Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: pod redakcja Mikołaja Madurowicza
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: twarda, Format: 16x24 cm, Stron: 532,  2007 r., barwne fotografie i rysunki

Książka jest obszernym interdyscyplinarnym stium, w którym kilkziesięciu przedstawicieli geografii, socjologii, filozofii kultury, architektury, urbanistyki, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, sztuki i mediów prezentuje problematykę percepcji przestrzeni miejskiej w świetle teorii i praktyki. Wnikliwa i wielopłaszczyznowa analiza procesu percepcji miasta, wpisująca się w dyskusję toczoną w literaturze œwiatowej o postrzeganiu współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, jest próbą rekonstrukcji dziejów stiów nad percepcją, jak również interdyscyplinarnym raportem z obecnego stanu wiedzy.

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej - poczynając od teoretycznych, metodologicznych i funkcjonalnych aspektów badań percepcji miasta (część I), poprzez postrzeganie i waloryzację przestrzeni zurbanizowanej (część II) oraz miejską przestrzeń w świadomości mieszkańców (część III), kończąc zaś na mieście jako miejscu rzeczywistym i miejscu postrzeganym (część IV) - to niezastąpiony przewodnik-podręcznik dla każdego, kto chce być świadomym obserwatorem i odpowiedzialnym uczestnikiem polifonicznego dyskursu miejskiego.

 

Spis treści:
I. Teoretyczne, metodologiczne i funkcjonalne aspekty badań percepcji miasta
Andrzej Lisowski - "Przestrzeń”  i „percepcja” w  transdyscyplinarnvch badaniach miast - spojrzenie geografa

Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska – Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej - od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań

Ewa Szafrańska, Jacek Kaczmarek – Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością

Elżbieta Szkurłat - Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska

Ewa Rewers – Od fragmentacji do integracji: analiza kulturowa miejskiego patchworku

Piotr Lorens - Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji

Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak- Tazbir - Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym

Sławomir Gzell - Praktyka planistyczna a naukowe metody badania miasta

Aleksandra Jadach-Sepioło- Metody badawcze w analizie procesu gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych

Mariusz Czepczyński - Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie

Ewa Maria Cichy-Pazder – Atrakcyjność miasta metropolitalnego. Wyznaczniki percepcyjne i behawioralne. Przykład Poznania

Jan Maciej Chmielewski – Czynniki kształtujące krajobraz Warszawy w latach 1945-2006

Dariusz Ilnicki – Usługa bankomatowa w przestrzeni miasta Wrocławia (próba podejścia do delimitacji obszarów oddziaływania)

Szymon Marcińczak – Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Stium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego


II. Postrzeganie i waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej
Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz – Kosmopolici małych ojczyzn. Aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców
Robert Szmytkie – Miasta-zlepieńce w świadomości mieszkańców
Beata Namyślak – Wizerunek Wrocławia w opinii stentów Geografii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Katarzyna Kajdanek – Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz – Łódź w opinii stentów geografii
Joanna Kwolek, Robert Szmytkie – Symbole dużych miast w opinii stentów
Lesław Michałowski – Percepcja i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni
Sylwia Dek-Mańkowska – Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców
Mirosław Mularczyk – Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne
Alina Awramiuk – Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego
Joanna Angiel – Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej
Mikołaj Madurowicz, Iwona Szumacher – Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa – Tatry. Raport z badania


III. Miejska przestrzeń w świadomości mieszkańców

Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska – Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza

Iwona Jażewicz - Społeczne stygmaty przestrzeni miejskiej

małego miasta. Przykład Ustki

Renata Jaroszewska-Brnicka - Ubóstwo w przestrzeni Torunia i jego społeczna percepcja  

Monika Radwańska  - Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia

Dorota Matuszewska - Kompleks sportowo-rekreacyjny  „Malta-Ski" w Poznaniu oraz jego otoczenie w opiniach mieszkańców miasta  

Bogusz Modrzewski - Współczesna przestrzeń Poznania – dyskusja o przyszłości miasta  

Magdalena Górczyńska - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta (na przykładzie Płocka i Cork)  

Dorota Mantey - Warszawa - miasto rozlane  

Andrzej Stawarz -Muzea w przestrzeni kulturowej współczesnej Warszawy

Dariusz Dziubiński - Potrzeby użytkowników współczesnej przestrzeni publicznej. Rejon Placu Grunwaldzkiego we WrocławiuIV. Miasto jako miejsce rzeczywiste i miejsce postrzegane 
Waldemar Wilk - Miasto jako miejsce  

Hanna Libura - Percepcja przestrzeni miejskiej - refleksje po latach  

Iwona Sagan - Czas miasta wyobrażonego

Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska - Miasto rzeczywiste - miasto postrzegane.

Pytania i uwagi socjologa

Dariusz Bartoszewicz - Moja magiczna Warszawa  

Jacek Leociak - Warszawa: "Miejsce-po-getcie" jako palimpsest

Elżbieta Rybicka - Powrót lokalności (o geograficznych korzeniach literatury lat ostatnich)

Izabela Jarosińska - Kilka myśli, co nie nowe 

Zbigniew Kloch - O przestrzeni miejskiej - kilka uwag z perspektywy teorii kultury

Marek Ostrowski - Tożsamość miasta z perspektywy zewnętrznej. Dylemat percepcji między przestrzenią rzeczywistą a odwzorcowaną

Małgorzata Bartnicka - Percepcja bezpieczelis1tva w miastach na świecie - doświadczenia z zamieszkiwania

Andrzej Kowalczyk – „ Miasto spostrzegane” – między formą a treścią

Program konferencji

Piotr Matywiecki – Legenda (wiersz)

Wybrana dokumentacja fotograficzna obrad