Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

Wydawnictwo: Borussia
Autor: Jan Salm
Dostępność:
Nakład wyczerpany
53,00 zł
Oprawa: twarda, Format: 17x24,2 cm, Stron: 408, 2006 r., liczne fotografie i plany

W książce omówiona została problematyka odbudowy i przeobrażeń w krajobrazie wschodniopruskich zespołów miejskich po działaniach wojennych 1914-1915. Autor porusza zagadnienia nieznane do tej pory polskiemu czytelnikowi. Prezentuje zapomniane dzieła grupy kilkudziesięciu architektów. W kręgu jego zainteresowań znalazły się ośrodki miejskie zarówno z obecnego obszaru Warmii i Mazur, jak i obwodu kaliningradzkiego. W książce zamieszczono kilkaset fotografii i planów o dużej wartości dokumentacyjnej, część z nich publikowana jest po raz pierwszy.

Spis treści:
Od Autora
Wstęp
1. Stan badań
2. Materiały i źródła wykorzystane w pracy
Archiwalia
Publikacje związane z odbudową wschodniopruską
3. Zachowana architektura - budowle i zespoły

Rozdział I Architektura i urbanistyka Prus Wschodnich w przededniu I wojny światowej

Rozdział II Odbudowa prowincji po zniszczeniach wojennych
Uwagi wstępne
Działania wojenne lat 1914-1915 a specyfika i skala zniszczeń
Tło teoretyczno-ideologiczne odbudowy
Organizacja odbudowy
Problematyka konserwatorska a odbudowa

Rozdział III
Charakterystyka wybranych realizacji
Alembork nad Łyną - konflikt między urzędnikiem a architektem
Biskupiec Reszelski - porządkowanie placu rynkowego
Domnowskie regulacje - poprawiany obraz małego miasteczka
Działdowo - ocalałe, lecz wciąż niedocenione
Ejtkuny - zardzewiała brama do Prus
Ełk - poszukiwanie wielkomiejskości
Gierdawy - "ostoja romantyki"
Gołdap - zapomniana odbudowa
Graniczna Nidzica, czyli meandry odbudowy
W cieniu Tannenbergu - odbudowa Olsztynka
Stołupiany i Szyrwinta. czyli początki kariery Kurta Fricka w Prusach Wschodnich
Odbudowa Szczytna - August Wiegand i inni
Odbudowa pozostałych miast. Prace w Gąbinie. Darkiejmach i Pilkałach

Rozdział IV Odbudowa wschodnio pruska na tle podobnych przedsięwzięć w Europie po I wojnie światowej
Belgia
Francja
Włochy
Polska
Konkluzje
Zakończenie

Aneksy
1. Plany miast
2. Spis budynków z okresu odbudowy 1915-1924 zachowanych w miastach województwa warmińsko-mazurskiego
Wykaz ważniejszych skrótów
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks miejscowości
Zusammenfassung
Wykaz źródeł ilustracji

Dr inż. arch. Jan Salm (ur. 1958) - adiunkt w Instytucie Architekturyi Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, wykładowca w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią architektury oraz problematyką badań i ochrony zabytkowych ośrodków miejskich. Autor i współautor około 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych.