Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie konstrukcji stalowych według eurokodów

Autor: Broniewicz Mirosław, Bródka Jan
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
118,00 zł
Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 704, 2013 r.
 

Niniejsze opracowanie jest nowym wydaniem publikacji „Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Materiały szkoleniowe" wydanej na prawach rękopisu nakładem WNT w 2010 roku.

W porównaniu do poprzedniego opracowania, obecne zawiera materiał poprawiony i rozszerzony o przykłady obliczeniowe oraz zagadnienia związane z wytwarzaniem, montażem i ochroną konstrukcji stalowych. Liczne przykłady zaprezentowane w ostatnim rozdziale powinny ułatwić Państwu przyswojenie najważniejszych informacji potrzebnych do projektowania podstawowych elementów konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN. Pozycja będzie przydatna w rozwiązywaniu zadań wykonawczych, projektowych oraz eksploatacyjnych. 

Spis treści:
Przedmowa 
Preambuła 
Wykaz oznaczeń 

1. Wiadomości wstępne 
1.1. Zakres zastosowania stali do konstrukcji 
1.2. Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 
1.3. Podstawowe części i elementy 
1.4. Procedury projektowania 
1.5. Zasady oznaczania osi elementów 

2. Stal, jej właściwości i wyroby 
2.1. Wytwarzanie stali 
2.2. Struktura stali 
2.3. Przeróbka stali. Wyroby 
2.4. Imperfekcje wyrobów 
2.5. Klasyfikacja stali 
2.6. Zachowanie się stali 
2.6.1. Właściwości materiału pod obciążeniem statycznym 
2.6.2. Obciążenia cieplne 
2.6.3. Kruche pękanie stali 
2.6.4. Obciążenia powodujące zmęczenie 
2.6.5. Formy zniszczenia stali 
2.7. Dobór stali na konstrukcję 
2.7.1. Zalecenia ogólne 
2.7.2. Dobór gatunku stali według PN-EN 1993-1-10 

3. Bezpieczeństwo konstrukcji 
3.1. Uwagi ogólne 
3.2. Oddziaływania 
3.2.1. Oddziaływania stałe 
3.2.2. Oddziaływania zmienne 
3.2.2.1. Oddziaływania użytkowe 
3.2.2.2. Oddziaływania śniegiem 
3.2.2.3. Oddziaływania wiatrem 
3.2.2.4. Oddziaływania termiczne 
3.2.2.5. Oddziaływania podczas wykonywania obiektu 
3.2.3. Oddziaływania wyjątkowe 
3.2.4. Oddziaływania sejsmiczne 
3.3. Niezawodność konstrukcji 
3.4. Metoda stanów granicznych 
3.4.1. Wiadomości ogólne 
3.4.2. Zasady metody stanów granicznych według Eurokodów 
3.5. Charakterystyczne wartości granicy plastyczności 
3.6. Modele i metody analizy 
3.7. Warunki użytkowalności konstrukcji 
3.8. Trwałość konstrukcji 

4. Połączenia obciążone statycznie 
4.1. Rodzaje łączników i połączeń 
4.2. Wymagania ogólne 
4.3. Połączenia spawane 
4.3.1. Uwagi ogólne 
4.3.2. Rodzaje procesów spawalniczych 
4.3.3. Rodzaje połączeń i spoin 
4.3.4. Podstawy technologii spawania 
4.3.5. Naprężenia spawalnicze 
4.3.6. Obliczanie nośności 
4.3.7. Zalecenia konstrukcyjne 
4.4. Połączenia śrubowe 
4.4.1. Uwagi ogólne 
4.4.2. Rodzaje połączeń i śrub 
4.4.3. Zachowanie się połączeń 
4.4.4. Rozmieszczenie otworów 
4.4.5. Kategorie połączeń śrubudowych 
4.4.6. Obliczanie nośności połączeń 
4.4.7. Zalecenia konstrukcyjne 
4.5. Połączenia nitowe 
4.6. Połączenia sworzniowe 
4.7. Połączenia hybrydowe 
4.8. Styki 
4.9. Węzły belek ze słupami 
4.9.1. Zagadnienia ogólne 
4.9.2. Charakterystyka momentu-obrotu 
4.9.3. Klasyfikacja węzłów 
4.9.4. Analityczne określenie nośności węzłów 
4.9.4.1. Określenie węzła i jego części 
4.9.4.2. Ocena nośności węzła 
4.9.4.3. Nośność węzłów 
4.9.5. Analityczne określanie sztywności węzłów 
4.9.6. Zdolność do obrotu 

5. Nośność przekrojów 
5.1. Uwagi ogólne 
5.2. Przekrój zastępczy w stanie nadkrytycznym 
5.3. Nośność przekrojów 
5.3.1. Zagadnienia ogólne 
5.3.2. Rozciąganie osiowe 
5.3.3. Ściskanie osiowe 
5.3.4. Zginanie względem jednej osi 
5.3.5. Ścinanie 
5.3.6. Skręcanie 
5.3.7. Zginanie ze ścinaniem 
5.3.8. Zginanie z siłą podłużną 
5.3.9. Zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną 
5.3.10. Środnik w płaskim stanie naprężenia 

