Architektura

Architektura - Język specjalistyczny

Architektura - Język specjalistyczny

Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1

37,60 zł
Architektura a sztuka

Architektura a sztuka

Książka z wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

41,00 zł
Architektura i nowoczesność, dyskusja w La Tourette

Architektura i nowoczesność, dyskusja w La Tourette

W klasztorze Sainte-Marie de La Tourette w Eveux odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. W klasztornych murach grupa naukowców poszukiwała odpowiedzi na pytanie czym jest nowoczesność w architekturze....

Architektura mieszkaniowa dziś

Architektura mieszkaniowa dziś

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Architektura muzą malarstwa

Architektura muzą malarstwa

Temat inspirowania wyobraźni malarzy dziełami i wyobraźnią architektów jest słabo penetrowany przez badaczy, a podstawowe dzieła z tego zakresu dotyczą ogólnych opracowań z dziedziny samej historii sztuki. ...

40,95 zł
Architektura muzułmańska na terenie Iranu, Afganistanu i Azji Centralnej

Architektura muzułmańska na terenie Iranu, Afganistanu i Azji Centralnej

Książka tańsza niż ksero!!!Ze streszczenia:" Pracę rozpoczyna krótkie omówienie burzliwych dziejów historycznych i wzajemnych relacji Iranu i krajów sąsiednich. Kolejny rozdział sygnalizuje powstanie islamu, jego rozprzestrzenianie i próby kształtowania się arabskiej, która jednak w większości uległa zniszczeniu. Dalsza historia architektury muznłmańskiej łączy się już ściśle z upadkiem znaczenia kalifatu i pojawieniem się na rożnych obszarach imperium perskiego nowych dynastii, tworzyły i rozwijały lokalne centra polityczne, gospodarcze i kulturalne..."...

Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

Autorka wykłada na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury.

45,00 zł
Architektura rezydencji wczesnośredniowiecznych w Polsce. Próba reinterpretacji ...

Architektura rezydencji wczesnośredniowiecznych w Polsce. Próba reinterpretacji ...

Publikacja dotyczy zagadnienia kształtowania się w Polsce wczesnopiastowskiej budownictwa rezydencjonalnego związanego z początkami i rozwojem Państwa Polskiego w newralgicznym momencie przyjęcia przez księcia Mieszka chrześcijaństwa...

Architektura w przestrzeni miasta

Architektura w przestrzeni miasta

Autorskie dywagacje, refleksje i przemyślenia dotyczące mieszkania w mieście zajmują obszerną część tej pracy.

Czasopismo Techniczne Z. 3-A/2003

Czasopismo Techniczne Z. 3-A/2003

Czasopismo techniczne z 2003 roku. Spis treści jest na drugim obrazku.

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Praca stanowi autorski, oryginalny wkład w badania nad energooszczędnymi, wykorzystującymi energię słońca rozwiązaniami architektoniczno-urbanistycznymi.

38,00 zł
Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce. Tom 1

Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce. Tom 1

Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce - podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

29,00 zł
Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce. Tom 2
29,00 zł
Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce. Tom 3
29,00 zł
Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie

Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie

Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie wraz z reprodukcjami historycznych planów miasta.

35,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia

Autorka stara się przekonać, że miasta małe, takie jak Jarosław, są atrakcyjne i mogą także spełniać wymogi komfortu zamieszkania.

29,00 zł
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta

W książce tej autorka kontynuuje nurt rozważań na temat małych ośrodków miejskich

29,00 zł
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Środowisko mieszkaniowe niewielkiego miasta jest coraz częściej utożsamiane z komfortem i wysoką jakością.

29,00 zł
Kontekst kulturowy architektury i urbanistyki sowieckiego totalitaryzmu w świetle wybranych utopii społecznych

Kontekst kulturowy architektury i urbanistyki sowieckiego totalitaryzmu w świetle wybranych utopii społecznych

Dla potrzeb złożonej problematyki pracy, obejmującej swoim zasięgiem znaczący okres historii XX wieku

29,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi. Perła neoromańska w Zagłębiu Dąbrowskim

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi. Perła neoromańska w Zagłębiu Dąbrowskim

Praca opiera się w dużej mierze na niepublikowanych dotąd kronikach parafialnych, opracowanych przez księdza kanonika Józefa Sobczyńskiego.

18,00 zł
Kraków - Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej

Kraków - Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej

Zbiór artykułów na temat wybranych problemów ewolucji struktury miejskiej Krakowa.

30,00 zł
Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze

Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze

Eseje Profesora Cęckiewicza mają wyraźne przesłanie: kierowane są przede wszystkim do młodych architektów i studentów architektury, z którymi Profesor pragnie dzielić się swymi doświadczeniami. ...

Małe miasta o układach historycznych w Polsce południowej

Małe miasta o układach historycznych w Polsce południowej

Miasta małe są coraz częstszym przedmiotem wielopłaszczyznowych badań naukowych.

