Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2001, nr 3

Wydawnictwo: DIG
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 20,2x28,2 cm, Stron: 432,  ilustracje czarno-białe, 2001 r.

Periodyk Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. Teksty oryginalne w działach - prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje. Zawartość każdego kwartalnika znajdziesz w spisie treści.

Spis treści:

PRACE
Klaus KUNKEL, Globalisation      
K
rzysztof STEFAŃSKI, Projekty łódzkich budowli w archiwach berlińskich
Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA, Austriackie cmentarze I wojny światowej w Galicji autorstwa Jana Szczepkowskiego            
Janusz OPASKA, Architektura sakralna Teodora Mariana Talowskigo
Janusz OPASKA, Kościół pw Najświętszej Marii Panny we wsi Kaczyka
Andrzej W ĄSOWSKI, Projekty wzorcowe w twórczości Hilarego Szpilowskiego

MATERIAŁY
Elżbieta TROCKA-LESZCZYŃSKA, Tożsamość architektoniczna wiejskiej zabudowy mieszkaniowej w
regionie seckim 
Jac
ek SUCHODOLSKI, Cechy regionalne architektury schronisk górskich w Setach
Janusz RYMSZA, Konstrukcja mostu Cezara na Renie

OPINIE
He
nryk B. BUSZKO, Teoria i praktyka w kreowaniu środowiska mieszkalnego
Andrzej GRUDZIŃSKI, Opracowania konserwatorskie dla Żyrardowa

SPRAWOZDANIA
Spra
wozdanie z działalności Sekcji Historii Architektury Urbanistyki i Konserwacji Zabytków
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w 2000 r (Stanisław LATOUR)