Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Idem Robert, Janowicz Rafał
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
26,00 zł

ISBN 978-83-7348-682-9

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 158, 2016 r., 

Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.

Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie przed sądem złożonym z kolegów po fachu – innych architektów. Stanowi to istotny element samorządności zawodowej i wpisane jest w wykonywanie zawodu zaufania publicznego. 

Publikacja ma przede wszystkim charakter dydaktyczny i popularyzatorski ─ adresowana jest do studentów architektury i doktorantów oraz architektów. Składa się z wprowadzenia, wyboru przepisów o charakterze przeglądu oraz literatury przedmiotu. Warto pamiętać, że przepisy często ulegają zmianie; w przypadku stosowania ich w praktyce należy zawsze sprawdzić ich poprawność i aktualność w odpowiednich źródłach.

 

Spis treści:

Od autorów 

 1. Zawód architekta jako funkcja odpowiedzialności
  Rodzaje odpowiedzialności
  Odpowiedzialność karna
  Odpowiedzialność cywilna
  Odpowiedzialność moralna
  Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna
  Architekt przed sądem w sprawach zawodowych
  Sąd dyscyplinarny
  Sąd polubowny (arbitrażowy)
  Sąd koleżeński 

 2. Wybór przepisów
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
  Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych
  Szczegółowe zasady organizacji pracy i prowadzenia biurowości w krajowym sądzie dyscyplinarnym i okręgowych sądach dyscyplinarnych 67 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne Izby Architektów
  Uchwała nr O-04-06 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie ustalenia i określenia wysokości wpisów i opłat w postępowaniu przed Sądem Polubownym
  Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich (Statut SARP)
  Regulamin Sądów Koleżeńskich SARP
  Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Literatura