35,00 zł
Małe miasta w obszarach oddziaływania metropolii. Przykład Krakowa

Małe miasta w obszarach oddziaływania metropolii. Przykład Krakowa

Miasta małe są coraz częstszym przedmiotem wielopłaszczyznowych badań naukowych.

35,00 zł
Miasto i piękno miasta

Miasto i piękno miasta

W pracy przyjęto przedstawienia analiz i ocen na przykładach miast.

Miasto i wojna

Miasto i wojna

Wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich

44,00 zł
Miejskie środowisko mieszkaniowe /Urban housing environment

Miejskie środowisko mieszkaniowe /Urban housing environment

Publikacja jest próbą przedstawienia interdyscyplinarnego spojrzenia na obszar-zjawisko, jakim jest miejskie środowisko mieszkaniowe....

34,00 zł
Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków 7/00 Zeszyty Naukowe

Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków 7/00 Zeszyty Naukowe

Przełom wieków stanowi pretekst do rozważań i refleksji dotyczących aktualnego stanu oraz możliwości rozwoju form osiedleńczych i mieszkalnictwa

35,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartosci przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady TOM IV

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartosci przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady TOM IV

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

28,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartosci przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady TOM IV

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartosci przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady TOM IV

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. TOM I

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. TOM I

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast. TOM II

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast. TOM II

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast Tom 3

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast Tom 3

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego. Zagadnienia szczegółowe Tom 6

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego. Zagadnienia szczegółowe Tom 6

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Zagadnienia społeczne ,funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym Tom 5

Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego/ Zagadnienia społeczne ,funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym Tom 5

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu....

29,00 zł
O budowie formy architektonicznej/ /Theory of build of architectural form

O budowie formy architektonicznej/ /Theory of build of architectural form

O budowie formy architektonicznej : skrócone ujęcie opracowane przez Bohdana Lisowskiego

35,00 zł
Do koszykaNiedostępny
O ergonomii i architekturze

O ergonomii i architekturze

Kompedium wiedzy o ergonomii w architekturze i projektowania ergonomicznego. Ergonomia jako nauka, także praktyczne ujęcie tematu. Książka przeznaczona nie tylko dla architektów lecz i dla studentów architektury....

O kolorze w architekturze

O kolorze w architekturze

Tematem wiodącym niniejszej rozprawy są zagadnienia dotyczące koloru i barwy w kontekście architektury.

O orientacji w przestrzeni miasta

O orientacji w przestrzeni miasta

Miasto jest środkiem naszego życia. Zmienia się wraz z nami i z kulturą, którą tworzymy.

O tożsamości urbanistyki

O tożsamości urbanistyki

Przedmiotem tej książki są trzy wątki tematyczne, które zdaniem Autora wpływają znacząco na obliczenie urbanistyki. Są to: 1) Inspiracje strukturalne przestrzeni życia miejskiego, 2) racjonalność urbanistycznych procesów decyzyjnych oraz 3) rola, jaką mogą w nich odgrywać strategie rozwoju. Kwestie te są wzajemnie powiązane a ów logiczny związek będzie dla urbanistyki coraz ważniejszy....

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki doktryny, teoria, praktyka

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki doktryny, teoria, praktyka

Zakres i zasięg merytoryczny książki wprowadzają czytelnika w całą istotną czasoprzestrzeń kultury ludzkiej.

45,00 zł
Paradygmat miasta 21 wieku

Paradygmat miasta 21 wieku

Idee oraz koncepcje społeczne i przestrzenne dotyczące budowy miast oraz ich realizacje ewoluują zgodnie ze zmianami w kulturze, której wyrazem jest miasto....

38,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Bogato ilustrowana książka poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy....

32,00 zł
Planowanie regionalne i udział w nim architekta, wyd. 3

Planowanie regionalne i udział w nim architekta, wyd. 3

Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. W jego działach opisano kolejno: życiorys i dorobek naukowy Zygmunta Novaka oraz jego obserwacje, elementy planowania, człowiek jako twórca architektury oraz o planie regionalnym, jego zadaniu, metodzie i strukturze.   ...

Regionalizm Współczesnej Architektury reakcją na procesy globalizacji

Regionalizm Współczesnej Architektury reakcją na procesy globalizacji

Książka niniejsza ma za zadanie przybliżyć wszystkim tym, którzy zajmują się lub zamierzają się zajmować zawodowo architekturą współczesną

39,00 zł
Siatka prostych

Siatka prostych

Książka stanowi kontynuację rozważań autora podjętych w jego najsłynniejszej pracy pt. "O budowie formy architektonicznej".

35,00 zł
Śladami Architektury

Śladami Architektury

Potrzeba podróżowania, odwiedzania nieznanych jeszcze miejsc jest niejako wpisana w zawód architekta, pod warunkiem, że towarzyszy temu pasja, ciekawość, chęć poszerzania swojej wiedzy....

37,00 zł
Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury to podręcznik dla studentów architektury. Przedmiot "Psychologia percepcji" znalazł się wśród minimalnych wymagan stawianych przez Ministerstwo Edukacji propgramom nauczania na kierunku architektura i urbanistyka. Słownik podaje hasła w porządku alfabetycznym, często poparte przykładami charakterystycznych architektonicznych odniesień. Oprócz polskich haseł w nawiasach podane są ich odpowiedniki w językach obcych....

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

Praca jest próbą przedstawienia współczesnego obrazu urbanistyki w Polsce

36,00 zł
Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice - kompleksowe wydanie o tej budowli

18,00 zł
Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

Temat książki wiąże sie z fascynacją autora skrajną awangardą - w sztukach plastycznych, muzyce, a w architekturze związaną z tematem wątków dekompozycyjnych....

26,25 zł
Tendencje w projektowaniu współczesnych Sal Koncertowych
45,10 zł
Tryglif i metopa. Dziewięć  wykładów o architekturze

Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze

W książce Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze Antonio Monestrioli kontynuuje tradycję architektonicznych rozpraw naukowych i teorii opartą na racjonalnym rozwoju architektonicznej wiedzy. ...

29,40 zł
W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

Niniejsze opracowanie ma charakter syntetyczny i przeglądowy. Intencją autora była rekapitulacja i podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń badaczy na temat recepcji form włoskiego renesans w architekturze XIX-wieczneg Krakowa....

15,00 zł
Witold Cęckiewicz. Twórczość

Witold Cęckiewicz. Twórczość

Kilkadziesiąt lat tytanicznej, nieustającej do dziś pracy twórczej Profesora, uwieńczone wspaniałymi materialnymi dokonaniami w konkretnej przestrzeni, jest formą kontaktu i dialogu z jej użytkownikami....

63,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Wojciech Leśnikowski - architekt - obywatel świata

Wojciech Leśnikowski - architekt - obywatel świata

Wojciech Leśnikowski absolwent Politechniki Krakowskiej zajmujący stanowisko Don Hatch Distinguished Professor na Uniwersytecie Kansas i odpowiedzialny w biurze Perkins&Will za działania w Europie....

Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych

Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych

Podręcznik dla studentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Praca jest nawiązaniem do wcześniejszego opracowania autora "Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta" . Poszukiwanie równowagi między obydwoma nurtami (wartości lokalne i wartości przynoszone z zewnątrz) jest dla małych społeczności lokalnych istotnym problemem cywilizacyjno-kulturowym. Jest to także jeden z podstawowych problemów związanych z kształtowaniem ośrodków społeczno-usługowych dla tychże społeczności."...

Zagroda okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej

Zagroda okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej

Zagroda okólna nie powinna być traktowana tylko jako jeden z historycznych etapów rozwoju osadnictwa. Przy utrzymującej się w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat prawie stałej liczbie mieszkańców wsi, z niewielkimi tendencjami do jej wzrostu oraz przy utrzymywaniu się wskaźnika przyrostu naturalnego na stałym poziomie, rozwój właściwie ukierunkowanego osadnictwa wiejskiego, a w tym również form wznoszonych na wsi obiektów powinien stać się jednym z istotnych celów i zadań zarówno wykonawców i inwestorów, jak i decydentów. ...

Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Zasadniczą część pracy stanowią szczegółowe analizy zielono-wodnych pasm rysujących się w przestrzeni Krakowa. Tłem natomiast są rozważania dotyczące specyficznych przyrodniczych wartości cieków wodnych i towarzyszących im zielonych terenów oraz jedynie zasygnalizowane ich historyczne znaczenie w rozwoju miast. Ograniczono także liczbę rysunków do najistotniejszych dla omówienia rozpatrywanych problemów. W publikacji autor szczególną uwagę na rolę tych małych cieków wodnych  w odbudowie naturalnych powiązań wewnątrz miasta, jak również pomiędzy miastem a jego przyrodniczym otoczeniem, co wydaje się mieć szczególne znaczenie dla Krakowa ze względu na jego położenie i warunki współczesnego rozwoju....

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

W niniejszej publikacji omówiono znaczenie i rolę placów we współczesnym życiu miasta na przykładzie placów znajdujących się w śródmieściu Bytomia. Za główny obszar badań przyznano śródmieście, w obrębie którego znajdują się dwanaście placów, stanowiących dobry przykład dla charakterystyki występujących współcześnie zjawisk. Place te mają wyraźne znaczenie w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miasta. Zróżnicowany charakter placów śródmieścia wynika z ich rodowodu historycznego, lokalizacji i formy oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania. Analiza zawiera wyłącznie place figurujące w spisie ulic placów obowiązującym w mieście - według stanu z 1997 roku. Merytorycznie zakres pracy obejmuje rozpatrzenie związków pomiędzy położeniem, funkcją, formą i nastrojem placów, a ich znaczenie i rolę, jaką odgrywają w mieście....

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - oszczędne - piękne

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - oszczędne - piękne

Niniejsza książka traktuje o problemach ważnych z uwagi na zagrożenia i oczekiwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek.