Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójarstwowych z rdzeniem z pianki aluminiowej

Autor: K. Magnucki
Dostępność:
Nakład wyczerpany
49,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 224, 2012 r., rysunki barwne i czarno-białe


Przedmiotem badań opisanych w monografii są cienkie aluminiowe płyty sandwiczowe z rdzeniem wykonanym z pianki aluminiowej. Rozwój inżynierii materiałowej, a także metod obliczeń spowodowały znaczące rozszerzenie obszaru ich wykorzystywania. Modelowanie i technologia tych konstrukcji są przedmiotem współczesnych badań. Kształtowanie rdzenia oraz sposób jego połączenia z cienkimi okładzinami istotnie wpływają na wytrzymałość i odporność na wyboczenie, zwłaszcza miejscowe, okładzin. Rdzenie kształtowane są zwykle jako struktury cienkościenne, np. ulowe, faliste, lub jako pianki, np. poliuretanowe, metalowe. W książce zamieszczono wyniki własnych badań doświadczalnych oraz modelowanie właściwości mechanicznych.

Spis treści

Przedmowa
1. Wprowadzenie
1.1. Charakterystyka konstrukcji warstwowych
1.2. Materiały porowate
1.3. Materiały kompozytowe
1.4. Materiały gradientowe
1.5. Pianki metalowe
1.6. Modele obliczeniowe konstrukcji warstwowych
1.6.1. Projektowanie konstrukcji warstwowych
1.6.2. Projektowanie konstrukcji-nowe koncepcje
1.6.3. Projektowanie konstrukcji warstwowych z rdzeniem z pianki metalowej
1.6.4. Metody wytwarzania pianek metalowych
1.6.5. Producenci lekkich części konstrukcyjnych
Literatura

2. Właściwości mechaniczne pianek aluminiowych
2.1. Modelowanie właściwości mechanicznych pianek aluminiowych
2.1.1. Wstęp
2.1.2. Aproksymacje eksperymentalnych charakterystyk materiałowych pianki metalowej
2.1.3. Model matematyczno-fizyczny pianki metalowej poddanej złożonemu stanowi obciążenia
2.1.4. Warunki stateczności równowagi wewnętrznej materiału
2.1.5. Przykład zastosowania modelu teoretycznego
2.1.6. Podsumowanie i wnioski
Literatura
2.2. Badania doświadczalne właściwości mechanicznych pianek aluminiowych
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Opis pianki aluminiowej i próbek do badań
2.2.3. Stanowisko do badań pianki aluminiowej
2.2.4. Wyniki badań eksperymentalnych
2.2.4.1. Rozciąganie
2.2.4.2. Ściskanie
2.2.4.3. Ścinanie
2.2.5. Wyznaczanie stałych materiałowych
2.2.6. Uwagi na temat pianki aluminiowej -posumowanie
Literatura

3. Modele przemieszczeń dla konstrukcji trójwarstwowych
Literatura

4. Prostokątne płyty trójwarstwowe - pasma płytowe
4.1. Wytrzymałość belek trójwarstwowych - prostokątnych pasm płytowych
4.1.1. Rozwiązanie analityczne
4.1.2. Badania numeryczne MES
4.1.3. Badania doświadczalne
4.2. Stateczność belek trój warstwowych - prostokątnych pasm płytowych
4.2.1. Wyboczenie ogólne przy osiowym ściskaniu
4.2.1.1. Rozwiązanie analityczne
4.2.1.2. Badania numeryczne MES
4.2.1.3. Badania doświadczalne
4.2.2. Wyboczenie miejscowe przy czystym zginaniu
4.2.2.1. Rozwiązanie analityczne
4.2.2.2. Badania numeryczne MES
4.2.2.3. Badania doświadczalne
Literatura

5. Wytrzymałość i stateczność prostokątnych płyt trój warstwowych w zakresie sprężysto-plastycznym
5.1. Wstęp
5.2. Analiza wytrzymałościowa płyt w zakresie sprężysto-plastycznym
5.3. Nośność graniczna płyt prostokątnych
5.4. Analiza stateczności płyt w zakresie sprężysto-plastycznym
5.4.1. Równania stateczności płyt przy aktywnym obciążeniu
5.4.2. Równania stateczności płyt według koncepcji Engessera-Karmana
5.4.3. Równania stateczności trójwarstwowych płyt w zakresie sprężysto-plastycznym
5.5. Badania eksperymentalne - nośność graniczna
5.6. Badania numeryczne
5.7. Zestawienie wyników
5.8. Wnioski
Literatura

6. Kołowe płyty trójwarstwowe
6.1. Wytrzymałość kołowych płyt trójwarstwowych
6.1.1. Rozwiązanie analityczne
6.1.2. Badania numeryczne MES
6.1.3. Badania doświadczalne
6.2. Stateczność kołowych płyt trójwarstwowych
6.2.1. Wyboczenie ogólne przy promieniowym ściskaniu
6.2.1.1. Rozwiązanie analityczne
6.2.1.2. Badania numeryczne MES
6.2.2. Wyboczenie miejscowe przy obciążeniu poprzecznym
6.2.2.1. Rozwiązanie analityczne
6.2.2.2. Badania numeryczne MES
6.2.2.3. Badania doświadczalne
Literatura
7. Zakończenie