Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Łapko Andrzej, Jensen Bjarne Christian
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
59,00 zł

ISBN 978-83-213-4397-6

 

ISBN 9788321343976

Okładka: twarda, Format: 17x24cm, Stron: 432, Rok wydania 2009 [dodruk cyfrowy 2014]


W książce omówiono stosowane obecnie w Polsce i w Europie metody projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych z żelbetu. W rozważaniach teoretycznych za punkt wyjścia przyjęto postanowienia PN-B-03264:2002,
zharmonizowanej z finalną wersją normy europejskiej EN 1992-1:2004. Na podstawie omówionych modeli teoretycznych opracowano i zaprezentowano liczne schematy blokowe wynikające z algorytmów obliczeniowych, których zastosowanie zilustrowano praktycznymi przykładami projektowania. Wykorzystując doświadczenia duńskie, przedstawiono także mało jeszcze znane w Polsce nowoczesne metody analizy statycznej konstrukcji betonowych, takie jak Strut and Tie i Stringer.
 

Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów projektantów konstrukcji budowlanych.

 

Spis treści:

1. Wprowadzenie     
1.1.   Specyfika projektowania konstrukcji z betonu     
1.2.   Stan normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji z betonu    
1.3.   Podstawowe symbole używane w tekście    

 2. Zasady ogólne projektowania   
2.1.   Zasady ustalania obciążeń i oddziaływań    
2.2.   Bezpieczeństwo konstrukcji w metodzie stanów granicznych    
2.2.1.   Definicje stanów granicznych   
2.2.2.   Cechy materiałowe przyjmowane w projektowaniu     
2.3.   Zasady ogólne projektowania konstrukcji z betonu     
2.4.   Zasady ogólne analizy statycznej konstrukcji  
2.4.1.   Idealizacja konstrukcji  
2.4.2.   Modele stali i betonu w analizie statycznej     
2.4.3.   Metody analizy konstrukcyjnej       
 

3.   Właściwości betonu i stali zbrojeniowej  

3.1.   Beton     

3.1.1.   Wiadomości ogólne  

3.1.2.   Wytrzymałość betonu na ściskanie  

3.1.3.   Wytrzymałość betonu na rozciąganie   

3.1.4.   Pojęcie klasy betonu     

3.1.5.   Odkształcalność betonu    

3.1.6.   Kryteria zniszczenia betonu i wytrzymałość w stanie uplastycznienia   

3.2.   Stal zbrojeniowa    

3.2.1.   Właściwości stali  

3.2.2.   Klasy stali zbrojeniowej    

3.2.3.   Odkształcalność stali zbrojeniowych    

3.2.4.   Zalecenia przy doborze gatunku stali do zbrojenia betonu     

3.3.   Współpraca zbrojenia z betonem     

3.3.1.   Przyczepność betonu do zbrojenia   

3.3.2.   Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych    

3.4.   Niezawodność i trwałość konstrukcji żelbetowych 

3.4.1.   Wymagania ogólne w zakresie niezawodności    

3.4.2.   Wymagania w zakresie zapewnienia trwałości      
 

4. Elementy zginane   

4.1.   Założenia obliczeniowe     

4.2.   Analiza przekrojów w elementach żelbetowych z betonów zwykłych    

4.2. 1.   Metoda ogólna  

4.2.2.   Metoda uproszczona     

4.3.   Algorytmy obliczeń elementów z betonów zwykłych     

4.3.1.   Przekroje o kształcie prostokątnym  

4.3.2.   Przekroje teowe     

4.4  Algorytmy obliczeń elementów żelbetowych z BWW    

4.4.1.   Założenia obliczeniowe     

4.4.2.   Projektowanie przekrojów prostokątnych w elementach z BWW    
 

5. Elementy obciążone siłami podłużnymi  

5.1.   Elementy ściskane    

5.1.1.   Uwzględnianie wpływu wyboczenia    

5.1.2.   Stany odkształceń i naprężeń przy ściskaniu - metoda ogólna  

5.1.3.   Obliczenia według metody ogólnej  

5.1.4.   Obliczenia według metody uproszczonej     

5.2.   Elementy rozciągane     

5.2.1.   Zasady obliczeń    

5.2.2.   Obliczenia według metody ogólnej  

5.2.3.   Obliczenia według metody uproszczonej    
 

6. Elementy obciążone siłami poprzecznymi   

6.1.   Założenia do obliczeń według modelu kratownicowego     

6.2    Nośność elementów żelbetowych na ścinanie     

6.2.1.   Elementy o stałej wysokości przekroju     

6.2.2.   Elementy o zmiennej wysokości przekroju     

6.2.3.   ścinanie w przekrojach belek teowych     

6.2.4.   Wymagania w zakresie zbrojenia poprzecznego na ścinanie  

6.3   Algorytmy wymiarowania zbrojenia poprzecznego na ścinanie   
 

7. Elementy skręcane     
7.1.    Model kratownicy przestrzennej przy skręcaniu     
7.1.1.   Założenia ogólne   
7. l .2.   Nośność elementów poddanych czystemu skręcaniu   
7.1.3.   Nośność przy jednoczesnym skręcaniu i ścinaniu   
7. l .4.   Nośność przy jednoczesnym skręcaniu i zginaniu   
7.1.5.   Wymagania konstrukcyjne przy zbrojeniu elementów poddanych skręcaniu    
7.2.   Wymiarowanie zbrojenia elementów poddanych skręcaniu    
 

