Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 85,90 zł

ISBN 978-83-249-4831-4

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 290, 2011 r.

Celem tej serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach, a także przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie ich przykładami obliczeniowymi. Poradniki przeznaczone są dla osób zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych, mogą służyć również w procesie dydaktycznym na kierunkach budowlanych w szkolnictwie technicznym.

page1image1088
page1image1360

Spis treści:
Streszczenie

Summary
Przedmowa
Wstęp
Wprowadzenie

1.1. Cele Eurokodów
1.2. Wymagania podstawowe
1.3. Specyfika Eurokodu 7
1.4. Krótka historia normalizacji geotechnicznej w Polsce

2. Ogólne wymagania dotyczące projektowania geotechnicznego
3. Dane geotechniczne
3.1. Klasyfikacja gruntów (PN-EN ISO 14688-1 i -2:2006) .
3.2. Planowanie, wykonywanie i interpretacja badań podłoża według PN-EN 1997-2 
3.3. Badania polowe
3.4. Komentarz
3.5. Badania laboratoryjne według PN-EN 1997-2
3.6. Badania skał
3.7. Komentarz
3.8. Dokumentacja badań podłoża (GIR) 
4. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych
5. Podstawy projektowania geotechnicznego
5.1. Zasady ogólne
5.2. Kategorie geotechniczne
5.3. Metody projektowania
5.4. Projektowanie w oparciu o obliczenia
5.5. Sprawdzanie stanów granicznych nośności
5.6. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności
6. Projektowanie fundamentów bezpośrednich
6.1.  Wprowadzenie
6.2.  Charakterystyka przyjętego w normie podejścia do problemu
6.3.  Głębokość posadowienia
6.4.  Zabezpieczenie konstrukcji przed skutkami przemarzania gruntu, pęcznienia i skurczu 
6.5.  Wpływ rozmycia page1image14192page2image816
6.6. Wpływ wykopu na obiekty sąsiednie 
6.7. Wymiary fundamentu6.8. Siły i obciążenia działające na fundament
6.9. Model obliczeniowy pracy podłoża
6.10.  Sprawdzenie oporu granicznego podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu 
6.11.  Sprawdzenie oporu granicznego na ścięcie 
6.12.  Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalnośc
6.13.  Sprawdzanie stanu granicznego osiadań
6.14.  Przykłady sprawdzania stanów granicznych według EN 1997-1 (metoda analityczna) 
7. Fundamenty palowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Stany graniczne 
7.3. Oddziaływania i sytuacje obliczeniowe
7.4. Metody projektowania i zagadnienia projektowe
7.5. Próbne obciążenia pali
7.6. Sprawdzanie stanów granicznych w projekcie
7.7. Przykłady obliczeń sprawdzających
8. Projektowanie konstrukcji oporowych
8.1. Wprowadzenie
8.2. Stany graniczne – zagadnienia projektowe
8.3. Wyznaczanie parć i odporów gruntu
8.4. Parcie wody
8.5. Sprawdzenie stanów granicznych ścian grawitacyjnych
8.6. Sprawdzenie stanów granicznych ścian zakotwionych w gruncie
8.7. Przykłady obliczeń sprawdzających według PN-EN 1997-1
9. Sprawdzanie stateczności skarp i zboczy  
9.1. Warunek obliczeniowy  
9.2. Wartości obliczeniowe oddziaływań
9.3. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych
9.4. Dane geometryczne
9.5. Zalecane wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa
9.6. Przykłady obliczeń 

10. Podsumowanie 
11. Bibliografia
12. Geotechniczne normy europejskie w zasobach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

page2image16072