Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Perspektywa jako `forma symboliczna`

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: Erwin Panofsky
Dostępność:
Nakład wyczerpany
ISBN 9788323504276
Oprawa: miękka, Format:  14,8x21,1 cm, Stron: 108, 2008 r.
 

Książka legenda z dziedziny kultury wizualnej. Analiza uwarunkowanych psychologicznie i kulturowo sposobów postrzegania obiektów w przestrzeni. Przekład, wstęp, posłowie i redakcja naukowa Grażyna Jurkowlaniec

Erwin Panofsky (1892-1968) - niemiecki historyk i teoretyk sztuki, współtwórca ikonologicznej metody badawczej; profesor uniwersytetów w Hamburgu i Princeton. Opublikował m.in.: Sties in Iconology (1939), The Life and Art of Albrecht Dürer (1943), Gothic Architecture and Scholasticism (1951), Early Netherlandish Painting (1953), Meaning in the Visual Arts (1955), Renaissance and Renascences in Western Art (1962), Tomb Sculpture (1964). 


Perspektywa jako "forma symboliczna" powstała jeszcze w okresie współpracy Panofskyego z Abym Warburgiem i Ernstem Cassirerem, od którego przejął pojęcie formy symbolicznej. Panofsky przeprowadził w swej książce analizę fenomenu perspektywy jako strategii przedstawiania trójwymiarowej rzeczywistości w dwóch wymiarach, zajmując się aspektem technicznym tej strategii, jej związkiem z psychologią percepcji i wreszcie rekonstruując historyczny proces jej kształtowania się: od antyku - przez sztukę bizantyjską, romańską, gotycką - aż do renesansowej, w której to ukonstytuowały się ostateczne zasady konstruowania przedstawień w perspektywie (obrazy malarskie jako okna). 
U podstaw perspektywy ukształtowanej w dziełach sztuki renesansowej - Panofsky dowodzi tego przekonująco, odwołując się do psychologii percepcji - legł porządek wizualnego zjawiania się rzeczy lzkiemu oku, a więc właśnie czynnik lzkiego spojrzenia; ale i w drugą stronę: obrazy powstałe według zasad perspektywy wpłynęły na lzką percepcję rzeczywistego świata. (z recenzji Leszka Kolankiewicza)


Wypracowany przez niego system i metoda badawcza, nazwana ikonologiczną, stworzyły podstawę nowoczesnego podejścia do kultury wizualnej drugiej połowy XX wieku. Prace Panofskyego należą do obowiązkowego kanonu lektur historyków sztuki, antropologów, kulturoznawców, socjologów, filozofów, filmoznawców i reprezentantów wielu innych dziedzin współczesnej humanistyki. [...] 
Jednym z głównych wątków myśli Panofsky`ego były zagadnienia związane z postrzeganiem i określonymi "sposobami widzenia". Uznawał, że widzenie jako fizjologiczny proces odbierania wrażeń wizualnych nie podlega historycznym zmianom, ale zmienny jest proces interpretacji tego, co zobaczone. Tak więc charakterystyczne dla różnych epok "sposoby przedstawiania".(z recenzji Waldemara Baraniewskiego )

 

Spis treści:

Wstęp do wydania polskiego 

Erwin Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna” 

I.

II.

III. 

IV.

Przypisy 

Spis ilustracji 

Grażyna Jurkowlaniec, Perspektywa jako forma symboliczna – od Erwina Panofsky’ego (1924) do Hansa Beltinga (2008)