prekolumbijskiej Ameryki Środkowej, w aspekcie relacji z żywiołami: ognia, wody, powietrza i ziemi.
 

Spis treści:
WSTĘP
Zarys dziejów refleksji o żywiołach 
Antyczna teoria żywiołów w refleksji nad architekturą i sztuką
 

ŻYWIOŁ OGNIA
Od ogniska obozowego do ołtarza domowego
Żywioł ujarzmiony - od otwartego ognia do hypokaustum i pieca
Ogień, ognisko i piec we wnętrzu architektonicznym - typologia symboliczno-funkcjonalna
Transformacja układu centralnego (okrągłego) w przekątniowy
Ołtarze i świątynie ognia - pyrolatria, formy kultu ognia
Żywioł ognia w topografii i architekturze świata pozagrobowego - monumentalna
wizja piekła w rytualnych księgach starożytnego Egiptu
Perskie świątynie ognia
Metamorfozy żywiołu ognia
Zabawa z żywiołem - architektura w świetle sztucznych ogni
Architektura XX w. - żywioł ognia w pełni swych kontrastów
Żywioł ognia i jego pochodne jako determinanty kompozycji wnętrz architektonicznych
Ogień ujarzmiony - palenisko, kominek i piec we wnętrzach architektonicznych
Kominek

ŻYWIOŁ WODY 
Woda w prehistorycznych miejscach kultu
Woda w kompozycji przestrzennej prehistorycznych osad 
Cywilizacje wielkich rzek 
Miasta nad wielkimi rzekami
Woda w architekturze - utylitarność i symbolika 
Płynąca woda w architekturze 
Symbolika i dekoracja akwatyczna w kompozycjach ogrodowych 
Dynamiczna struga wody w architekturze 
Żywioł wody a rzymskie pomniki architektoniczne 
Nimfea
Akwedukty - symbole lzkiej potęgi i panowania nad naturą
Termy rzymskie - żywioł wody w świątyniach hedonizmu
Woda - rzeka zapomnienia, krąg ciszy, samotności i kontemplacji
Symbioza kultury żywiołu wody: miasta nawodne i założenia urbanistyczne związane z wodą (od nadrzecznych osad do hydropolis)
Antyczne pomniki architektoniczne jako symbole okiełznania żywiołu wody
Dziedzictwo Rzymu a nowa symbolika akwatyczna w architekturze chrześcijańskiej 
Odrodzenie tradycji kompozycji ogrodowo-akwatycznych 
Barokowe monumenty akwatyczne Rzymu 
Woda jako symbol natury w epoce oświecenia
Woda we współczesnej architekturze 
Funkcje wody w architekturze przemysłowej
Wieże wodne XIX i XX w. - monumentalne akcenty urbanistyczne - symbole higieny i zdrowia 
Ożywiony świat morza i motywy nautyczne jako dekoracje architektoniczne 

 

ŻYWIOŁ POWIETRZA
Źródła i formy symboliki powietrza
Żywioł powietrza jako oddech i tchnienie w reliktach kultu i sztuki prehistorycznej
Dusza i tchnienie jako przejawy żywiołu powietrza w założeniach architektury
kultowej w świetle tekstów i zabytków starożytnego Egiptu
Symbolika tchnienia i wiatru w czasach biblijnych  
"Bóstwo w wietrze" a orientacja miast i świątyń
Zapach - przejaw żywiołu powietrza i znak obecności bóstwa
Żywioł powietrza w głosie, dźwięku i echu - od akustyki wnętrz do ich proporcji
Jedność liry i kosmosu. Totalna teoria proporcji. Związek żywiołu powietrza i ziemi
Żywioł powietrza inspiracją form i symboliki architektonicznej
 

ŻYWIOŁ ZIEMI
Prehistoryczne formy kultu Ziemi - rola kamienia i jaskiń 
Formy łączności ze światem Podziemia w antyku i ich związki z architekturą i kompozycją urbanistyczną
Monumentalna architektura i topografia głębi ziemi w egipskiej eschatologii 
Kamień i glina - trwanie i przemijanie. świątynie starożytnego Egiptu i Mezopotamii 
Kratofanie lityczne i forma ich architektonicznej manifestacji 
Komplementarność i opozycja. Twardość, chłód i wieczność kamienia a miękkość, ciepło i przemijalność gliny 
Budowle a powierzchnia ziemi: uwarunkowania, podstawowe typy kompozycyjne, formy i symbolika

 

Spis wykorzystanej literatury
Spis ilustracji
Indeks osób i postaci mitologicznych
Indeks nazw geograficznych