Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy teoretyczne i praktyka-wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej

Wydawnictwo: Intersoft
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
93,45 zł

ISBN 978-83-60805-61-9

Oprawa miękka, Format 17x24cm, Stron 468, 2015 r.

 

Niniejszy poradnik został pomyślany jako kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest on przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Książka w prosty i przyjazny sposób przedstawia teorię związaną z tym tematem, metodologię obliczeń opisaną w obowiązujących przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia.

Część teoretyczna powstała pod redakcją prof. Dariusza Gawina i prof. Henryka Sabiniaka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – uznanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie wiedzy.

Część praktyczna powstała w firmie ArCADiasoft Chudzik sp. j. z wykorzystaniem programu ArCADia-TERMO – najpopularniejszego programu komputerowego na polskim rynku do kompleksowych obliczeń cieplnych – zdobywcy

Złotego Medalu BUDMA 2009 oraz wielu innych wyróżnień. Każde omawiane zagadnienie jest bogato zilustrowane przykładami „wziętymi z życia”, takimi które występują w codziennej praktyce projektowej. Książka nie próbuje polemizować z przedstawioną w rozporządzeniu metodologią, lecz przedstawia jasne praktyczne rozwiązania.

Całość poradnika zamykają przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wykonane metodą obliczeniową i zużyciową), biurowca i hali magazynowej z częścią biurową.


Spis treści:
Spis oznaczeń 
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych 
1.1. Dyrektywa EPBD 
1.2. Oszczędność energii oraz charakterystyka energetyczna w polskich przepisach prawa 
Bibliografia do rozdz. 1
2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym 
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE 
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane 
2.2.1. Norma PN-EN ISO 6946 
2.3. Mostki cieplne 
2.3.1. Norma PN-EN ISO 14683
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych 
2.4.1. Norma PN-EN ISO 10077-1
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt 
2.5.1. Norma PN-EN ISO 13370 
2.6. Obliczenia współczynnika wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację 
2.6.1. Norma PN-EN ISO 13789 
2.6.2. Norma PN-EN ISO 13790 
2.6.3. Norma PN-EN 12831
2.6.4. Rozporządzenie ŚCHE 
2.7. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia 
2.7.1. Norma PN-EN ISO 13790
2.7.2. Rozporządzenie ŚCHE 
2.8. Dane klimatyczne 
2.8.1. Norma PN-EN 12831
Bibliografia do rozdz. 2 
3. Energia cieplna 
3.1. Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
3.1.1. Rodzaje systemów ogrzewczych 
3.1.2. Węzły cieplne pośrednie 
3.1.3. Kotły 
3.1.4. Kotły na paliwa stałe
3.1.5. Instalacje solarne 
3.1.6. Instalacje ciepłej wody użytkowej 
3.2. Instalacje centralnego ogrzewania
3.2.1. Zadania instalacji centralnego ogrzewania
3.2.2. Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania 
3.2.3. Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania istniejących i podlegających modernizacji 
3.2.4. Sposoby układania rurociągów grzewczych w budynkach
3.2.5. Elementy instalacji centralnego ogrzewania 
3.2.6. Zawory termostatyczne grzejnikowe 
3.2.7. Grzejniki 
3.2.8. Oznaczenia instalacji centralnego ogrzewania w projektach technicznych 
3.2.9. Ogrzewanie podłogowe 
3.2.10. Ogrzewanie powietrzne 
3.2.11. Izolacja cieplna
3.2.12. Regulacja instalacji c.o.
Bibliografia do rozdz. 3 
4. Wstęp do wentylacji
4.1. Właściwości fizyczne powietrza 
4.1.1. Parametry powietrza wewnętrznego 
4.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego 
4.2. Rodzaje wentylacji 
4.2.1. Wentylacja naturalna 
4.2.2. Wentylacja mechaniczna 
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego
4.3.1. Zyski ciepła 
4.3.2. Zewnętrzne zyski ciepła
4.3.3. Zyski wilgoci 
4.3.4. Zanieczyszczenia gazowe 
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego 
4.4.1. Obliczanie strumieni powietrza wentylacyjnego 
4.4.2. Wymagane ustawowo ilości powietrza wentylacyjnego 
4.4.3. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w wybranych budynkach i pomieszczeniach 
4.5. Krotność wymian 
4.6. Szczelność budynków
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła
4.7.1. Gruntowe wymienniki ciepła 
4.8. Zmiany dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obowiązujące od 2014 roku 
5. Wstęp do klimatyzacji
5.1. Pompy ciepła 
Bibliografia do rozdz. 4 i 5 
Wykaz polskich norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji 
6. Systemy wbudowanej instalacji oświetlenia 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE 
6.3. Norma PN-EN 12464-1
6.3.1. Ocena poziomu natężenia oświetlenia 
6.3.2. Ocena olśnienia 
6.3.3. Ocena barwy światła 
6.3.4. Ocena współczynnika utrzymania 
6.3.5. Względy energetyczne 
6.3.6. Weryfikacja oświetlenia w budynkach
6.4. Norma PN-EN 15193 
6.4.1. System wbudowanej instalacji oświetlenia 
6.4.2. Moc zainstalowana oświetlenia 
Bibliografia do rozdz. 6
7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej 
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej 
7.2. Wskaźniki zapotrzebowania na energię oraz ich wartości graniczne 
7.3. Energia pomocnicza 
7.4. Wielkość emisji CO2
7.5. Roczna ilość zużywanej energii lub jej nośnika oraz udział OZE w pokryciu potrzeb energetycznych 