6. Belki pełnościenne 
6.1. Uwagi ogólne 
6.2. Zwichrzenie belek 
6.2.1. Elementy zginane o stałym przekroju 
6.2.2. Elementy zginane i ściskane o stałym przekroju 
6.2.3. Ogólna metoda oceny zwichrzenia elementów 
6.2.4. Zwichrzenie elementów projektowanych z uwzględnieniem analizy plastycznej 
6.3. Niestateczność środnika przy naprężeniach normalnych 
6.3.1. Uwagi ogólne 
6.3.2. Ścianki nieużebrowane 
6.3.3. Ścianki użebrowane 
6.3.4. Sprawdzenie nośności środników poddanych działaniu naprężeń normalnych 
6.4. Niestateczność środnika przy naprężeniach stycznych 
6.4.1. Uwagi ogólne 
6.4.2. Średniki użebrowane 
6.5. Nośność środników pod obciążeniem skupionym 
6.6. Interakcyjne warunki nośności 
6.6.1. Nośność przekroju obciążonego siłą poprzeczną, momentem zginającym oraz siłą podłużną 
6.6.2. Nośność przekroju obciążonego siłą skupioną, momentem zginającym oraz siłą podłużną 
6.7. Nośność i sztywność belek 
6.8. Redystrybucja plastyczna momentów zginających 
6.8.1. Ogólne zasady oceny nośności 
6.8.2. Nośność przystosowania 
6.9. Kształtowanie belek 
6.9.1. Przekroje belek 
6.9.2. Styki belek 
6.9.3. Żebra usztywniające 
6.9.3.1. Żebra poprzeczne 
6.9.3.2. Żebra podłużne 
6.9.4. Belki ażurowe 
6.9.5. Blachownice z falistym środnikiem 
6.10. Konstrukcje stropów i pomostów 

7. Słupy 
7.1. Uwagi ogólne 
7.2. Zagadnienia stateczności 
7.3. Nośność słupów 
7.3.1. Ściskanie osiowe prętów jednogałęziowych 
7.3.2. Ściskanie ze zginaniem prętów jednogałęziowych 
7.3.3. Ściskane pręty wielogałęziowe 
7.4. Kształtowanie słupów 
7.4.1. Przekroje trzonów 
7.4.2. Głowice 
7.4.3. Kształtowanie trzonów 
7.4.4. Zakotwienia 
7.4.5. Podstawy 

8. Kratownice 
8.1. Wiadomości ogólne 
8.2. Kształtowanie kratownic płaskich 
8.2.1. Kształtowanie geometrii kratownicy 
8.2.1.1. Zasady ogólne 
8.2.1.2. Kształtowanie wiązarów dachowych 
8.2.2. Przekroje prętów kratownic 
8.3. Nośność i sztywność kratownicy 
8.3.1. Nośność kratownic płaskich 
8.3.1.1. Siły wewnętrzne 
8.3.1.2. Długość wyboczenia prętów kratownicy 
8.3.2. Sztywność kratownic płaskich 
8.4. Projektowanie wiązarów dachowych 
8.4.1. Zasady ogólne 
8.4.2. Konstruowanie węzłów 
8.5. Konstrukcje dachów 
8.5.1. Układy konstrukcyjne 
8.5.2. Płatwie 

9. Bezpieczeństwo pożarowe 
9.1. Informacje ogólne 
9.2. Oddziaływania termiczne 
9.3. Nośności przekrojów 
9.4. Obliczanie odporności ogniowej elementów stalowych na podstawie nomogramów 

10. Zmęczenie elementów i konstrukcji 
10.1. Uwagi ogólne 
10.2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa 
10.3. Wytrzymałość zmęczeniowa 
10.4. Ocena zmęczenia 
10.5. Kształtowanie elementów narażonych na zmęczenie 

11. Wytwarzanie, montaż i ochrona 
11.1. Zagadnienia ogólne 
11.2. Specyfika techniczna 
11.3. Obróbka i scalanie 
11.4. Połączenia spawane 
11.5. Połączenia na łączniki mechaniczne 
11.6. Transport i montaż 
11.7. Tolerancje 
11.8. Ochrona przed korozją 
11.8.1. Informacje ogólne 
11.8.2. Przygotowanie powierzchni 
11.8.3. Dobór zestawów malarskich 
11.8.4. Czynniki konstrukcyjne wpływające na trwałość powłok 
11.8.5. Powłoki metalowe 

12 .Przykłady obliczeniowe 
12.1. Ściąg z kątowników rozciągany osiowo 
12.2. Pręt ściskany osiowo, jednogałęziowy 
12.3. Pręt ściskany osiowo dwugałęziowy z przewiązkami 
12.4. Belka walcowana, zginana w jednej płaszczyźnie ze zwichrzeniem 
12.5. Podciąg blachownicowy, zginany w jednej płaszczyźnie 
12.6. Belka ażurowa, zginana w jednej płaszczyźnie środnika, bez zwichrzenia 
12.7. Słup ściskany mimośrodowo 
12.8. Słup ściskany i zginany o przekroju zamkniętym 
12.9. Styk spawany rygla ze słupem 
12.10. Styk spawany słupa 
12.11. Styk śrubudowy rygla ze słupem 
12.12. Styk ściągu, doczołowy 
12.13. Węzeł kratownicy z rur prostokątnych, spawany 
12.14. Wytrzymałość zmęczeniowa węzła kratownicy 
12.15. Obliczenie poprzecznego stężenia połaciowego 
12.16. Obliczenie stężenia podłużnego w ścianie słupów 
12.17. Obliczenie czasu izolacji ogniochronnej słupa 
12.18. Obliczenie grubości izolacji ogniochronnej 
12.19. Obliczenie czasu odporności ogniowej słupa w układzie szkieletowym 

Piśmiennictwo 
Wykaz norm