Mostowe konstukcje zespolone stalowo-betonowe

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: WKŁ
 • Dostępność: Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 120, 2003 r., rysunki: 53, tabele: 22, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Zasady projektowania mostów zespolonych stalowo-betonowych, złożonych z dźwigarów stalowych połączonych ze współpracującą płytą betonową (zwykle pomostową). Zalecenia konstrukcyjne są zgodne z aktualnym systemem norm projektowania mostów w Polsce i nawiązują do systemu norm europejskich, a zwłaszcza do normy ENV Eurocode 4. Odbiorcy: inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz stenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:

Od Autorów
Wstęp
 1. WPROWADZENIE
  1.1. Przedmiot opracowania i zakres stosowania
  1.2. Ważniejsze określenia
  1.2.1. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
  1.2.2. Stany graniczne, obciążenia, wytrzymałości materiałów
  1.2.3. Regulowanie rozkładu sił w konstrukcji
  1.2.4. Stadia obciążeń
  1.2.5. Pozostałe określenia
  1.3. Normy i dokumenty związane
  1.4. Podstawowe oznaczenia

 2. MATERIAŁY
  2.1. Beton
  2.1.1. Dobór betonu
  2.1.2. Właściwości betonu
  2.1.3. Wytrzymałości obliczeniowe
  2.2. Stal zbrojeniowa i sprężająca
  2.2.1. Rodzaje i właściwości stali
  2.2.2. Wytrzymałości obliczeniowe
  2.3. Stal konstrukcyjna
  2.3.1. Rodzaje i właściwości stali konstrukcyjnej
  2.3.2. Wytrzymałość obliczeniowa
  2.4. Materiały na połączenia stali konstrukcyjnych
  2.5. Łączniki

 3. ZASADY OGÓLNE PROJEKTOWANIA
  3.1. Wymagania ogólne
  3.1.1. Metoda projektowania
  3.1.2. Ogólne zasady obliczeń
  3.1.3. Dokumentacja projektowa
  3.1.4. Jednostki miar. Wartości pośrednie
  3.2. Obciążenia
  3.2.1. Zasady ogólne
  3.2.2. Współczynniki obciążenia dla wstępnych regulacji sił w konstrukcjach zespolonych
  3.2.3. Redukcja skurczu betonu
  3.2.4. Obciążenia wywołane zmianami temperatury
  3.2.5. Rozdział obciążeń poziomych
  3.2.6. Działanie fali erzeniowej (efekt aerodynamiczny)
  3.2.7. Dokładność określania wartości obciążenia
  3.2.8. Układy obciążeń
  3.3. Obliczenia statyczne
  3.3.1. Zasady ogólne
  3.3.2. Modele obliczeniowe
  3.3.3. Siły przekrojowe i przemieszczenia
  3.3.4. Dźwigary kratowe
  3.3.5. Zasady stosowania programów komputerowych
  3.3.6. Wykonywanie obliczeń przy pomocy programów komputerowych
  3.4. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (SGN)
  3.5. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności

 4. OKREŚLENIE PRZEKROJU
  4.1. Przekrój zespolony
  4.2. Przekrój sprowadzony
  4.3. Szerokość współpracująca płyty betonowej
  4.3.1. Szerokość współpracująca w obliczeniach statycznych
  4.3.2. Szerokość współpracująca w obliczeniach wytrzymałościowych i ugięć
  4.3.3. Szerokość efektywna płyty w przenoszeniu sił sprężających
  4.4. Sztywność przekroju na zginanie
  4.4.1. Przekrój z płytą ściskaną
  4.4.2. Przekrój z płytą rozciąganą

 5. SIŁY WEWNĘTRZNE I NAPRĘŻENIA OD WPŁYWÓW TERMICZNYCH I REOLOGICZNYCH
  5.1. Wpływ zmian temperatury
  5.1.1. Siły wewnętrzne
  5.1.2. Naprężenia
  5.2. Wpływ pełzania betonu
  5.2.1. Zasady i zależności ogólne
  5.2.2. Belki ciągłe
  5.3. Wpływ skurczu betonu
  5.4. Siły od skurczu betonu i zmian temperatury działające na łączniki skrajne

