Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziś

Wydawnictwo: DIG
Autor: Elżbieta Jastrzębowska
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: A4, Stron: 168,  2005 r., 70 akwafort Piranesiego, złota zakładka z materiału

Giovanni-Battista Piranesi (1720-1778) był wenecjaninem z urodzenia, a rzymianinem z wyboru. Przez większość życia z wielkim zamiłowaniem w swoich akwafortach dokumentował budowle i ruiny Rzymu; w tym czasie w Polsce panował Stanisław August Poniatowski (1732-1798), kolekcjoner dzieł sztuki i miłośnik antyku. Król zebrał w swoim Gabinecie Rycin na Zamku Królewskim w Warszawie wszystkie ryciny Piranesiego, które w 1818 wraz z całymi zbiorami króla zakupiono do założonego wtedy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, do kolekcji Wydziału Sztuk Pięknych i Biblioteki Uniwersyteckiej. Po powstaniu listopadowym w 1832 zbiory te, skonfiskowane przez Rosjan, trafiły do Biblioteki Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wróciły w stanie niepełnym w 1923, aby w czasie II wojny światowej ponownie ulec redukcji i rozproszeniu na terenie Niemiec. Mimo znacznego zmniejszenia pierwotnej kolekcji królewskiej akwaforty Piranesiego stanowią nadal dużą część odtworzonego po 1945 zbioru Gabinetu Rycin BUW.

Wybrane przez autorkę do publikacji 73 weduty dotyczą zabytków antycznych Rzymu i pochodzą tylko z jego pięciu cykli Piranesi'ego, z lat 1748-1761. Każdej reprodukcji towarzyszy fotografia danej budowli, ruiny, czy pomnika wykonana dzisiaj z tego samego punktu widzenia oraz komentarz oparty na obecnym stanie wiedzy na temat poszczególnych zabytków, a przede wszystkim ich aktualna identyfikacja i datowanie. Wśród zebranych monumentów antycznych zaprezentowano: założenia urbanistyczne na wzgórzach, placach i ulicach; świątynie bóstw pogańskich i przybytki ubóstwionych cesarzy; ich pałace; budowle użyteczności publicznej jak: termy, bazyliki, amfiteatry, cyrki, stadion, teatr, bramy, portyki, mosty, fontanny i akwedukty; grobowce, mauzolea indywidualne i masowe kolumbaria; pomniki: kolumny i łuki triumfalne, obeliski, trofea i posągi; wreszcie też kościoły wczesnochrześcijańskie.

Układ tej prezentacji jest jednak topograficzny, gdyż może stanowić swoisty przewodnik archeologiczny po Rzymie w XVIII wieku i dziś, czyli od wzgórz: Kapitolu, Palatynu, Celiusu, Eskwilinu, Wiminału i Kwirynału, przez: Forum Romanum, Fora Cesarskie, Koloseum, Cyrk Wielki, Forum Boarium, Wyspę na Tybrze z  mostem i Pole Marsowe, do dróg wychodzących z Rzymu: Cornelia, Flaminia, Nomentana, Labicana, Prenestina, Ostiense i Appia.

