Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja

Autor: Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz, Tadeusz Wiśniewski
Dostępność:

ISBN: 978-83-7207-937-4

Oprawa: miękka, Format: , Stron: 464, 2011 r. wydanie: 2 popr. i uzup.

W skrypcie przedstawiono niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatację. W rozdziale "Nowoczesne instalacje elektroenergetyczne typu instabus EIB" przedstawiono podstawową wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania oraz zasadniczych procedur projektowych tych instalacji.

  

Spis treści:

Przedmowa 

WPROWADZENIE (Mirosław Parol)

W.1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym 

W.1.1. Wymagania ogólne

W.1.2. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych w urządzenia i aparaty elektryczne

W.1.3. Wymagania dotyczące sposobów układania i prowadzenia tras przewodów, liczby i rodzajów obwodów oraz wyposażenia pomieszczeń w gniazda wtyczkowe i wypusty oświetleniowe 

W.1.4. Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego pomieszczeń 

W.1.5. Wymagania ze względu na warunki pożarowe 

W.1.6. Wymagania napięciowe

W.1.7. Wymagania dotyczące zasad łączenia (zamykania i przerywania) obwodów elektrycznych

W.2. Kategorie użytkowania łączników

W.3. Warunki środowiskowe pracy instalacji i urządzeń elektrycznych 

 

BUDOWA

1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTALACJI (Janusz Pasternakiewicz) 

1.1. Przewody i kable 

1.1.1. Wiadomości ogólne

1.1.2. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych do 1 kV 

1.1.3. Przewody szynowe

1.2. Sprzęt instalacyjny 

1.2.1. Osprzęt instalacyjny

1.2.2. Przybory instalacyjne

1.2.3. Łączniki 

1.3. Rozdzielnice 

1.3.1. Wiadomości ogólne

1.3.2. Rozdzielnice tablicowe

1.3.3. Rozdzielnice szkieletowe

1.3.4. Rozdzielnice skrzynkowe

1.3.5. Rozdzielnice instalacyjne

1.4. Kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej 

1.4.1. Budowa kondensatorów niskiego napięcia 

1.4.2. Budowa baterii kondensatorów

2. ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski) 

2.1. Wiadomości ogólne 

2.2. Elektryczne z´ródła światła

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. ż arówki 

2.2.3. Lampy fluorescencyjne

2.2.4. Lampy rtęciowe

2.2.5. Lampy metalohalogenkowe

2.2.6. Lampy sodowe

2.2.7. Lampy rtęciowo-żarowe

2.3. Oprawy oświetleniowe

2.3.1. Wiadomości ogólne

2.3.2. Oprawy do żarówek

2.3.3. Oprawy do świetlówek

2.3.4. Oprawy do lamp wyładowczych

2.4. Silniki elektryczne 

2.4.1. Wprowadzenie

2.4.2. Silniki indukcyjne klatkowe- 

2.4.3. Silniki indukcyjne pierścieniowe

2.4.4. Silniki synchroniczne

2.5. Urządzenia elektrotermiczne

2.5.1. Wiadomości ogólne

2.5.2. Urządzenia grzejne oporowe

2.5.3. Elektrodowe urządzenia grzejne

2.5.4. Piece łukowe

2.5.5. Piece indukcyjne

2.5.6. Pojemnościowe urządzenia grzejne 

2.5.7. Urządzenia grzejne promiennikowe 

2.5.8. Piece elektronowe

2.6. Inne odbiorniki energii elektrycznej

2.6.1. Prostowniki - 

2.6.2. Urządzenia spawalnicze

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz)

4. MONTAŻ ELEMENTÓW I URZĄDZEń INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz)

4.1. Przewody i osprzęt instalacyjny

4.1.1. Wymagania ogólne

4.1.2. Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi na uchwytach po wierzchu 

4.1.3. Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi w korytkach

4.1.4. Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi na drabinkach

4.1.5. Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi w wiązkach

4.1.6. Instalacje wykonywane przewodami gołymi lub jednożyłowymi izolowanymi na podporach izolacyjnych 

4.1.7. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa układanych po wierzchu, w wykonaniu zwykłym lub szczelnym 

4.1.8. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach stalowych układanych po wierzchu lub w podłodze

4.1.9. Instalacje wtynkowe

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa zatapianych w monolicie

4.1.11. Instalacje wykonywane przewodami w listwach lub kanałach naściennych 

4.1.12. Instalacje wykonywane przewodami grzejnymi 

4.1.13. Instalacje kanałowe w podłogach 

4.1.14. Instalacje wykonywane przewodami szynowymi 

4.1.15. Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem lub pożarem 

4.2. Oprawy oświetleniowe

4.2.1. Wymagania ogólne

4.2.2. Instalowanie opraw oświetleniowych 

4.2.3. Mocowanie i przyłączanie opraw oświetleniowych 

4.3. Rozdzielnice (stycznikownie)

4.3.1. Pomieszczenia rozdzielnic (stycznikowni) 

4.3.2. Wymagania ogólne

4.3.3. Montaż rozdzielnic

4.4. Baterie kondensatorów

4.4.1. Montaż jednostek kondensatorowych do kompensacji indywidualnej 

4.4.2. Montaż kompletnych baterii kondensatorów 

 

