Budynki

Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis obejmuje rysunki architektoniczne zachowane do dziś w archiwum petersburskim, w zespole akt Komitetu Techniczno-Budowlanego MSW, zgromadzone w latach 1868-1914. Rysunki dołączane były do akt przesyłanych do Petersburga w celu uzyskania pozwoleń na budowę budynków użyteczności publicznej i sakralnych. W zbiorze odnoszącym się do miejscowości dawnego Królestwa Polskiego zachowała się jedynie niewielka część dawnego zasobu, obejmująca 356 jednostek. ...

Zamki, miasta warowne, ogrody

Zamki, miasta warowne, ogrody

Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych. Materiały z konferencji naukowej w Krakowie w 2001 r....

Śląskie obiekty typu motte

Śląskie obiekty typu motte

katalog 433 obiektów z całego historycznego Śląska