Konstrukcje betonowe. Obliczanie elementów żelbetowych w stanach granicznych nośności i użytkowania wg PN-B-03264:2002

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: , 2008 rok

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla projektantów konstrukcji żelbetowych oraz stentów konstrukcyjnych specjalności stiów inżynierskich i magisterskich na budowlanych wydziałach politechnik. Może być ona także przydatna stentom niekonstrukcyjnych specjalności inżynierskich stiów kierunku budownictwo czy też służyć stentom kierunku architektura i urbanistyka oraz inżynieria środowiska w celu zaznajomienia się z wybranymi z rozdziałów 3, 4, 6 i 7 zagadnieniami obliczania konstrukcji żelbetowych.

Spis treści:
1.Wstęp
2.Stosowanie oznaczenia
3.Podstawy projektowania
3.1. Oddziaływania
3.2. Sytuacje obliczeniowe
3.3. Stany graniczne
4. Materiały
4.1. Beton
4.2. Stal
5. Obliczanie żelbetonowych przekrojów na naprężenia normalne z kontrolowanym systemem odkształcenia
5.1. Ogólne zasady obliczania przekrojów na naprężenia
5.2. Metoda podstawowa
5.2.1. Równania równowagi sił w przekroju
5.2.2. Równania równowagi w poszczególnych przedziałach przekroju prostokątnego
5.2.3. Wykres interakcji MRd – NRd
5.2.4. Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności
5.3. Metoda częściowo uproszczona
5.3.1. Równania równowagi w stanie granicznym nośności
5.3.2. Równania równowagi w poszczególnych przedziałach przekroju prostokątnego
5.3.3. Wykres interakcji MRd – NRd
5.3.4. Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności
5.3.5. Obliczanie nietypowych przekrojów żelbetowych z pionową osią symetrii
5.3.6. Dwukierunkowe ściskanie i rozciąganie mimośrodowe
5.3.7. Uproszczony sposób obliczania przekrojów dwukierunkowo ściskanych mimośrodowo
6. Metoda uproszczona obliczania żelbetonowych przekrojów na naprężenia normalne
6.1. Założenia metody uproszczonej
6.2. Równania równowagi sił w przekroju w SGN
6.3. Wykres interakcji MRd - NRd
6.4. Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności
6.5. Obliczanie przekrojów według metody uproszczonej
6.5.1. Zginanie - przekrój prostokątny pojedynczo zbrojony
6.5.1.1. Sprawdzanie warunku SGN
6.5.1.2. Wymiarowanie
6.5.2. Zginanie - przekrój prostokątny podwójnie zbrojony
6.5.2.1. Sprawdzanie warunku SGN
6.5.2.2. Wymiarowanie
6.5.3. Zginanie - przekrój teowy
6.5.3.1. Sprawdzanie warunku SGN
6.5.3.2. Wymiarowanie
6.5.4. Wpływ wyboczenia i obciążenia długotrwale działającego w elementach ściskanych
6.5.5. Ściskanie z dużym mimośrodem xeff ≤ xeff,lim
6.5.5.1. Sprawdzanie warunku SGN
6.5.5.2. Wymiarowanie
6.5.6. Ściskanie z małym mimośrodem xeff > xeff,lim
6.5.6.1. Sprawdzanie warunku SGN
6.5.6.2. Wymiarowanie
6.5.7. Słupy uzwojone
6.5.8. Rozciąganie
6.5.8.1. Rozciąganie z dużym mimośrodem
6.5.8.2. Rozciąganie z małym mimośrodem
6.5.8.3. Osiowe rozciąganie
6.5.9. Dwukierunkowe ściskanie mimośrodowe
7.Obliczanie elementów żelbetonowych na ścinanie
7.1. Założenia obliczania elementów na ścinanie
7.2. Nośność elementów na odcinkach pierwszego rodzaju (VSd ≤ VRd1)
7.3. Nośność elementów na odcinkach drugiego rodzaju (V Rd1 < VSd ≤ V Rd2 albo V Rd2,red)
7.4. Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia na ścinanie
7.5. Projektowanie zbrojenia na ścinanie
7.5.1. Zbrojenie za pomocą pionowych strzemion
7.5.2. Zbrojenia na ścinanie w postaci pionowych strzemion i prętów odgiętych
8. Stan graniczny użytkowania
8.1. Zasady ogólne
8.2. Obliczanie żelbetowych przekrojów elementów zginanych w I i II fazie sprężystej
8.2.1. Charakterystyka przekroju niezarysowanego – faza I
8.2.2. Charakterystyka przekroju zarysowanego – faza II
8.3. Osiowa siła rysująca Ncr i moment rysujący Mcr
8.4. Rysy prostopadłe do osi elementu
8.4.1. Rozstaw rys
8.4.2. Szerokość rysy
8.4.3. Uproszczony sposób sprawdzania stany granicznego szerokości rys
8.5. Rysy ukośne do osi elementu
8.6. Minimalne pole przekroju zbrojenia
8.7. Obliczanie ugięcia elementów zginanych
8.7.1. Uproszczony sposób sprawdzania stanu granicznego ugięcia
Piśmiennictwo i normy