Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy - An Illustrated Atlas of Old Warsaw

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Oliwka
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 69,90 zł

Oprawa: twarda, Format: 18x25,5 cm, Stron: 256, 22 mapy, 137 pocztówek, 2005 r., wersja angielska, wersja polska do kupienia tutaj

 

People who have ever seen the paper edition of Geozeta may probably remember the series 'Warsaw on the postcards'. The author, Robert Marcinkowski has worked for a few years in order to create the atlas, which would compare Warsaw of today with Warsaw from the beginning of XX century. The atlas is illustrated with the reproductions of old Warsaw postcards - the portrait of the city that no longer exists. Postcards descriptions reflect author's excellent knowledge of Warsaw, imagination, inquiring style of work and wit. 
Short cutting from an article written by J.S. Majewski, published in Gazeta Wyborcza:

"The City of Warsaw has never had such an atlas. You can see almost everything that happened in Warsaw in terms of building between 1900 and 1945. (...) William Heerlein Lindley's street plan dated back to the beginning of XX century created on the occasion of Warsaw sewage system extension is the starting point of the Atlas. (...)
All the buildings that existed before 1900 or were built after the Second World War and also more then a hundred years old wooden houses are marked with different colors. The author also marked the buildings that still exist, those completely destroyed or burnt during the war and finally those knocked down after 1945. 
Marcinkowski's book is a brilliant example of meticulous kind of work. In his Atlas you can even find well like kind of yards, which were no longer built after 1945, former park and orchard paths and many other details. Current street plan is superimposed on the pre-war street network."

OPIS POLSKI:

To fascynująca wędrówka przez ostatnie, jakże dramatyczne stulecie dziejów Warszawy. Drobiazgowa skrupulatność Autora zaowocowała jedynym w swoim rodzaju planistycznym zbiorem danych ukazującym dzieje stołecznej zabudowy w XX wieku. Datowania arkuszy lindleyowskich z przełomu XIX i XX wieku odpowiadają reprodukcje pocztówek z kolekcji Autora, które wraz z opisami, wspaniale ilustrują dość przecież abstrakcyjny obraz zaprezentowany na wielobarwnych mapach.

Arkusze map, bazujące na słynnych mapach Lindleya, ilustrują zabowę sprzed 1900 roku oraz inwestycje budowlane w latach 1901–1939. W atlasie znajdziemy informacje, które budynki zostały spalone, rozebrane, zrekonstruowane itd. oraz 137 pocztówek z widokami dawnej Warszawy z przełomu XIX i XX wieku wraz z odnośnikami do map wskazującymi miejsce i kierunek wykonania zdjęcia. 

Osoby, ktore zetknęły się w przeszłości z papierowym wydaniem Geogazety pewnie pamiętają cykl "Warszawa na starej pocztówce". Autor - Robert Marcinkowski - pracował przez kilka lat nad opracowaniem atlasu mającego na celu porównanie obecnej zabudowy z tym, co miało miejsce w Warszawie w pierwszej połowie XX w. Całość została zilustrowana reprodukcjami przedwojennych pocztówek przedstawiajacych Warszawe, jakiej juz nie ma. Ich opisy to efekt doskonałej znajomości historii Warszawy, dociekliwości, a także wyobraźni i poczucia humoru autora. Oto kilka zdań o atlasie z artykułu J.S. Majewskiego, który ukazał się w Gazecie Wyborczej:

"Takiego atlasu Warszawa jeszcze nie miała. Widać na nim niemal wszystko, co działo się z zabudową miasta między rokiem 1900 a 1945. (...) W atlasie punkt wyjścia stanowi plan Williama Heerleina Lindleya z początku XX w. opracowany w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej miasta. (...)

Autor atlasu oddzielnymi kolorami zaznaczył budynki istniejące przed rokiem 1900, domy zbudowane później do wybuchu drugiej wojny światowej i domy drewniane istniejące dłużej niż sto lat. Zaznaczył budynki, które przetrwały do dziś, te, które zostały kompletnie zniszczone w czasie wojny, te tylko wypalone, oraz takie, które zburzono już po roku 1945. Praca jest dziełem iście benedyktyńskim, znajdziemy na niej nawet takie szczegóły jak podwórka-stnie zlikwidowane po 1945 r., dawne przebiegi alejek w ogródkach i sadach oraz masę innych szczegółów. Na przedwojenną siatkę ulic nałożony jest też ich współczesny przebieg. (...)"