Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku

  • 18,30 zł

ISBN 83-7207-077-6

Oprawa: miękka, Stron: 133, Format: 21x29,5 cm, 1999 r., fotografie czarno-białe, streszczenie w języku angielskim, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

W pracy prezentującej urbanistykę Gdańska w okresie od XVII w. omówiono najpierw średniowieczną konstrukcję miasta, następnie renesansową przebowę i jej manierystyczną kontynuację. Uwydatniono sylwetki znakomitych urbanistów, a także rolę rady miejskiej w kształtowaniu wyglądu Gdańska. Podkreślono wątki italskie w jego wystroju. Książka, nie pozbawiona akcentów polemicznych, zawiera liczne czarno-białe ilustracje, jest opatrzona przypisami i streszczeniem w języku angielskim. Nosi charakter naukowo-badawczy, ale zainteresować może zarówno stentów, jak i historyków sztuki czy lzi ciekawych dziejów Gdańska.

Spis treści:
Uwagi wstępne
I. Średniowieczna konstrukcja urbanistyczna Gdańska (ok. 1225-1549)
    1. Realizacja pierwszych planów urbanistycznych (ok. 1225-1308)
    2. Rozplanowanie i odbudowa miasta po zniszczeniu dawnego układu przestrzennego (1308 - ok. 1370)
    3. Kształtowanie wnętrz urbanistycznych (1370-1454). Henryk Ungeradin
    4. Monumentalizacja centrum (1454-1549). Henryk Hetzel
II. Przebudowa w myśl zasad renesansowych (1549-1586). Dirk Daniels. Jan Kramer
    1. Długi Targ - plac przed rezydencjami królów
    2. Brama Zielona - jej most i plac
    3. Modernizacja zabudowy
    4. Nowożytne fortyfikacje i panorama Gdańska
III. Kontynuacja manierystyczna (1586-1633). Antoni van Obbergen
    1. Współczesne wzorce urbanistyki europejskiej
    2. Wjazd do Gdańska i jego "rzeźbiona" panorama
    3. Nowe place i budowle komunalne
    4. "Droga Królewska" czy "Droga Patrycjatu"?
    5. Teatr miejski
Konkluzje
Przypisy
Indeks osób
Summary
Spis ilustracji