Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

  • 47,00 zł
ISBN 978-83-7814-229-4

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 236, 2005 r.
 

W skrypcie omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Skrypt stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać stenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej oraz stenci innych politechnik i akademii rolniczych. Zawarte w skrypcie wiadomości mogą być wykorzystywane również przez inżynierów-projektantów i wykonawców oraz pełniących nadzory budowlane.

 
Spis treści:
Przedmowa
1. WSTĘP
2. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW
   2.1. Zagęszczanie statyczne
    2.2. Zagęszczanie dynamiczne
    2.3. Zagęszczanie gruntów pod wodą
3. WYMIANA GRUNTÓW
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Wymiana płytka
    3.3. Wgłębna wymiana gruntów
4. PREKONSOLIDACJA GRUNTÓW
    4.1. Obciążenie wstępne
    4.2. Obciążenie wstępne z zastosowaniem drenów pionowych
    4.3. Konsolidacja podłoża metodą odwodnienia wgłębnego
5. CEMENTACJA I STABILIZACJA
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Cementacja w skałach i gruntach
    5.3. Sylikatyzacja i cebertyzacja
    5.4. Zastrzyki z żywic syntetycznych
    5.5. Zastrzyki uszczelniające
    5.6. Iniekcja strumieniowa
    5.7. Stabilizacja termiczna
    5.8. Stabilizacja wgłębna proszkowa
    5.9. Stabilizacja powierzchniowa
6. ZBROJENIE MASYWU GRUNTOWEGO
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Klasyczny grunt zbrojony
    6.3. Zbrojenie gruntów geosyntetykami
    6.4. Zbrojenie szkieletowe
    6.5. Zbrojenie prętowe
7. UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE ZBOCZY I SKARP BUDOWLI ZIEMNYCH KONSTRUKCJAMI BIOTECHNICZNYMI
    7.1. Wprowadzenie
    7.2. Czynniki niszczące zbocza i skarpy
    7.3. Umocnienia biotechniczne skarp i zboczy
    7.4. Obudowa roślinna inżynierskich konstrukcji umacniających