Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy wytrzymałości materiałów. Wydanie IV poprawione

Autor: Marian Ostwald
Dostępność:

ISBN 978-83-7143-293-4

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 270, 2012 r.


Prezentowany podręcznik przedstawia podstawy teoretyczne, wzbogacone przykłdami. Podręcznik prezentuje "klasyczne" przedstawienie ważniejszych zagadnień, dające podstawy do pracy zawodowej z zastosowaniem wyspecjalizowanych metod numerycznych, tj, np metoda elementów skończonych. Uzupełnieniem podręcznika jest zbiór zadań, umożliwiający nabycie umiejętności praktycznych. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla stentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, ale także dla wszyskich stentów zainteresowanych wytrzymałością.

Spis treści:
Przedmowa
I. Podstawy wytrzymałości materiałów
1.1. Statyka ciała sztywnego
1.2. Charakkterystyka wytrzymałości materiałów
1.3. Modele wytrzymałości materiałów
1.4. Siły wewnętrzne
1.5. Naprężenia
1.6. Odkształcenia i przemieszczenia
1.7. Doświadczenia podstawy wytrzymałości materiałów
1.8. Warunki wytrzymałościowe
1.9. Zasada superpozycji
1.10. Zadania statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne
1.11. Zasada de Saint -Venanta
1.12. Rachunek jednostek

2. Układy prętowe
2.2.1. Układy prętowe statycznie wyznazcalne
2.2.2. Układy prętowe statycznie niewyznaczalne
2.2.3. Naprężenia montażowe

3. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
3.1. Analiza stanu naprężenia 
3.1.1. Składowe stanu naprężenia
3.1.2. Jednoosiowy stan naprężenia
3.1.3. Płaski stan naprężania
3.1.4. Przestrzenny stan naprężenia
3.2. Analiza stanu odkształcenia - odkształcenia objętościowe i postaciowe
3.3. Związki między stanem odkształcenia i stanem naprężenia

4. Momenty bezwładności figur płaskich
4.1. Momenty statyczne, środek ciężkości
4.2. Momenty bezwładności
4.3. Twierdzenia Steinera
4.4. Momenty bezwładności względem obróconego okładu współrzędnych
4.5. Główne momenty bezwładności

5. Hipotezy wytrzymałościowe
5.1. Wytężenie materiału
5.2. Hipoteza największego naprężenia statycznego
5.3. Hipoteza energii odkształcenia postaciowego

6. Skręcanie
6.1. Skręcanie wałów o przekroju okrągłym
6.2. Skręcanie energii odkształcania postaciowego
7. Zginanie proste belek prostych
7.1. Wykresy sił poprzecznych i momentów zginających
7.2. Naprężenia styczne w zginanej belce
7.3. Naprężenia normalne w zginanej belce
7.4. Obliczenia wytrzymałościowe zginanych belek
7.5. Równanie różniczkowe lini ugięcia belek
7.6. Wyznaczanie pomieszczeń w zginanych belkach
7.7. Belki statycznie niewyznaczalne
7.8. Równanie trzech momentów

8. Wytrzymałość złożona
8.1. Przypadki wytrzymałości złożonej
8.2. Zginanie ukośne
8.3. Zginanie i rozciąganie
8.4. Zginanie i skręcanie
8.5. Ogólny przypadek wytrzymałości złożonej

9. Metody energetyczne
9.1. Energia sprężysta
9.2. Energia sprężysta w przypadku ogólnym
9.3. Energia sprężysta prętów, wałów i belek
9.4. Siły i przemieszczenia uogólnione. Układ Clapeyrona
9.6. Zasada wzajemności prac Bettiego
9.7. Zasada minimum energii Menabrea
9.8. Metda Maxwella - Mohra. Równanie kanoniczne metody sił

10. Ramy i łuki
10.1. Ramy
10.2. Łuki

11. Zagadnienia wybrane
11.1. Wyboczenie spęzyste konstrukcji
11.2. Zmęczenie materiału
11.3. Metoda elementów skończonych
11.4. Badania wytrzymałóściowe
11.5. Ekonomiczne aspekty obliczeń wytrzymałościowych
11.6. Optymalizacja w obliczeniach wytrzymałościowych

Bibliografia
Skorowidz