Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Program i metoda nauczania historii architektury

Autor: Teresa Bardzińska-Bonenberg
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Stron: 163,  Format: 17x24 cm, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Przewodnik metodyczny jest skierowany do stentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Prezentuje on całościowe ujęcie grupy przedmiotów, które są prowadzone przez Zakład Historii Architektury i Urbanistyki. Opierając się na wykładach, ćwiczeniach, projektach i seminariach stenci - przyszli architekci mogą świadomie kształtować własne zainteresowania. Przedmioty prowadzone przez Zakład Historii Architektury i Urbanistyki tworzą ciąg tematyczny od pierwszego do ósmego semestru; dla tych, którzy zdecydują się na wykonanie projektu dyplomowego w tym Zakładzie, kontakt z nim będzie trwał praktycznie od pierwszego do ostatniego dnia stiów.

Przedmioty realizowane w ciągu ośmiu semestrów stiów przez Zakład Historii Architektury i Urbanistyki obejmują szeroką problematykę i są prowadzone w bardzo zróżnicowany sposób. Obok wykładów, które po każdym semestrze kończą się egzaminem, są prowadzone ćwiczenia, które zwłaszcza na pierwszych latach ściśle wiążą się z problematyką wykładów. Później, w miarę przebiegu semestrów, na ćwiczeniach dokonuje się stopniowo rekapitulacji wiedzy, a to wymaga samodzielnego myślenia, umiejętności syntetyzowania "przerobionego" na pierwszych semestrach materiału, obserwacji i prezentacji własnych prac, będących wynikiem zgromadzonych doświadczeń i przemyśleń. To zróżnicowanie prowadzonych zajęć ma na celu wyrobienie umiejętności dostrzegania i analizowania zjawisk, które będą zachodziły w architekturze w przyszłości i tą drogą stopniowe przygotowanie stentów do samodzielnych i świadomych poszukiwań własnej drogi twórczej.

Nie bez znaczenia jest konieczność przygotowania absolwentów do dyskusji o architekturze starej i najnowszej. Prezentacja, rozmowa i argumentacja są, tak jak rysunek, narzędziami pracy architekta. Dlatego na wyższych latach stiów szczególną wagę przywiązuje się do tych właśnie umiejętności, a zajęcia stwarzają wiele okazji do dialogu i konfrontowania postaw.

Spis treści:
Program i metoda nauczania historii architektury
Program zajęć prowadzonych przez Zakład Historii Architektury i Urbanistyki
Historia architektury starożytnej  
Historia architektury powszechnej i polskiej Architektura romańska,gotyku i renesansu 
Historia architektury powszechnej i polskiej Architektura baroku,rokoka, klasycyzmu            
Historia architektury powszechnej i polskiej Architektura XIX w i początku XX w             
Historia urbanistyki    
Historia architektury powszechnej i polskiej
Architektura II połowie XX w
Teoria konserwacji zabytków Projekt modernizacji obiektów zabytkowych. Estetyka. Historia sztuki
Architektura drewniana   
Zakończenie       
Spis ilustracji