Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Rewitalizacja Podejście partycypacyjne

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Autor: EWA PAJESTKA-KOJDER
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN: 978-83-64363-72-6  

Oprawa: Miękka, Stron: 224, Format: 13x20,8 cm, 2017 r.

Rewitalizacja? Zdecydowanie tak, ale realizowana z myślą o mieszkańcach i z ich aktywnym udziałem. Podejście partycypacyjne polega – najogólniej rzecz ujmując – na uznaniu aktywnego udziału mieszkańców rewitalizowanych obiektów i terenów za niezbędny element tego procesu. Zostało w książce przedstawione jako alternatywa dla utrwalonego i dominującego, nie tylko w Polsce, sposobu rozumienia rewitalizacji. Autorzy omawiają teoretyczne i formalno-prawne podstawy tego podejścia i opisują przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych, inspirowanych ideą podmiotowego uczestnictwa mieszkańców w procesie rewitalizacji. Za ważny punkt odniesienia uznano wypracowany w Danii model oddolnego kształtowania przestrzeni publicznej („bottom up”).

Szczęśliwie się składa, że powstała i weszła w życie ustawa, która mocno promuje partycypacyjny punkt widzenia. Za jego przyjęciem i stosowaniem przemawia szereg argumentów teoretycznych i praktycznych. Niestety, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że decydenci preferują podejście, które jest jego przeciwieństwem — odgórne, biurokratyczne, często niezgodne z rzeczywistymi potrzebami społecznymi. Liczymy na to, że zgromadzone tutaj teksty przekonująco ukazują wizję rewitalizacji jako działania oddolnego, integrującego, wzmacniającego lokalne społeczności oraz trwale zmieniającego ich oblicze i jakość życia mieszkańców.

 

Spis treści:
Wstęp / 9

PARTYCYPACJA W REWITALIZACJI

Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy (Mariusz Kwiatkowski) / 15

Dlaczego partycypacyjny model rewitalizacji? — 16;
Etapy realizacji PMR w gminie — 24;
Źródła zakłóceń w realizacji partycypacyjnego modelu rewitalizacji — 28;
Literatura — 32

Budżet obywatelski jako impuls miejskich procesów rewitalizacyjnych (Jerzy Leszkowicz-Baczyński) / 33
Formalne wyznaczniki działań rewitalizacyjnych — 34;
Budżet obywatelski — 38;
Zagrożenia związane z realizacją budżetu obywatelskiego — 40;
Rewitalizacja społeczna — 42;
(Selektywny) budżet obywatelski. Analiza wybranego przykładu — 47;
Literatura — 53

Zasoby i aktorzy rewitalizacji społecznej. Mechanika procesu decyzyjnego(Lech Szczegóła) / 55
Zasoby rewitalizacji — 58;
Racjonalizowanie procesu decyzyjnego — 63;
Literatura — 67

Partycypacja oddolna jako fundament zrównoważonej urbanizacji w optyce Światowego Forum Urbanistycznego (Artur Kinal) / 68
World Urban Forum jako źródło wiedzy o współczesnych miastach — 68; World Urban Forum a koncepcja zrównoważonej urbanizacji — 70;
Miejsce partycypacji oddolnej w koncepcji zrównoważonej urbanizacji — 84;
Wskazania i zalecenia WUF w perspektywie polityki urbanistycznej — 85;
Literatura — 87

„BOTTOM UP” — DUŃSKIE INSPIRACJE

Projektowanie dla ludzi i z ludźmi. Wywiad z Helene Plet, Christiną Korsbek Olsen i Anną Gancewską z firmy Move Arkitektur specjalizującej się w przygotowywaniu projektów zmian w przestrzeni przy współudziale mieszkańców / 91
„Bottom up” — duński model rewitalizacji partycypacyjnej (Joanna Frątczak-Müller) / 96
„Bottom up” jako odmiana rewitalizacji partycypacyjnej — 99;
Duńskie doświadczenia z zakresu rewitalizacji w modelu partycypacyjnym — 102;
Proces „bottom up” jako źródło dobrych praktyk — 108;
Literatura — 113

Idea „bottom up” w Zielonej Górze — studium przypadku (Agnieszka Opalińska) / 114
Inspiracje — 114;
Międzypokoleniowy plac rekreacyjny — ulica Chmielna — 115;
„Park pod Gwiazdami” — pod Wieżą Braniborską przy ulicy Lubuskiej — 119;
Łąka pełna mocy — park Jędrzychów — 124;
Literatura — 126

Odgórnie czy oddolnie? Realizacja idei rewitalizacji w Słubicach (Anna Mielczarek-Żejmo) / 127
Początki — inspiracja, motywacja, konsolidacja — 130;
Uwarunkowania — partycypacja w Słubicach — 133;
Łączy nas podwórko? — 138;
Literatura — 145

INNE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

Porządek pod psem — rewitalizacja terenów miejskich a potrzeby psów i ich właścicieli (Dorota Bazuń) / 149
Psy w mieście a programy rewitalizacji — 150;
Kontekst praktyczny — jak to jest z psami w przestrzeni wspólnej — 153;
Kontekst prawny — 157;
Działania odgórne — inicjatywy władz lokalnych — 158;
Działania oddolne organizacji prozwierzęcych i mieszkańców — 160;
Literatura — 163

Społeczna odpowiedzialność biznesu a rewitalizacja na przykładzie województwa lubuskiego (Piotr Nieporowski) / 165
Kształtowanie się koncepcji CSR — 165; Skutki upowszechnienia idei społecznej odpowiedzialności biznesu — 167;
Charakterystyka biznesu w województwie lubuskim — 168;
Znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju idei CSR — 169;
Kondycja NGOs w województwie lubuskim — 170;
Rewitalizacja — kwestie definicyjne — 171;
Degradacja — 172;
Rewitalizacja a CSR — 174;
Literatura — 178

Ośrodek pomocy społecznej jako aktor procesu rewitalizacji (Małgorzata Jaskulska) / 180
Rewitalizacja a pomoc społeczna — 182;
Diagnoza jako kluczowy element programu aktywizacji i rewitalizacji — 187;
Wykroczyć poza ramy instytucjonalne — 190;
Literatura — 192

„DŁUGOstan” — projekt rewitalizacji dwóch zielonogórskich kamienic i aktywizacji ich mieszkańców (Agnieszka Szymczukiewicz-Chałupka, Aleksandra Grygierczyk, Ewelina Oszmian, Tomasz Żental) / 194
Charakterystyka obszaru interwencji — 195;
Monitoring i ewaluacja — 204; Literatura — 209
Gdyńskie doświadczenia w zakresie animacji lokalnej i rewitalizacji (Aleksandra Mróz-Wykusz) / 211

Krok pierwszy — diagnoza, plan, strategia — 213;
Krok drugi — Budowanie relacji — 214;
Krok trzeci — Działania podmiotu zarządzającego procesem rewitalizacji — 216 

Spis tabel, ilustracji i fotografii / 220