 6. STANY GRANICZNE NOŚNOŚCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO
  6.1. Nośność przekroju zginanego
  6.1.1. Zasady ogólne
  6.1.2. Przekroje z płytą ściskaną
  6.1.3. Przekroje z płytą rozciąganą
  6.1.4. Przekroje z płytą sprężoną
  6.2. Ścinanie
  6.2.1. Zasady ogólne
  6.2.2. Naprężenia ścinające
  6.3. Zginanie ze ścinaniem
  6.3.1. Zasady ogólne
  6.3.2. Naprężenia zastępcze
  6.4. Zginanie płyty pomostowej w płaszczyźnie poziomej
  6.5. Zespolone pręty dźwigarów kratowych
  6.6. Strefa zakotwień dźwigarów ze sprężoną płytą betonową
  6.7. Zmęczenie
  6.8. Połączenia w belkach stalowych
  6.9. Stateczność położenia przęseł lub ich części

 7. STATECZNOŚĆ
  7.1. Zwichrzenie (utrata płaskiej postaci zginania)
  7.1.1. Zasady ogólne
  7.1.2. Sprawdzenie na zwichrzenie
  7.2. Stateczność prętów ściskanych
  7.3. Stateczność miejscowa elementów pełnościennych
  7.3.1. Zasady ogólne
  7.3.2. Sprawdzenie nośności ze względu na stateczność lokalną elementów dźwigara stalowego
  7.3.3. Żebra usztywniające

 8. NOŚNOŚĆ ZESPOLONA
  8.1. Zasady ogólne
  8.2. Nośność łączników 8.2.1. Łączniki sworzniowe z główkami
  8.2.2. Sworznie bez główek
  8.2.3. Łączniki masywne
  8.2.4. Łączniki masywne z pętlami
  8.3. Zbrojenie poprzeczne
  8.3.1. Nośność przekroju
  8.3.2. Minimalne zbrojenie poprzeczne
  8.3.3. Zbrojenie zabezpieczające przed powstaniem rys podłużnych

 9. STANY GRANICZNE UŻYTKOWALNOŚCI
  9.1. Ugięcia dźwigarów zespolonych
  9.2. Sztywność pozioma przęsła
  9.3. Podniesienie wykonawcze
  9.4. Stany graniczne zarysowania
  9.4.1. Stan graniczny powstawania rys poprzecznych
  9.4.2. Stan graniczny szerokości rys poprzecznych
  9.5. Stan graniczny naprężeń
  9.6. Stany graniczne wygody użytkowników mostów
  9.6.1. Mosty kolejowe
  9.6.2. Mosty (kładki) dla pieszych
  9.7. Stany graniczne bezpieczeństwa ruchu taboru kolejowego
  9.7.1. Pionowe drgania własne mostu
  9.7.2. Skręcenie pomostu
  9.7.3. Obroty na końcach pomostu
  9.7.4. Odkształcenia poziome pomostu

 10. WARUNKI KONSTRUKCYJNE
  10.1. Pomost z płytą żelbetową
  10.2. Dźwigary stalowe
  10.3. Łączniki i zbrojenie poprzeczne
  10.3.1.Oparcie płyty betonowej na dźwigarze stalowym
  10.3.2. Rozmieszczanie łączników
  10.3.3. Zbrojenie poprzeczne
  10.3.4. Minimalne zbrojenie podłużne płyty rozciąganej

 11. SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCYCH MOSTÓW O DŹWIGARACH ZESPOLONYCH
  11.1. Zasady ogólne
  11.2. Cechy materiałów
  11.3. Współczynniki obciążenia
  11.4. Ocena stanu konstrukcji


Załącznik Z1: Charakterystyki geometryczne przekroju zespolonego o zespoleniu niepodatnym
1. Przekrój z płytą ściskaną
2. Przekrój z płytą rozciąganą
Załącznik Z2: Materiały pomocnicze do uwzględniania wpływów reologicznych
1. Parametry metody TROSTA
2. Parametry zmodyfikowanej teorii starzenia
3. Wpływ pełzania betonu w ciągłych belkach zespolonych