Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Opodatkowanie usług budowlanych

Wydawnictwo: Wszechnica podatkowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
53,00 zł
Oprawa: broszurowa, Format: 23,5x16,5 cm, Stron:184, 2011 r. 

 
Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług bowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. 

Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień ziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne. Książka stanowi praktyczny i rzeczowy poradnik ilustrowany przykładami zdarzeń gospodarczych.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I
 
Usługi bowlane – pojęcia ogólne
1. Istota i cele klasyfikacji PKOB
2. Pojęcia podstawowe
2.1. Podział bynków
2.2. Pojęcie bynku i lokalu wg KŚT
2.3. Bynek jako samodzielny środek trwały
2.4. Bownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym
3. Podział bynków wg KŚT w powiązaniu z PKOB
4. Rodzaje działalności bowlanej
5. Umowy o roboty bowlane w świetle kodeksu cywilnego
5.1. Definicja umowy o roboty bowlane
5.2. Elementy umów o roboty bowlane
5.3. Istota umów o roboty bowlane
5.4. Umowy o roboty bowlane w Polskiej Normie
5.5. Rodzaje umów bowlanych
5.6. Wynagrodzenia stosowane w umowach o roboty bowlane
5.7. Obowiązki inwestora
5.8. Obowiązki wykonawcy
5.9. Gwarancje
5.10. Dokumentowanie odbioru prac bowlanych
5.11. Zabezpieczenie wykonania umowy, kaucja gwarancyjna
5.12. Rozliczenie kaucji
5.13. Przykładowy wzór umowy o roboty bowlane
6. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy
7. PKWiU dotyczące usług bowlanych

ROZDZIAŁ II 
Jak założyć firmę bowlaną?
1. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
2. Formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność bowlaną
3. Jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej
3.1. Rejestracja działalności gospodarczej
3.2. Wybór formy opodatkowania
4. Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
5. Podmioty gospodarcze w formie spółek
5.1. Podział spółek
5.2. Charakterystyka spółek
6. Mały podatnik w podatku dochodowym i w podatku VAT
7. Pozostałe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
7.1. Zasady rozliczeń w formie bezgotówkowej
7.2. Rozliczanie transakcji między krajowymi podmiotami w walutach obcych
7.3. Prawidłowa nazwa firmy
7.4. Współodpowiedzialność nabywców majątku firmy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy
8. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ III 
Opodatkowanie usług bowlanych podatkiem dochodowym
1. Zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej
1.1. Przychody
1.2. Moment powstania przychodu
1.3. Koszty
1.4. Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności
1.5. Amortyzacja środków trwałych
1.6. Zasady ustalania dochodu
1.7. Sposoby opłacania zaliczek
1.8. Ustalenie wysokości dochodu za dany rok podatkowy
2. Podatek liniowy
2.1. Wyłączenia z podatku liniowego
2.2. Utrata prawa do liniowego opodatkowania dochodu
2.3. Skutki utraty prawa do opodatkowania stawką 19%
2.4. Zasady opodatkowania podatkiem liniowym
2.5. Zaliczki w podatku liniowym
2.6. Zeznanie roczne
2.7. Skutki wyboru liniowej formy opodatkowania dochodu
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy świadczeniu usług bowlanych
3.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania
3.2. Zakres podmiotowy opodatkowania
3.3. Podstawa opodatkowania ryczałtem
3.4. Stawki ryczałtu stosowane przy usługach bowlanych
3.5. Odliczenia w ryczałcie
3.6. Księgi, ewidencje i dokumentacja w ryczałcie
3.7. Zasady płatności podatku w ryczałcie
3.8. Przykład obliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy w ciągu roku
3.9. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
4. Karta podatkowa przy świadczeniu usług bowlanych .
4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej
4.2. Wysokość podatku w karcie podatkowej
4.3. Obowiązki formalne podatnika opodatkowanego kartą podatkową
5. Sporządzenie i wycena spisu z natury
6. Podatek dochodowy – pytania i odpowiedzi

ROZDZIAŁ IV 
Ogólne zasady funkcjonowania podatku VAT
1. Podstawowe cechy podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej
2. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
3. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług
5. Zwolnienie podmiotowe z VAT
6. Zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT
7. Podatek należny
8. Podatek naliczony
9. Terminy odliczania podatku naliczonego
9.1. Zasady ogólne
9.2. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktur za media
9.3. Odliczenie VAT od usług bowlanych
9.4. Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących
9.5. Podatek naliczony wynikający ze spisu z natury w związku z utratą zwolnienia podmiotowego z VAT
9.6. Odliczenie podatku naliczonego z faktur MP
9.7. Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
10. Zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów
11. Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy

ROZDZIAŁ V 
VAT w bownictwie
1. Definicje dotyczące bownictwa na potrzeby VAT
2. Obowiązek podatkowy w bownictwie
2.1. Obowiązek podatkowy dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych
2.2. Obowiązek podatkowy dla wykonawców usług bowlanych
2.3. Obowiązek podatkowy przy częściowym wykonaniu robót bowlanych lub otrzymaniu zapłaty
3. Rozliczenie kaucji gwarancyjnej
4. Faktury za usługi bowlane
4.1. Faktury za usługi wykonane w kraju
4.2. Faktury za usługi dla kontrahenta zagranicznego
5. Rozliczenia stron kontraktu bowlanego
6. Usługi bowlane w transakcjach zagranicznych
6.1. Miejsce świadczenia usług
6.2. Rozliczenie świadczonej usługi w deklaracji VAT
7. Stawki VAT w bownictwie
7.1. Usługi bowlane i dostawa nowych obiektów bowlanych
7.2. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku
7.3. VAT od zmiany prawa do lokalu spółdzielczego
7.4. Stawka VAT na materiały bowlane
8. Podstawa opodatkowania dostawy bynków lub bowli trwale związanych z gruntem
9. Kasy fiskalne w bownictwie
9.1. Podstawa prawna
9.2. Obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych w bownictwie
9.3. Instalowanie kas rejestrujących i zasady odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas
9.4. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
9.5. Naruszenie terminu instalacji kas fiskalnych przez czynnego podatnika VAT
9.6. Serwis i awaria kasy rejestrującej