Komponenty wnętrza architektonicznego w środowiskowo zrównoważonym projektowaniu

ISBN 978-83-66504-99-8
Okładka: miękka, Format: 28x21 cm , Stron: 196, 2020 r.
 

Monografia została opracowana w celu wykazania zasadności opracowywania projektów przestrzeni wewnętrznych oraz ich komponentów, przy respektowaniu szeroko rozumianego kontekstu środowiskowego. uwzględniającego zarówno spełnienie w projektowanych obiektach wymagań funkcjonalnych, formalnych i estetycznych, jak również implementacje postulatów środowiskowo odpowiedzialnego projektowania wnętrz architektonicznych. Środowiskowa odpowiedzialność w projektowaniu wnętrz architektonicznych, rozumianych jako całość funkcjonalno-przestrzenna, oraz w kształtowaniu każdego z jego komponentów konstytutywnych, funkcjonalnych i uzupełniających staje się decydującym kryterium projektowym umożliwianym realizacje paradygmatu zrównoważonego projektowania środowiska zbudowanego. Prezentacja wybranych strategii odpowiedzialnego środowiskowo projektowania, analiza możliwości ich aplikacji w strukturalnym kształtowaniu każdego z projektowanych komponentów wnętrza, a przede wszystkim wskazanie prośrodowiskowych postulatów jako wytycznych projektowych w procesie decyzyjnym równoważnych postulatom formalnym i funkcjonalnym, wskazuje konieczność ich traktowania jako integralnej części współczesnej metodyki projektowej środowiska wewnętrznego.