7.6. Obliczanie zapotrzebowania na energię dla systemów wbudowanej instalacji oświetlenia 
7.6.1. Obliczanie energii końcowej dla systemu oświetlenia 
7.6.3. Obliczanie energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego 
7.7. Referencyjny wskaźnik EP dla oświetlenia 
Bibliografia do rozdz. 7

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO 
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
9. Budynek mieszkalny jednorodzinny – Obliczenia 
9.1. Projekt budynku 
ETAP 1. Wybór obliczeń 
ETAP 2. Dane projektu 
ETAP 3. Dane o budynku 
ETAP 4. Definicje przegród 
ETAP 5. Straty ciepła 
ETAP 6. Strefy cieplne 
ETAP 7. Ogrzewanie i wentylacja 
ETAP 8. Ciepła woda użytkowa 
ETAP 9. Podgląd wyników – Obliczenia cieplne 
ETAP 10. Podgląd wyników – Certyfikat 
ETAP 11. Wydruki – Lista raportów 
10. Budynek biurowy – Obliczenia 
10.1. Projekt budynku 
ETAPY 1. i 2. Wybór obliczeń i Dane projektu 
ETAP 3. Dane o budynku 
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne 
ETAP 6. Strefy chłodu 
ETAP 7. Ogrzewanie i wentylacja 
ETAP 8. Ciepła woda użytkowa 
ETAP 9. Chłodzenie
ETAP 10. Oświetlenie 
ETAP 11. Podgląd wydruku 
ETAP 12. Wydruki 
11. Hala magazynowa z częścią biurową – Obliczenia 
11.1. Projekt budynku
ETAPY 1 i 2. Wybór obliczeń i Dane projektu
ETAP 3. Dane o budynku 
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne 
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja 
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa 
ETAP 8. Oświetlenie 
ETAP 9. Podgląd projektu – Obliczenia cieplne 
ETAP 10. Podgląd projektu – Certyfikat 
ETAP 11. Wydruki – Lista raportów 
12. Metoda zużyciowa – Budynek mieszkalny jednorodzinny – Obliczenia 
ETAP 1. Wybór obliczeń 
ETAP 2. Dane projektu 
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród 
ETAP 5. Ogrzewanie i wentylacja 
ETAP 6. Ciepła woda użytkowa 
Dodatek A. Budynki wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe
Dodatek B. Odzyskiwanie plików.thb