Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Fundamenty palowe. Tom 1. Technologie i obliczenia

Wydawnictwo: PWN
Autor: Kazimierz Gwizdała
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
59,00 zł

ISBN 9788301165734

 

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 312, 2018 r.

 

Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Pierwsza część dwutomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonanymi z różnych materiałów (drewna, betonu, żelbetu, cementogruntu), przekazującymi obciążenia na głębsze warstwy podłoża gruntowego. W tomie 1 przedstawiono: ·ogólną charakterystykę fundamentów palowych, ·metody wykonywania pali, ·metody wyznaczania sił w palach, ·metody obliczeń nośności pali, ·osiadanie pali i fundamentów palowych. Książkę bogato zilustrowano przykładami stosowanych obecnie technologii wykonania pali. Liczne odwołania do Eurokodu 7 poparte zostały własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami praktycznymi Autora. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków budownictwo, architektura i inżynieria środowiska oraz będzie przydatny dla inżynierów pracujących w biurach projektów i w wykonawstwie robót palowych, a także dla pracowników nadzoru budowlanego. 


Spis treści:
Przedmowa
Podstawowe oznaczenia 

1. Zastosowanie fundamentów polowych w różnych rodzajach budownictwa 

2. Ogólna charakterystyka fundamentów polowych 
2.1. Przekazywanie obciążeń przez pale na podłoże gruntowe 
2.2. Ekologiczne aspekty zastosowania fundamentów na palach 

3. Metody wykonywania pali 
3.1. Pale wbijane 
3.1.1. Prefabrykowane żelbetowe pale wbijane 
3.1.2. Pale stalowe 
3.1.3. Pale Vibro-Fundex, Vibrex, Fundex 
3.1.4. Pale Franki 
3.2. Pale wykonywane bez rur osłonowych 
3.2.1. Pale formowane świdrem ciągłym - CFA 
3.2.2. Pale Starosol 
3.2.3. Pale PCS Lambda 
3.2.4. Pale CFP, SPGO, CSP 
3.2.5. Pale Soilex 
3.2.6. Mikropale CFA 
3.2.7. Pale Omega i CG Omega 
3.2.8. Pale Atlas
3.2.9. Pale przemieszczeniowe: SDP Bauer BG (Bauer Soil Displacement Piles), FDP (Full Dispalcement Piles), SDP (Soil Displacement Piles) 
3.2.10. Pale de Wall 
3.2.11. Stosowane świdry przemieszczeniowe 
3.2.12. Pale Tubex 
3.3. Pale wiercone wielkośrednicowe 
3.4. Pałę wiercone z iniekcją pod podstawą i na pobocznicy 
3.4.1. Iniekcja pod podstawą pali 
3.4.2. Iniekcja na pobocznicy pali 

4. Wyznaczanie sił w palach 
4.1. Metody uproszczone i metoda sztywnego oczepu 
4.2. Metody analityczne (tradycyjne) 
4.2.1. Metoda Nokkentveda 
4.2.2. Metoda Smorodyńskiego 
4.2.3. Metoda Antonowa-Mejersona 
4.2.4. Metoda Schiela 
4.2.5. Kryteria klasyfikacji nadbudowy 
4.2.6. Sposoby uchwycenia pali w nadbudowie i w gruncie 
4.2.7. Kryterium zamocowania dolnych końców pali 
4.2.8. Współpraca ścianki szczelnej z ustrojem palowym 
4.2.9. Porównanie wyników obliczeń 
4.3. Metoda zmiennej sztywności podpór palowych 
4.4. Metoda uogólniona 
4.4.1. Wyznaczenie modułów reakcji gruntu wzdłuż pobocznicy pali 
4.4.2. Moduł reakcji pionowej gruntu 
4.4.3. Charakterystyki sprężyste w podstawie pala 
4.4.4. Graniczny opór podpór sprężystych 
4.4.5. Sumaryczny opór gruntu na pobocznicy i pod podstawą pala 
4.4.6. Obliczanie ustrojów palowych z zastosowaniem prętów zastępczych 

5. Nośność pali 
5.1. Metoda stanów granicznych dla pali 
5.2. Wyznaczenie nośności granicznej pali wciskanych na podstawie próbnych obciążeń statycznych 
5.3. Ocena nośności pali na podstawie badań podłoża
5.4. Ocena nośności pali na podstawie badań dynamicznych 
5.5. Ocena nośności pali na podstawie wzorów dynamicznych 
5.6. Nośność graniczna pali wyciąganych 
5.7. Praktyczne metody obliczeń nośności pali na podstawie badań podłoża 
5.7.1. Opór pod podstawą pala przy zastosowaniu parametrów geotechnicznych podłoża 
5.7.2. Opór pobocznicy pala na podstawie parametrów geotechnicznych podłoża 
5.7.3. Opory pod podstawą i opory pobocznicy pala według [N13] 
5.7.4. Zastosowanie testu statycznego sondowania do oceny nośności pala 
5.7.5. Obliczanie nośności grup palowych 

6. Osiadanie pali i fundamentów palowych 
6.1. Osiadanie pali pojedynczych 
6.1.1. Przybliżone zależności, korelacje i zalecenia uzyskane na podstawie pomiarów terenowych pali 
6.1.2. Metody, w których zastosowano rozwiązania teorii sprężystości 
6.1.3. Zastosowanie funkcji transformacyjnych 
6.1.4. Metody analityczne oparte na metodzie elementów skończonych 
6.2. Osiadanie grupy pali 
6.2.1. Metody obliczania osiadania pali w grupie 
Literatura