Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym

Wydawnictwo: SGGW
Autor: Mieczysław Połoński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
39,90 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 224, 2009 rok

Proces inwestycyjny w budownictwie jest trudnym, wymagającym wielu umiejętności działaniem, często rozciągniętym w czasie i angażującym znaczne środki finansowe. Podejmowane w jego trakcie prace dotyczą zarówno aspektów czysto technicznych, związanych bezpośrednio z realizacją obiektów, jak i czynności o charakterze planistycznym, projektowym czy logistycznym, związanych z przygotowaniem realizacji tych inwestycji. Osoby biorące w nim bezpośredni udział muszą wykazać się szeroką wiedzą, odpowiednim przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem, a często również posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych. Z kolei kierowanie tym procesem wymaga dodatkowych umiejętności związanych z takimi zagadnieniami, jak: planowanie, harmonogramowanie, organizowanie czy koordynowanie działań mniejszego lub większego zespołu ludzi, często powołanego do zrealizowania tylko jednego konkretnego obiektu budowlanego czy inwestycji. Wykonywanie tych zadań wymaga z kolei znajomości specjalistycznych procedur czy narzędzi informatycznych. Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, stara się w możliwie prostej i czytelnej formie przybliżyć kilka podstawowych zagadnień, których znajomość jest niezbędna większości uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego. Ponieważ jednak podręcznik kierowany jest głównie do studentów kierunku budownictwo i pokrewnych, takich jak inżynieria środowiska czy architektura, więc przyjęty zakres i szczegółowość opracowania oraz jego forma w dużej mierze podporządkowane zostały tej grupie odbiorców.

Spis treści:

Wstęp
1. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie
1.1. Pojęcie budowlanego procesu inwestycyjnego
1.2. Klasyfikacja obiektów budowlanych i ich udział w gospodarce narodowej
1.3. Specyfika procesu inwestycyjnego w budownictwie
1.4. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklu życia inwestycji
1.5. Aspekty prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie
1.6. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Bezpośredni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego
1.6.3. Nadzór budowlany
1.6.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
1.7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa budowlanego

2. Planowanie i kontrola budowlanego procesu inwestycyjnego
2.1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
2.1.1. Planowanie projektu i zarządzanie nim
2.1.2. Czynniki decydujące o powodzeniu lub porażce projektu
2.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
2.2.1. Narzędzia usprawniające obieg informacji
2.2.2. Systemy specjalistyczne
2.2.3. Kryteria oceny dostępnych pakietów
2.3. Program Microsoft Project
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Budowa sieci zależności i definiowanie danych do analizy czasu
2.3.3. Struktura hierarchiczna projektu SPP
2.3.4. Definiowanie zasobów
2.3.5. Analiza zasobów
2.3.6. Analiza kosztów
2.3.7. Dokumentowanie danych i wyników analiz
2.3.8. Dodatkowe opcje programu
2.4. Kontrola realizacji obiektu i weryfikacja harmonogramu
2.4.1. Potrzeba kontroli realizacji obiektu
2.4.2. Kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem programu MS Project
2.5. Ryzyko przedsięwzięcia
2.5.1. Zarys nauki o ryzyku
2.5.2. Kategorie ryzyka
2.5.3. Miary ryzyka w analizie ilościowej i jakościowej
2.5.4. Zarządzanie ryzykiem
2.5.5. Reakcje na ryzyko
2.5.6. Przykład analizy ryzyka czasu trwania realizacji wybranego obiektu inżynierskiego
2.5.7. Przykład analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

3. Podstawowe zasady udzielania zamówień
3.1. Zamówienia publiczne
3.1.1. Zakres stosowania
3.1.2. Kwoty progowe
3.1.3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
3.1.4. Zamawiający i wykonawca
3.1.5. Formy udzielania zamówień publicznych
3.1.6. Oferta przetargowa
3.1.7. Urząd Zamówień Publicznych
3.1.8. Środki ochrony prawnej
3.1.9. Wadium
3.1.10. Uwagi o błędach w procedurze zamówień publicznych
3.2. Zamówienia według specyfikacji FIDIC
3.2.1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów
3.2.2. Procedury przetargowe FIDIC
3.2.3. Wzory warunków kontraktowych według FIDIC
3.2.4. Inżynier kontraktu
3.3. Zamówienia niepubliczne

4. Zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa
4.1. Warunki finansowania inwestycji
4.2. Przekazywanie środków budżetowych
4.3. Zmiana wartości kosztorysowej inwestycji
4.4. Rozliczenie inwestycji

5. Kalkulacja planowanych kosztów robót budowlanych
5.1. Planowane koszty robót budowlanych
5.2. Planowane koszty prac projektowych
5.2.1. Formuła obliczania planowanych kosztów prac projektowych
5.2.2. Wskaźnik procentowy

6. Kosztorysy budowlane
6.1. Rodzaje kosztorysów
6.2. Podstawy sporządzania kosztorysów
6.3. Kosztorysy sporządzane przez wykonawcę
6.3.1. Metody kalkulacji kosztorysowej
6.3.2. Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej
6.3.3. Podstawy cenowe kalkulacji szczegółowej
6.3.4. Forma i zawartość kosztorysu
6.4. Kosztorysy sporządzane przez inwestora
6.4.1. Kalkulacja kosztorysowa
6.4.2. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
6.4.3. Ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych
6.4.4. Wycena jednostkowych nakładów rzeczowych
6.4.5. Części składowe kosztorysu inwestorskiego
6.5. Programy do kosztorysowania
6.6. Przykład kosztorysu ofertowego
6.6.1. Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową
6.6.2. Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną

7. Bariery procesu inwestycyjnego
8. Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym
Literatura