Spis treści:
WSTĘP
KATALOG
1. KAPITOL
2. KAPITOL, DEKORACJA BALUSTRADY NAD CORDONATĄ
3. PALATYN, "STADION"
4. CEUUS, ŚWIĄTYNIA BOSKIEGO KLAUDIUSZA
5. CEUUS, KOŚCIÓŁ SAN STEFANO ROTONDO
6. CELlUS, PORTA CAELlMONTANA, ŁUK DOLABELLII SILANUSA
7. CELlUS, CLlVUS SCAURI
8. OBELISK KONSTANTYNA, LATERAŃSKI
9. PAŁAC SESSORIANUM I AMRTEATRUM CASTRENSE
10. BAZYLiKA W HORTI SPEI VETERIS
11. OPPIUS, TERMY TRAJANA
12. ESKWILIN, PORTA ESOUlLlNA, ŁUK GALLIENA
13. ESKWILIN, NIMFEUM ALEKSANDRA SEWERA
14. ESKWILIN, AULA ZWANA ŚWIĄTYNIĄ MINERWY MEDlCA
15. TERMYDlOKLECJANA
16. KWIRYNAŁ, DIDSKURZY Z TERM KONSTANTYNA
17. FORUM ROMANUM
18. FORUM ROMANUM, ŚWIĄTYNIA SATURNA
19. FORUM ROMANUM, ŚWIĄTYNIA WESPAZJANA I TYTUSA
20. FORUM ROMANUM, ŚWIĄTYNIA WESPAZJANA I TZW. TABULARIUM
21. FORUM ROMANUM, ŁUK SEPTYMIUSZA SEWERA I KOLUMNA FOKASA
22. FORUM ROMANUM, ŚWIĄTYN1A DIOSKURÓW (KASTORÓW)
23. FORUM ROMANUM, ŚWIĄTYNIA ANTONINA I FAUSTYNY
24. SACRA VIA, BASILICA NOVA (CONSTANTlNIANA)
25. SACRA VIA, ŁUK TYTUSA
26. WELIA, ŚWIĄTYNIA WENUS IROMY
27. FORUM AUGUSTA
28. FORUM AUGUSTA, MUR ODGRODZENIA
29. FORUM NERWY, TRANSITORIUM
30. FORUM TRAJANA, KOLUMNA
31. FORUM TRAJANA, TARGOWISKA
32. KOLOSEUM
33. KOLOSEUM, WNĘTRZE
34. ŁUK KONSTANTYNA, BOKI ZACHODNI I POŁUDNIOWY
35. ŁUK KONSTANTYNA, BOKI PÓlNOCNY I WSCHODNI
36. AOUA CLAUDLA W DOLINIE MIĘDZY CELlUSEM I PALATYNEM
37. CYRK WIELKI
38. FORUM BOARIUM, ŁUK SEWERÓW (ZŁOTNIKÓW), ŁUK OUADRIFRONS
39. PORT, ŚWIĄTYNIA HERKULESA
40. PORT, ŚWIĄTYNIA PORTUNUSA
41. MOST FABRICIUS (CZTERECH GŁóW)
42. WYSPA NA TYBRZE
43. CYRK FLAMINIUSA, PORTYK OKTAWII
44. CYRK FLAMINIUSA, TEATR MARCELWSA
45. POLE MARSOWE, PANTEON
46. POLE MARSOWE, PRONAOS PANTEONU
47. POLE MARSOWE, ŚWIĄTYNIA BOSKIEGO HAoRIANA
48. POLE MARSOWE, KOLUMNA MARKA AUREUUSZA
49. POLE MARSOWE, STADION DOMICJANA
50. MOST AELlUSA I MAUZOLEUM HADRIANA
51. WATYKAN, OBELISK WATYKAŃSKI
52. VIA FLAMINIA, OBELISK AUGUSTA, FLAMIŃSKI
53. VIA FLAMINIA, MOST MULWIJSKI (MOLLE)
54. VIA NOMENTANA, BAZYLIKA ŚW. AGNIESZKI I MAUZOLEUM KONSTANTYNY
55. VIA PRAENESTINA, TZW. WILLA BOROlANÓW
56. VIA PRAENESTINA/LABICANA, PORTA PRAENESTINA (MAGGloRE)
57. VIA LABICANA, MAUZOLEUM HELENY
58. VIA OSTIENSE, PIRAMIOA GAJUSZA CESTlUSZA
59. VIA APPIA, TERMY KARAKALLI (ANTONINIANAE)
60. VIA APPIA, FRIGIOARIUM TERM KARAKALL
61. VIA APPIA, TZW. lUK DRUZUSA
62. VIA APPIA, KOWMBARIUM TZW. WYZWOLEŃCÓW AUGUSTA
63. VIA APPIA, KOLUMBARIUM TZW. WYZWOLEŃCÓW LIWII
64. VIA APPIA, DOLINA CAFFARELLI, NIMFEUM EGERII
65. VIA APPIA, DOLINA CAFFARELLI, ŚWIĄtYNIA CERERY I FAUS1YNY
66. VIA APPIA, BAZYLIKA ŚW. SEBASTIANA
67. VIA APPIA, CYRK MAKSENCJUSZA
68. VIA APPIA, MAUZOLEUM CECYLIIMEJELLI
69. VIA APPIA, MAUZOLEUM CECYLII MEJELU, INSKRYPCJA I FRYZ DEKORACYJNY
70. VIA APPIA, "ŚWIĄ1YŃKA CEGLANA"
71. VIA APPIA, GROBOWIEC ZWIEŃCZONY PIRAMIDĄ
72. VIA APPIA, CASAL ROTUNDO
73. VIA APPIA