8. Elementy pracujące na przebicie i docisk   
8.1. Przebicie w elementach konstrukcyjnych     
8.1.1.   Założenia ogólne   
8. l .2.   Wymiarowanie na przebicie wg Eurokodu 2   
8.1.3. Obliczenia na przebicie według PN-02
8.2. Elementy pracujące na docisk  
8.2.1.   Zasady ogólne projektowania   
8.2.2.   Nośność strefy docisku     
8.2.3.   Projektowanie zbrojenia ze względu na docisk   
8.2.4.   Konstruowanie zbrojenia w strefie docisku      
 

9.   Stany graniczne użytkowalności konstrukcji  
9.1.   Stan graniczny zarysowania  
9.1.1.   Mechanizm pojawienia się rys     
9.1.2.   Zastosowanie teorii sprężystości w obliczeniach stanu zarysowania  
9.1.3.   Wymagania w zakresie zarysowania konstrukcji     
9.1.4.   Obliczanie szerokości rys prostopadłych do osi elementu   
9.1.5.   Szerokość rys ukośnych    
9.1.6.   Określanie minimalnego zbrojenia z uwagi na zarysowanie   
9.2.   Ugięcia elementów żelbetowych   
9.2. l.   Założenia obliczeniowe    
9.2.2.   Uproszczony sposób kontroli stanu granicznego ugięcia    
9.2.3.   Obliczanie ugięć elementów żelbetowych   
9.2.4.   Algorytm obliczania ugięć elementów żelbetowych    
 

10. Elementy zespolone z betonu   
10.1. Założenia obliczeniowe    
10.2. Zasady projektowania elementów zespolonych z betonu    
10.2.1. Obliczenia z uwagi na nośność    
10.2.2. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności   
10.2.3. Projektowanie styków i połączeń w elementach zespolonych
 

11. Ogólne zasady obliczeń konstrukcji według EN 1992-1     

11.1. System Eurokodów i ich relacja do norm krajowych  

11.2. Układ Eurokodu 2     

11.3. Zagadnienia materiałowe i wymagania w zakresie bezpieczeństwa   

11.3.1. Beton     

11.3.2. Zbrojenie   

11.3.3. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa   

11.4. Ogólne zasady obliczeń elementów zginanych z ziałem sił podłużnych     

11.4. l. Wpływ momentów i sił podłużnych     

11.4.2. Uwzględnianie efektów II rzędu  

11.5. Zasady obliczeń elementów poddanych działaniu sił poprzecznych i skręcaniu    

11.5.1. Wpływ sil poprzecznych   

11.5.2. Skręcanie   

11.6. Kontrola stanów granicznych użytkowalności     

11.7. Przepisy w zakresie konstruowania elementów żelbetowych  

11.7.1. Konstruowanie zbrojenia  

11.7.2. Konstruowanie elementów żelbetowych   

11.8. Konstrukcje betonowe i słabo zbrojone   

11.8.1. Założenia ogólne    

11.8.2. Nośność na zginanie i siły podłużne    

11.8.3. Ścinanie     

11.8.4. Zginanie i siły podłużne wraz z efektami II rzędu     

11.8.5. Ławy i stopy fundamentowe     
 

12. Nowoczesne metody i modele obliczeniowe analizy konstrukcji żelbetowych    
12.1. Założenia ogólne metod opartych na teorii plastyczności   
12.2. Metoda Strut and Tie    
12.2.1. Podstawy metody  
12.2.2. Węzły     
12.2.3. Cięgna   
12.2.4. Zastrzały    
12.2.5. Przykładowa analiza krótkiego wspornika słupa     
12.2.6. Przykładowa analiza krótkiego wspornika w belce     
12.3. Metoda typu Stringer    
12.3.1. Założenia metody  
12.3.2. Konstrukcja modelu obliczeniowego    
12.3.3. Przykładowa analiza naprężeń w tarczy ściennej    
12.3.4. Przykładowa analiza tarczy stropowej w budynku wielopiętrowym   
12.3.5. Bezpieczne pola naprężeń w konstrukcjach żelbetowych    

13. Projektowanie podstawowych ustrojów żelbetowych    
13.1. Płyty żelbetowe     
13.1.1. Kształtowanie i zasady obliczeń płyt   
13.1.2. Obliczanie i konstruowanie płyt   
13.2. Belki żelbetowe     
13.2.1. Kształtowanie belek  
13.2.2. Obliczenia statyczne belek   
13.2.3. Zasady zbrojenia belek    
13.2.4. Szczegóły konstrukcyjne belek    
13.3. Słupy żelbetowe nieuzwojone   
13.3.1. Kształtowanie i zasady obliczeń słupów  
13.3.2. Zbrojenie słupów  
13.4. Krótkie wsporniki      
13.4.1. Krótkie wsporniki w słupach   
13.4.2. Krótkie wsporniki w belkach   
13.5. Uwzględnianie wpływu nadmiernych odkształceń - dylatacje   
13.6. Ograniczanie zakresu uszkodzeń konstrukcji pod wpływem obciążeń wyjątkowych  
13.7. Wymagania dodatkowe dotyczące konstruowania zbrojenia   
13.7.1. Wytyczne w zakresie zakotwienia prętów i siatek  
13.7.2. Zaginanie zbrojenia  
13.7.3. Łączenie prętów zbrojenia    

Załącznik - tablice pomocnicze   

Bibliografia