Logistyka miasta

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 59,90 zł

ISBN 9788320822274

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 262, 2016 r.

 

Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy tworzenia się miast i ich rozwój; istotę, cele i zadania logistyki Miasta, problematykę kształtowania przepływu osób w miastach, poruszających się i pieszo, i różnymi środkami transportu; logistykę przepływów dóbr materialnych w miastach i jej wpływ na obsługę transportową dostawców i odbiorców tych dóbr; logistykę kształtowania przestrzeni miast (w tym warunki decydujące o jakości życia w mieście i dostosowania miasta do potrzeb różnych grup lzi, np. seniorów, niepełnosprawnych); całościową koncepcję zarządzania logistycznego miastem.

 

Książka jest przeznaczona dla stentów zarządzania, logistyki, administracji, słuchaczy stiów podyplomowych z wymienionych dziedzin, a także pracowników administracji samorządowej oraz osób profesjonalnie zajmujących się procesami logistycznymi.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Miasto i jego podatność na zarządzanie logistyczne
1.1. Miasto jako produkt urbanizacji
1.2. Miasto jako przestrzeń zajmowana przez społeczność
1.3. Konsekwencje przestrzenno-społeczne a dostępność
1.4. Miasto jako akcelerator innowacji
1.5. Jakość życia w mieście jako nadrzędny cel jego funkcjonowania

 

Rozdział 2
Logistyka miasta jako koncepcja kształtowania przepływów osób, dóbr materialnych i kreowania przestrzeni miasta
2.1. Logistyka i jej uniwersalny cel
2.2. Logistyka miasta jako koncepcja osadzona w paradygmacie logistyki
2.3. Istota, przedmiot, cele i zadania logistyki miasta
2.4. Interdyscyplinarność a sposób podejmowania decyzji logistycznych
2.5. Mobilność i jej wymiary. Rola logistyki w realizacji mobilności

 

Rozdział 3
Logistyka w kształtowaniu przepływów osób w miastach
3.1. Przemieszczenia osób w miastach
3.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami osób
3.3. Potencjał infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miasta
3.4. Założenia systemu zintegrowanych przemieszczeń osób w miastach
3.5. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na narzędziach cenowych
3.6. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na zmianach organizacyjnych i technologicznych

 

Rozdział 4
Logistyka w kształtowaniu przepływów dóbr materialnych w miastach
4.1. Przepływy dóbr materialnych w miastach i ich wpływ na funkcjonowanie miasta
4.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami dóbr materialnych w miastach
4.3. Wpływ logistycznej infrastruktury miejskiej na usprawnianie przepływów dóbr materialnych w miastach
4.4. Tworzenie systemów dostaw dóbr materialnych w miastach
4.5. Obsługa transportowa dostawców i odbiorców dóbr materialnych w miastach
4.6. Wdrożenia logistycznych projektów w zakresie dostaw dóbr materialnych w miastach i ich rezultaty

 

Rozdział 5
Logistyka w kształtowaniu przestrzeni miasta
5.1. Mapy emocjonalne w ewaluacji przestrzeni miejskiej
5.2. Uwalnianie przestrzeni miejskiej
5.3. Dostosowanie miasta do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych
5.4. Livability i walkability jako przykłady nowoczesnego myślenia o mobilności w miastach
5.5. Zanieczyszczenie hałasem i światłem w miastach
5.6. Smart city

 

Rozdział 6
Zarządzanie logistyczne miastem
6.1. Miasto sukcesu
6.2. Założenia systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.3. Organizacja systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.4. Spodziewane efekty zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.5. Logistyka miasta a ambicje miasta
6.6. Kompetencje logistyków miejskich

 

Bibliografia