Podręczniki

Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Dziedzictwo poprzemysłowe jest unikalnym zasobem oraz wyjątkowym rodzajem atrakcji turystycznej.

44,90 zł
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast.

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki
44,90 zł
Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym

44,90 zł
Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Autor dokonał analizy porównawczej dwóch centrów handlowych z województwa łódzkiego. Jedno z nich funkcjonuje w przestrzeni miejskiej (Manufaktura), a drugiej w podmiejskiej (C.H. Ptak w Rzgowie)....

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych.

52,50 zł