Budownictwo

Budownictwo  Materiały budowlane Tom I

Budownictwo Materiały budowlane Tom I

Pierwszy tom z pięciu na temat budownictwa, przepisany z rękopisów z 1903 roku. 

29,00 zł
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce

Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce

W albumie prezentowane są obiekty z Podlasia, Mazowsza, Litwy, Żmudzi, z pogranicza Podola i Wołoszczyzny, z Galicji, z Czerwonej Rusi, Poznańskiego, Grodzieńszczyzny i innych regionów....

92,00 zł
Budownictwo Połączenia proste Tom 2

Budownictwo Połączenia proste Tom 2

Drugi tom z pięciu na temat budownictwa, przepisany z rękopisów z 1903 roku.

36,00 zł
Cieśla Polski Zeszyt I- IV 1915- 1916

Cieśla Polski Zeszyt I- IV 1915- 1916

Cieśla polski. Wzory i przykłady polskiego budownictwa drewnianego dla odbudowy kraju.- Jan Sas Zubrzycki Zbiór 5 zeszytów autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego wydanych w latach 1915-1916....

29,00 zł
Cieśla Polski. Murarz Polski - Jan Sas Zubrzycki

Cieśla Polski. Murarz Polski - Jan Sas Zubrzycki

Zbiór 10 zeszytów autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego wydanych w latach: Cieśla 1915-1916; Murarz 1917-1919.

95,00 zł
Cieślictwo Polskie - Jan Sas Zubrzycki

Cieślictwo Polskie - Jan Sas Zubrzycki

Wzory sztuki ciesielskiej wywodzące się ze sztuki ludowej.

96,00 zł
Czy mamy polską architekturę? - sześcioksiąg o architekturze polskiej

Czy mamy polską architekturę? - sześcioksiąg o architekturze polskiej

Gorąco miłując wszystko, co polskie, we wszystkich niemal budowlach swoich wprowadzał motywy polskiego odrodzenia i baroku.

89,00 zł
Domy i dwory

Domy i dwory

Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830 - to pierwszy tom z cyklu czterech tytułów....

72,00 zł
Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem

Reprint wydanego w 1912 roku albumu Leonarda Durczykiewicza pt. "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem".

89,00 zł
Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem

Opis 228 dworów oraz duży zbiór fotografii siedzib ziemianskich.

65,00 zł
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego

Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego

Książka miała być podręcznikiem dla zamożnych panówów, którzy zamierzali budować swoje siedziby na wsi.

76,00 zł
O stylu krajowym w budownictwie wiejskim - Zygmunt Ks. Czartoryski

O stylu krajowym w budownictwie wiejskim - Zygmunt Ks. Czartoryski

Zygmunt Czartoryski  - "O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem" – książka wydana w Poznaniu w 1896 roku. Podstawowe dzieło, obok Krótkiej nauki budowania dworów, przypisywanej Opalińskiemu, nawołujące do poszukiwania narodowego stylu....

55,00 zł
Polskie budownictwo drewniane Jan Sas Zubrzycki

Polskie budownictwo drewniane Jan Sas Zubrzycki

Rozważania na temat polskiej architektury drewnianej oparte na bogatym materiale ikonograficznym.

64,00 zł
Polskie budownictwo drewniane Reprint 1916

Polskie budownictwo drewniane Reprint 1916

Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. Reprint oryginału wydanego w 1916 roku nakładem własnym autora...

49,00 zł