Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku

Autor: Leszek Laskowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
26,00 zł
ISBN 978-83-7207-528-4,
Oprawa: miękka, Format: 15,5x23 cm, Stron: 173, 2008 r., liczne rysunki, schematy, tablele

W oparciu o własne doświadczenia naukowe i dydaktyczne podjęto próbę usystematyzowania, wyjaśnienia i skomentowania podstawowych zasad oraz algorytmów umożliwiających prawidłową kwantyfikację cząstkowej i kompleksowej charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i im podobnych. Starano się, aby treść tak ujętego opracowania odzwierciedlała aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Skorzystano z uznanych publikacji, opracowań instytutów naukowych, a także referatów prezentowanych na seminariach i konferencjach Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN. W znacznym stopniu wykorzystano wyniki wieloletnich badań własnych, w większości rozproszone w artykułach i mało dostępnych raportach.

Intencją autora było przedstawienie wielowątkowej problematyki oraz warsztatu współczesnej fizyki budowli w nowym świetle, odpowiadającym randze tej specjalności naukowej, a jednocześnie ułatwiającym wykorzystanie jej osiągnięć przy projektowaniu nowoczesnych budynków. Duży nacisk położono na zaznajomienie Czytelników z istotnymi tu przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane oraz postanowieniami Polskich Norm zharmonizowanych z normami europejskimi. Zebrano wzory, a w tablicach i na wykresach dane miarodajne do obliczeń i bilansów. Treść zasadniczą podzielono na osiem rozdziałów.

 

Opracowanie powstało głównie z myślą o stentach architektury oraz inżynierii budownictwa lądowego. Powinno im ułatwić opanowanie większości materiału objętego programem nauczania fizyki budowli i pomóc przy sporządzaniu projektów dyplomowych. Być może zechcą też z niego skorzystać stenci inżynierii środowiska, słuchacze niektórych stiów podyplomowych oraz inżynierowie różnych specjalności.

 

Spis treści:
Przedmowa
Rozdział 1. Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego ukierunkowane na poszanowanie energii i środowiska .
1.1. Miejsce i rola fizyki budowli we współczesnym budownictwie 
1.2. Dylematy projektantów niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych i im podobnych
1.3. Wybrane przepisy dotyczące mikroklimatu pomieszczeń, ochrony cieplnej oraz poszanowania energii
1.3.1. Wymagania podstawowe
1.3.2. Wymagania dotyczące mikroklimatu pomieszczeń
1.3.3. Wymagania dotyczące poszanowania energii oraz jakości ochrony cieplnej
1.3.4. Wymagania dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego
1.3.5. Skutki prawne nieprzestrzegania wymagań
1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń 
1.4.1. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych 
1.4.2. Pole powierzchni okien, przegród szklanych i przezroczystych 
1.4.3. Punkt rosy
1.4.4. Szczelność na przenikanie powietrza   

 

Rozdział 2. Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych 

2.1. Fizykalne podstawy wymiany ciepła

2.2. Współczynnik przenikania ciepła

2.3. Obliczeniowa temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody nieprzezroczystej 

2.4. Kryterium uniknięcia ryzyka powierzchniowej kondensacji pary wodnej

2.5. Rozkład temperatury w pionowym przekroju przegrody 

2.6. Rozkład ciśnienia cząstkowego pary wodnej dyfundującej przez przegrodę 

Rozdział 3. Charakterystyka cieplna komponentów przezroczystych .

3.1. Współczynnik przenikania ciepła 'przez okno, drzwi balkonowe lub świetlik 

3.2. Wynikowy współczynnik wymiany ciepła

3.3. Wartość eksploatacyjna współczynnika wynikowego 

3.4. Sprawność ściany zewnętrznej z transparentną izolacją termiczną   

 

Rozdział 4. Szczelność zewnętrznej obudowy pomieszczeń .

4.1. Stan powietrzny budynku i przegród budowlanych

4.2. Wpływ filtracji powietrza na rozkład temperatury w przegrodzie porowatej 

4.3. Wymiana powietrza przez nieszczelne lub otwarte okna i drzwi

4.4. Wypadkowa szczelność budynku 

 

Rozdział 5. Charakterystyka termoenergetyczna budynku 

5.1. Sposoby kwantyfikacji jakości ochrony cieplnej pomieszczeń 

5.2. Algorytm sporządzenia charakterystyki termoenergetycznej 

5.2.1. Założenia 

5.2.2. Równania bilansowe 

5.2.3. Sposób postępowania i ułatwienia   

 

Rozdział 6. Charakterystyka helioenergetyczna budynku

6.1. System pasywnego ogrzewania słonecznego 

6.2. Sprawność pozyskiwania ciepła w elementach kolektorowych budynku 

6.3. Efektywność energetyczna systemu pasywnego ogrzewania słonecznego 

 

Rozdział 7. Ochrona cieplna pomieszczeń poza sezonem ogrzewczym

7.1. Osobliwości bilansu ciepła w charakterystycznych okresach roku 

7.2. Wpływ masywności i struktury obudowy pomieszczeń

7.3. Ocena jakości ochrony cieplnej pomieszczeń w lecie 

 

Rozdział 8. Racjonalizacja ochrony cieplnej i charakterystyki energetycznej budynku

8.1. Minimalna grubość warstwy termoizolacyjnej w przegrodzie zewnętrznej 

8.2. Graniczna izolacyjność termiczna zewnętrznej obudowy pomieszczeń 

8.3. Optymalizacja wartości współczynnika przenikania ciepła 

8.4. Optymalizacja wymiarów i kształtu budynku mieszkalnego 

8.5. Racjonalna struktura i zwartość obudowy pomieszczeń

8.6. Bynek niskoenergochłonny - pojęcie i klasyfikacja standardów 

 

Bibliografia
Leksykon pojęć, definicji i umownych oznaczeń stosowanych w fizyce oraz architechnologii budynków niskoenergochłonnych