Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2001, nr 2

Wydawnictwo: DIG
Autor: red. nacz. Lech Kłosiewicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 20,2x28,2 cm, Stron: 216,  ilustracje czarno-białe, 2002 r.

Periodyk Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. Teksty oryginalne w działach - prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje. Zawartość każdego kwartalnika znajdziesz w spisie treści. 

Kwartalnik architektury (do 2003 roku wydawany przez DiG) to periodyk Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. Teksty oryginalne w działach — prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje.

 


Spis treści:
Wstęp (Lech KŁOSIEWICZ)                 
MATERIAŁY
Adam KOWALEWSKI, Problemy zrównoważonego rozwoju
Koncepcja równoważenia i trwałości rozwoju w planowaniu przestrzennym polskich miast
Wprowadzenie (Ewa HECZKO-HYŁOWA, Aleksander BOHM)
Część I. Podsumowanie projektu (Ewa HECZKO-HYŁOWA)
Część II. Problemy równoważenia rozwoju miast (Jerzy KOŁODZIEJSKI, Tadeusz BARTKOWICZ, Aleksander BOHM, Barbara BARTKOWICZ, Ewa HECZKO-HYŁOWA, Francois BREGNAC, Stanisława WEHLE-STRZELECKA, Rolf ZUNKE, Marc GELDOF, Ewa HECZKO-HYŁOWA, Ewa CICHY-PAZDEROWA, Krzysztof BIEDA, Krzysztof SKALSKI, Krystyna PAWŁOWSKA, Bogdan WYPOREK, Kazimierz TRAFAS, Elżbieta NACHLIK, Aleksander FRANTA, Grażyna PRAWELSKA-SKRZYPEK)
Przeobrażenia przestrzenne w Polsce z końcem XX w
Uwarunkowania, tendencje i kierunki przeobrażeń przestrzennych w Polsce w ostatniej dekadzie XX w - referat wprowadzający (Barbara BARTKOWICZ)
Równoważenie rozwoju w problematyce urbanistycznej (Jan Maciej CHMIELEWSKI)
Przemiany zachodzące w przestrzeni miast zabytkowych Refleksje i wnioski (Stanisław LATOUR)
Środowisko mieszkaniowe - problemy przestrzenne - przemiany strukturalne (Zbigniew BAĆ)
Przestrzenne aspekty przekształceń terenów zdegradowanych i poprzemysłowych (Nina JUZWA)
Przestrzeń Polski. Przemiany z końcem XX w (Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA)
PRACE I OPINIE
Aleksander FRANTA, Zarys raportu o stanie zawodu architekta urbanisty
Anna FRANTA, Aleksander FRANTA, Szkic do raportu o stanie mieszkalnictwa Diagnoza
Andrzej KICIŃSKI, Lekcja romantycznego racjonalizmu Kolonii Lubeckiego i Staszica w Warszawie
RECENZJE
Rysunki i akwarele Adama Suflińskiego (Lech KŁOSIEWICZ)
Karol Żarski- Perspektywy architektury Warszawa - Paryż - Damaszek (Lech KŁOSIEWICZ)
MISCELLANEA
Zestawienie prac doktorskich obronionych na wydziałach achitektury w Polsce
w latach 1994-1995 (Zbigmiew BAĆ, Ewa WIDERA-MARUSZYNSKA)