PROJEKTOWANIE

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Tadeusz Wiśniewski) 

5.1. Rodzaje i przeznaczenie dokumentacji

5.2. Uczestnicy procesu budowlanego

5.3. Charakterystyka projektowej dokumentacji technicznej 

5.3.1. Koncepcja projektowa

5.3.2. Projekt budowlany

5.3.3. Projekt wstępny

5.3.4. Projekt techniczny

5.3.5. Dokumentacja jednostadiowa

5.4. Podział projektowej dokumentacji branży elektrycznej 

5.5. Dane wyjściowe do projektowania

5.6. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji 

5.6.1. Uzgodnienia w trakcie projektowania 

5.6.2. Uzgodnienia końcowe

5.6.3. Zatwierdzanie dokumentacji

5.7. Rysunek techniczny elektryczny

5.7.1. Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego 

5.7.2. Ogólne zasady wykonywania technicznego rysunku elektrycznego

5.8. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie wstępnym

5.8.1. Uwagi ogólne

5.8.2. Dokumentacja projektu wstępnego 

5.8.3. Dane wyjściowe do projektowania 

5.8.4. Opis techniczny instalacji projektu wstępnego 

5.8.5. Obliczenia techniczne

5.8.6. Lista kablowa

5.8.7. Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń 

5.8.8. Analiza techniczno-ekonomiczna wariantów rozwiązań 

5.8.9. Wytyczne realizacji inwestycji

5.8.10. Rysunki

5.8.11. Zestawienie kosztów

5.9. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie technicznym 

5.9.1. Uwagi ogólne

5.9.2. Podział projektu technicznego i zawartość tomów 

5.9.3. Dane wyjściowe do projektowania 

5.9.4. Opis techniczny

5.9.5. Obliczenia techniczne

5.9.6. Zestawienie materiałó

5.9.7. Wytyczne realizacji inwestycji

5.9.8. Rysunki 

6. USTALANIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski) 

6.1. Uwagi ogólne

6.2. Ustalanie obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 

6.3. Ustalanie obciążeń sieci oświetleniowej 

6.3.1. Wiadomości ogólne

6.3.2. Ograniczenie olśnienia przykrego i oddawanie barw 

6.3.3. Zasady rozmieszczania opraw

6.3.4. Metoda sprawności

6.3.5. Metoda punktowa

6.3.6. Metoda strumienia jednostkowego 

6.3.7. Metoda mocy jednostkowej

6.4. Ustalanie obciążeń instalacji siłowych

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.2. Metoda jednostkowego zużycia energii elektrycznej 

6.4.3. Metoda średniówek powierzchniowych 

6.4.4. Metoda współczynnika zapotrzebowania 

6.4.5. Metoda dwuczłonowa

6.4.6. Metoda zastępczej liczby odbiorników 

6.4.7. Metoda statystyczna

7. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz) 

7.1. Wybór rodzaju przewodów i kabli

7.2. Dobór przekroju przewodów i kabli

7.3. Dobór rur 

8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW I URZąDZEń INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH(Tadeusz Wiśniewski)

8.1. Wprowadzenie 

8.1.1. Zasady zabezpieczania przetężeniowego

8.1.2. Selektywność działania zabezpieczeń nadprądowych 

8.2. Zabezpieczenie przetężeniowe przewodów 

8.2.1. Wstęp 

8.2.2. Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym 

8.2.3. Zabezpieczenia przed prądem zwarciowym

8.3. Zabezpieczenia silników

8.3.1. Wstęp 

8.3.2. Zabezpieczenie zwarciowe

8.3.3. Zabezpieczenie przeciążeniowe

8.3.4. Zabezpieczenia zanikowe

8.4. Zabezpieczanie baterii kondensatorów elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV 290

8.4.1. Wstęp 

8.4.2. Zabezpieczenie zwarciowe

9. DOBÓR ŁąCZNIKÓW (Janusz Pasternakiewicz) 

10. STEROWANIE (Janusz Pasternakiewicz)

10.1. Układy sterowania i blokady

10.2. Urządzenia i elementy układów sterowania 

10.3. Układy sterowania silników

10.4. Układy załączania rezerwy

10.5. Układy sterowania oświetleniem elektrycznym 

11. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ (Stefan Niestępski) 

11.1. Uwagi ogólne 

11.2. Dobór mocy i lokalizacji urządzeń kompensacyjnych 

12. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W BUDYNKACH (Stefan Niestępski) 

12.1. Wiadomości ogólne

12.2. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych 

12.2.1. Wprowadzenie

12.2.2. Instalacje odbiorów mieszkaniowych 

12.2.3. Instalacje odbiorów administracyjnych 

12.3. Instalacje w budynkach niemieszkalnych 

12.3.1. Zasilanie budynków niemieszkalnych 

12.3.2. Instalacje oświetleniowe

12.3.3. Instalacje siłowe

12.4. Projektowanie instalacji elektrycznych 

12.4.1. Projektowanie instalacji w budynkach mieszkalnych 

12.4.2. Projektowanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH (Stefan Niestępski) 

13.1. Wiadomości ogólne

13.2. Rozdzielnice oddziałowe

13.3. Projektowanie instalacji siłowej

13.4. Projektowanie instalacji oświetleniowej 

13.5. Dobór głównej stacji transformatorowej 

14. OCHRONA PRZECIWPORAżENIOWA (Stefan Niestępski) 

14.1. Uwagi ogólne 

14.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki 

14.3. Impedancja ciała człowieka

14.4. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV .

14.4.1. Wprowadzenie

14.4.2. Rodzaje napięć

14.4.3. Typy układów sieci

14.4.4. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych 

14.4.5. Ochrona podstawowa

14.5. środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV 

14.5.1. Wprowadzenie

14.5.2. Samoczynne wyłączenie zasilania 

14.5.3. Podwójna lub wzmocniona izolacja 

14.5.4. Separacja elektryczna

14.5.5. Bardzo niskie napięcie SELV i PELV 

14.5.6. Ochrona uzupełniająca

14.6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV 

14.7. Uziomy i przewody ochronne

14.7.1. Uziomy 

14.7.2. Przewody ochronne

14.7.3. Główna szyna uziemiająca i połączenia wyrównawcze

15. OCHRONA PRZED PRZEPIęCIAMI (Stefan Niestępski, Mirosław Parol) 

15.1. Wprowadzenie 

15.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej 

15.3. Zasady instalowania ograniczników przepięć 

15.4. Wielostopniowe systemy ochrony przeciwprzepięciowej 

16. NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE TYPU KNX (Mirosław Parol) 

16.1. Wprowadzenie 

16.2. Podstawy systemu instabus KNX TP

16.3. Uwarunkowania sieciowe systemu instabus KNX TP 

16.4. Topologia i organizacja systemu instabus KNX TP 

16.5. Techniczna realizacja systemu instabus KNX TP

16.6. Projektowanie instalacji typu instabus KNX TP 

 

EKSPLOATACJA

17. EKSPLOATACJA URZąDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz)

17.1. Prawo energetyczne

17.2. Wymagania kwalifikacyjne 

17.3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

17.4. Szczegółowe zasady eksploatacji

17.4.1. Wprowadzenie

17.4.2. Instalacje elektroenergetyczne

17.4.3. Urządzenia oświetlenia elektrycznego 

17.4.4. Urządzenia napędowe

17.4.5. Rozdzielnice

17.4.6. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 

18. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRACY (Janusz Pasternakiewicz) -

18.1. Zagadnienia ogólne

18.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

18.3. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

18.4. Ochrona pracy kobiet

18.5. Ochrona zatrudnienia młodocianych

18.6. Szkolenie pracowników

18.7. Profilaktyczne badania pracowników

19. ORGANIZACJA I WYKONYWANIE PRAC PRZY URZąDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz) 

19.1. Wprowadzenie 

19.2. Polecenie wykonania pracy

19.3. Obsługa urządzeń elektroenergetycznych 

19.4. Przygotowanie miejsca pracy

19.5. Dopuszczenie do pracy

19.6. Przebieg wykonywania pracy

19.7. Zakończenie pracy

19.8. Organizacja pracy pod napięciem (PPN) 

19.9. Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej 

19.9.1. Narzędzia pracy

19.9.2. Sprzęt ochrony osobistej-

20. ZASADY RATOWANIA OSÓB PORAŻONYCH PRąDEM ELEKTRYCZNYM (Janusz Pasternakiewicz)

20.1. Uwalnianie porażonych spod działania prądu elektrycznego 

20.1.1. Wiadomości ogólne

20.1.2. Uwalnianie porażonych spod napięcia do 1 kV 

20.2. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym 

20.2.1. Wiadomości ogólne

20.2.2. Czynności wstępne

20.2.3. Ocena stanu porażonego i wybór metody postępowania 

20.2.4. Sztuczne oddychanie

20.2.5. Pośredni masaż serca

21. OCHRONA PRZECIWPOżAROWA (Janusz Pasternakiewicz)

21.1. Wiadomości ogólne

21.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 

21.3. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru 

21.4. Profilaktyka przeciwpożarowa w budownictwie 

21.4.1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań przeciwpozarowych

21.4.2. Zasady określania zagrożenia przeciwpożarowego i zagrożenia ludzi 

21.4.3. Zasady ustalania wymaganej klasy odporności ogniowej budynku

21.5. Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektroenergetycznych 

21.5.1. Zjawiska pożarowo niebezpieczne 

21.5.2. Przyczyny pożarów i wybuchów 

21.6. Sprzęt przeciwpożarowy oraz środki gaśnicze 

Literatura