Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

  • 68,00 zł

ISBN 978-83-7814-763-3

Oprawa: miękka, Format: 19x25,5 cm, Stron: 234, 2018 r.

Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej spójności z logiką kształtowania strukturalnego. Nowatorska forma architektoniczno-konstrukcyjna to na pewno silny impuls do tworzenia oryginalnych kształtów, które będą inspirowały kolejnych twórców. Znaczącym aspektem w kształtowaniu wspornikowych domów indywidualnych jest ich subiektywny odbiór emocjonalny z oczywistą świadomością, że nowe architektoniczne formy przestrzenne z czasem powszednieją, co należałoby uznać za stan naturalny. Zgromadzenie takich przykładów w jednej pracy oraz ich uszeregowanie wskazuje na występowanie tendencji do wykorzystywania form wspornikowych we współczesnej, interdyscyplinarnej twórczości architektonicznej.

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1
Uwarunkowania kształtowania architektury wspornikowej

ROZDZIAŁ 2
Formy wspornikowe proste

ROZDZIAŁ 3
Formy wspornikowe złożone

ROZDZIAŁ 4
Formy wielowspornikowe 

ROZDZIAŁ 5
Formy wspornikowe podparte 

ROZDZIAŁ 6
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

ROZDZIAŁ 7
Architektoniczno-konstrukcyjne formy wspornikowe

Zakończenie 
Bibliografia
Literatura