Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3

Wydawnictwo: WSiP
Autor: Stefan Pyrak, Wojciech Włodarczyk
Dostępność:
Nakład wyczerpany
21,00 zł
Oprawa: broszurowa, Format: 16x23 cm, Stron: 220, 2008 rok

Podręcznik do nauki przedmiotu "Konstrukcje budowlane", przeznaczony dla uczniów technikum w zawodzie technik budownictwa, a także słuchaczy szkoły policealnej w zawodach: technik architekt oraz technik budownictwa. Omówiono w nim rodzaje i właściwości gruntów, fundamenty i problemy związane z posadowieniem budowli. Ponadto opisano zastosowanie konstrukcji murowych i drewnianych oraz przedstawiono metody ich wymiarowania. Wraz z "Konstrukcjami stalowymi" i "Konstrukcjami z betonu" książka zastępuje dotychczasowy podręcznik "Konstrukcje budowlane" tych samych autorów.

Spis treści:
Spis treści
1. Wprowadzenie
1.1. Charakterystyka konstrukcji budowlanych
1.2. Podłoże gruntowe i fundamenty obiektów budowlanych
1.3. Materiały konstrukcyjne
1.4. Bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji
1.5. Projektowanie konstrukcyjne

2. Posadowienie obiektów budowlanych
2.1. Wiadomości ogólne
2.2. Podział gruntów budowlanych
2.3. Badania podłoża gruntowego
2.3.1. Badania polowe
2.3.2. Badania laboratoryjne
2.4. Dokumentacja geotechniczna
2.5. Rodzaje fundamentów obiektów budowlanych i ich charakterystyka
2.6. Rozkład naprężeń wpoziomie posadowienia fundamentów
2.7. Parcie gruntu na ścianę pionową
2.8. Zasady projektowania posadowień bezpośrednich

3. Konstrukcje murowe
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Rys historyczny
3.3. Materiały do konstrukcji murowych
3.3.1. Elementy murowe
3.3.2. Zaprawy
3.4. Charakterystyka wytrzymałościowa murów
3.4.1. Rodzaje murów
3.4.2. Wytrzymałość charakterystyczna murów na ściskanie 
3.4.3. Wytrzymałość charakterystyczna murów na ścinanie i na rozciąganie
3.4.4. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa murów
3.4.5. Wytrzymałości obliczeniowe murów
3.4.6. Wytrzymałości obliczeniowe stali i betonu
3.4.7. Inne właściwości murów
3.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące murów i ścian
3.5.1. Rodzaje ścian
3.5.2. Wymagania dotyczące murów
3.5.3. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych
3.5.4. Wymagania ogólne dotyczące ścian
3.5.5. Wymagania dotyczące ścian szczelinowych 
3.5.6. Wymagania dotyczące ścian zprzewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
3.5.7. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych
3.6. Ochrona murów przed korozją
3.7. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych
3.7.1. Wymiarowanie ścian niezbrojonych
3.7.2. Wymiarowanie murów zbrojnych

4. Konstrukcje drewniane
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Rys historyczny
4.3. Drewno i jego właściwości techniczne 
4.3.1. Rodzaje drewna i wyrobów z drewna
4.3.2. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe drewna
4.3.3. Klasy wytrzymałościowe drewna
4.3.4. Wartości obliczeniowe cech wytrzymałościowych drewna
4.4. Współczesne zastosowania konstrukcji drewnianych
4.5. Ochrona drewna przed korozją biologiczną i ogniem
4.6. Podstawy wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych
4.6.1. Wymagania ogólne
4.6.2. Elementy rozciągane osiowo 
4.6.3. Elementy ściskane osiowo 
4.6.4. Elementy zginane
4.7. Połączenia elementów konstrukcji drewnianych
4.7.1. Rodzaje łączników, połączeń i złączy
4.7.2. Złącza na łączniki punktowe7
4.7.3. Złącza na wkładki wciskane i wpuszczane 
4.7.4. Złącza klejone
4.7.5. Złącza z profilowanymi elementami metalowymi
4.8. Belki i słupy drewniane
4.8.1. Charakterystyka belek drewnianych
4.8.2. Belki i dźwigary klejone warstwowo
4.8.3. Obliczenia belek drewnianych
4.8.4. Charakterystyka słupów drewnianych 
4.8.5. Obliczenia słupów drewnianych
4.9. Elementy konstrukcji dachów drewnianych 
4.9.1. Krokwie i płatwie
4.9.2. Dachowe dźwigary deskowe
4.9.3. Dźwigary kratowe
4.9.4. Dźwigary łukowe i ramowe
4.9.5. Stężenia dachów
4.10. Przykłady rozwiązań konstrukcji drewnianych
4.11. Rysunki konstrukcji drewnianych
Wykaz literatury i norm