Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Wydawnictwo: Neriton
Autor: Jakub Lewicki
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: twarda, Format: A4 , Stron: 590, 2005 r., liczne ilustracje i zdjęcia czarno-białe

Monografia analizuje pojawienie się i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w architekturze na przykładzie Lwowa w oparciu o szerokie badania archiwalne i terenowe we Lwowie. Szeroko zaprezentowano różne zagadnienia dotyczące architektury lwowskiej: działających tam środowisk architektonicznych iáarchitektów oraz różnych nurtów architektury historyzmu, secesji i modernizmu. Pozwoliło to uchwycić przekształcanie się historyzującej lwowskiej architektury XIX-wiecznej w nowoczesne rozwiązania charakterystyczne dla sztuki XX w.

Spis treści:
Od autora  
Wstęp  
Cel i zakres pracy
Metoda pracy 
Stan badań nad architekturą miast Cesarstwa Austriackiego końca XIX i początku XX wieku 
Stan badań nad architekturą wybranych miast polskich końca XIX i początku XX wieku  
Stan badań nad architekturą Lwowa końca XIX i początku XX wieku

Rozwój Lwowa w drugiej połowie XIX i początku XX wieku 
Podstawy ekonomiczne rozwoju miasta
Rozwój terytorialny miasta          
Ruch budowlany       
Inwestorzy   
Środowisko architektoniczne we Lwowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Przegląd lwowskich środowisk architektów i budowniczych  57 Towarzystwo Politechniczne i inne organizacje zawodowe 
Architekci i budowniczowie na Politechnice Lwowskiej i w Szkole Przemysłowej
Wielkie firmy budowlane, biura projektowe i samodzielna praktyka architektoniczna 
Pochodzenie i przynależność narodowa twórców 

Lwowskie wystawy i konkursy architektoniczne   
Rola wystaw i konkursów architektonicznych w kształtowaniu architektury miasta 
Początki wystaw we Lwowie i Wystawa Budownicza 1892 roku 
Powszechna Wystawa Krajowa 1894 roku
Ważniejsze wystawy lwowskie końca XIX i początku XX wieku 
Recepcja pozalwowskich wystaw i ich wpływ na miejscową twórczość architektoniczną 
Ważniejsze konkursy architektoniczne  

Poszukiwanie stylu narodowego w architekturze lwowskiej 
Problem stylu narodowego w architekturze lwowskiej
Inspiracje sztuką zakopiańską  
Inspiracje sztuką huculską i wschodniokarpacką 
Inne poszukiwania stylowe       

Architektura secesyjna  
Przegląd nurtów architektury secesyjnej      
Najważniejsze budynki publiczne i prywatne 
Architektura mieszkaniowa i przemysłowa    
Architektura modernistyczna do 1918 roku        
Dyskusje nad zasadami architektury nowoczesnej
Poszukiwania nowego układu przestrzennego zabudowy
Najważniejsze budynki publiczne i prywatne
Narodowe odmiany modernizmu            
Architektura przemysłowa i utylitarna
Architektura mieszkaniowa

Prądy w urbanistyce i architekturze lwowskiej do 1918 roku
Najważniejsze nowatorskie zjawiska w architekturze lwowskiej
Prace nad nowoczesnym prawem budowlanym
Reforma urzędu budowlanego           
Powstanie i rozwój urbanistyki w ośrodku lwowskim
Idea miasta-ogrodu i jej realizacja       
Tanie domy mieszkalne                 
Nowe konstrukcje        
Katedra Architektury Nowoczesnej na Politechnice Lwowskiej
Powstanie profesjonalnego czasopisma architektonicznego 
Odbudowa ze zniszczeń wojennych a nowe idee w urbanistyce i architekturze

Podsumowanie         
Charakterystyka przemian architektury lwowskiej lat 1893-1918
Kierunki ewolucji lwowskiego domu czynszowego
Znaczenie lwowskiej architektury lat 1893-1918    

Aneks I Twórcy pawilonów Wystawy Krajowej   
Aneks II Lwowska ustawa budownicza z 21 kwietnia 1885 roku
Aneks III Nowela lwowskiej ustawy budowniczej z 26 lipca 1909 roku
Aneks IV: Wybrane przykłady budynków powstałych i przebudowanych w latach 1893-1918 we Lwowie     
Zusammenfassung             
Spis literatury   
Indeks osób
Indeks topograficzny
Spis ilustracji 
Lokalizacja ważniejszych budowli lwowskich z lat 1893-1918 omówionych w pracy - mapa