Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Praktyczny Poradnik

Wydawnictwo: ArkadiaSoft
Autor: Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, ArCADiasoft
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 484, 2010 r., wydanie II uzupełnione, liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Niniejszy poradnik został pomyślany jako kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest on przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Książka w prosty i przyjazny sposób przedstawia teorię związaną z tym tematem, metodologię obliczeń opisaną w obowiązujących przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia.

Część teoretyczna powstała pod redakcją prof. Dariusza Gawina i prof. Henryka Sabiniaka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – uznanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie wiedzy. Część praktyczna powstała w firmie ArCADiasoft Chudzik sp. j. z wykorzystaniem programu ArCADia-TERMO – najpopularniejszego programu komputerowego na polskim rynku do kompleksowych obliczeń cieplnych - zdobywcy Złotego Medalu BUDMA2009 oraz wielu innych wyróżnień. Każde omawiane zagadnienie jest bogato zilustrowane przykładami „wziętymi z życia”, takimi które występują w codziennej praktyce projektowej. Książka nie próbuje polemizować z przedstawioną w rozporządzeniach metodologią lecz przedstawia jasne praktyczne rozwiązania. Całość poradnika zamykają przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalno – usługowego, hotelu i magazynu.

Spis treści:

Spis oznaczeń
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych
Bibliografia do rozdz. 1
2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane
2.2.1 Norma PN-EN ISO 6946
2.3. Mostki cieplne
2.3.1. Norma PN-EN ISO 14683
2.3.2. Norma PN-EN 12831
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych
2.4.1. Norma PN-EN ISO 10077-1
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt
2.5.1. Norma PN-EN ISO 13370
2.5.2. Norma PN-EN 12831
2.5.3. Rozporządzenie ŚCHE
2.6. Obliczenia współczynnika strat ciepła
2.6.1. Norma PN-EN ISO 13789
2.6.2. Rozporządzenie ŚCHE
2.7. Współczynnik redukcji obliczeniowej różnicy temperatury
2.7.1. Norma PN-EN ISO 13789
2.7.2. Norma PN-EN 12831
2.7.3. Rozporządzenie ŚCHE
2.8. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
2.8.1. Norma PN-EN ISO 13790
2.8.2. Rozporządzenie ŚCHE
2.9. Dane klimatyczne
2.9.1. Norma PN-EN 12831
Bibliografia do rozdz. 2

3. Energia cieplna
3.1 Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej
3.1.1 Rodzaje systemów ogrzewczych
3.1.2 Węzły cieplne pośrednie
3.1.3 Kotły
3.1.4 Kotły na paliwa stałe
3.1.5 Instalacje solarne
3.1.6 Instalacje ciepłej wody użytkowej
3.2 Instalacje centralnego ogrzewania
3.2.1 Zadania instalacji centralnego ogrzewania
3.2.2 Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania
3.2.3 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania istniejących i podlegających modernizacji
3.2.4 Sposoby układania rurociągów grzewczych w budynkach
3.2.5 Elementy instalacji centralnego ogrzewania
3.2.6 Zawory termostatyczne grzejnikowe
3.2.7 Grzejniki
3.2.8 Oznaczenia instalacji centralnego ogrzewania w projektach technicznych
3.2.9 Ogrzewanie podłogowe
3.2.10 Ogrzewanie powietrzne
3.2.11 Izolacja cieplna
3.2.12 Regulacja instalacji c.o.
Bibliografia do rozdz. 3

4. Wstęp do wentylacji
4.1. Właściwości fizyczne powietrza
4.1.1. Parametry powietrza wewnętrznego
4.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego
4.2. Rodzaje wentylacji
4.2.1. Wentylacja naturalna
4.2.2. Wentylacja mechaniczna
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego
4.3.1. Zyski ciepła
4.3.2. Zewnętrzne zyski ciepła
4.3.3. Zyski wilgoci
4.3.4. Zanieczyszczenia gazowe
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego
4.4.1. Obliczanie strumieni powietrza wentylacyjnego
4.4.2. Wymagane ustawowo ilości powietrza wentylacyjnego
4.4.3. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w wybranych budynkach i pomieszczeniach
4.5. Krotność wymian
4.6. Szczelność budynków
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła
4.7.1. Gruntowe wymienniki ciepła

5. Wstęp do klimatyzacji
5.1. Pompy ciepła
5.2. Wykaz polskich norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji
Bibliografia do rozdz. 4 i 5

6. Systemy oświetlenia wbudowanego
6.1.Podstawowe pojęcia z techniki świetlnej
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE
6.3. Norma PN-EN 12464-1
6.3.1. Ocena poziomu natężenia oświetlenia
6.3.2. Ocena olśnienia
6.3.3. Ocena barwy światła
6.3.4. Ocena wskaźnika oddawania barw
6.3.5. Ocena współczynnika utrzymania
6.3.6. Względy energetyczne
6.4. Norma PN-EN 15193
6.5. Oświetlenie wbudowane
6.6. Moc zainstalowana oświetlenia wbudowanego
Bibliografia do rozdz. 6

7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej
7.2. Charakterystyka energetyczna budynku, samodzielnej części techniczno-użytkowej lub lokalu niewyposażonych w instalację chłodzenia
7.3. Budynki mieszkalne – metoda uproszczona obliczania zapotrzebowania na energię pierwotną
7.4. Budynki i lokale wyposażone w system chłodzenia
7.5. Referencyjny wskaźnik EP
7.6. Obliczanie zapotrzebowania energii na oświetlenie
7.6.1.Obliczanie energii użytkowej oświetlenia wbudowanego
7.6.2. Obliczanie energii końcowej oświetlenia wbudowanego
7.6.3. Obliczanie energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego
7.7. Referencyjny wskaźnik EPL na oświetlenie
Bibliografia do rozdz. 7

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu Świadectwa Energetycznego

9. Budynek mieszkalny z częścią usługową – Obliczenia
9.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń.
ETAP 2. Dane adresowe
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Struktura budynku
ETAP 6. Strefy cieplne
ETAP 7. Strefy chłodu
ETAP 8. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 9. Ciepła woda użytkowa
ETAP 10. Chłodzenie
ETAP 11. Oświetlenie
ETAP 12. Obliczenia Cieplne
ETAP 13. Obliczenia Chłodu
ETAP 14. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK

10. Hala Magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym – Obliczenia
10.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń
ETAP 2. Dane projektu
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa
ETAP 8. Oświetlenie
ETAP 9. Obliczenia Cieplne
ETAP 10. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK

11. Hotel – Obliczenia
11.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń
ETAP 2. Dane projektu
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa
ETAP 8. Oświetlenie
ETAP 9. Obliczenia Cieplne
ETAP 10. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK