Małe miasta w obszarach oddziaływania metropolii. Przykład Krakowa

  • 35,00 zł

ISBN/ISSN: 978-83-65991-83-6

Oprawa: miękka, Format:  24x17 cm, Stron: 132, 2019 r.

 

Na tle wszystkich małych miast szczególne znaczenie odgrywają niewielkie ośrodki miejskie znajdujące się w obszarze oddziaływania miast dużych. Współczesne przemiany ustroju społeczno-gospodarczego zapoczątkowane z końcem lat 80. XX wieku wpłynęły zarówno na same te ośrodki, jak i na kształtowanie się relacji między nimi w wyniku przekształcenia sieci osadniczej miejscowości o podobnej strukturze, a także na relacje miast małych względem dużych.
Zwłaszcza ośrodki o cechach metropolitalnych determinują przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miejscowości znajdujących się w obszarze ich oddziaływania. Mogą być to zarówno przekształcenia korzystne, przyspieszające procesy rozwojowe małych miast, jak i relacje osłabiające ich tożsamość, zarówno w ujęciu przebudowy małomiasteczkowej przestrzeni, jak i pełnionych funkcji.


Miasta małe są coraz częstszym przedmiotem wielopłaszczyznowych badań naukowych. Ich wspólne cechy tworzą podstawy do analiz porównawczych w ujęciu ilościowym, ale i jakościowym, zwłaszcza w ujęciu urbanistyczno-architektonicznym. Różnorodność ich cech, w tym tła historycznego, pełnionych funkcji, odmienności przestrzeni i in., a przede wszystkim różnokierunkowości współczesnych przemian sprawiają, że są wdzięcznym tematem badań dla specjalistów wielu dyscyplin naukowych. Wieloletnie badania tych niewielkich ośrodków prowadzone w Instytucie Projektowania Miast i Regionów skłoniły do szerszego przedstawienia tych zagadnień.