Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Roger Sławski. Architekt. 1871-1963

Autor: Gabriela Klause
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: twarda, Stron: 231, Format: 20,5x20,5cm, 182 ilustracji i fotografii czarno-białych, 1999 r. 

Monografia twórczości najwybitniejszego architekta wielkopolskiego, tworzącego pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku, autora kilkudziesięciu realizacji, które wpisały się na stałe w lokalny pejzaż Wielkopolski. Roger Sławski uzyskał projektował rezydencje ziemiańskie, kościoły, budynki miejskie w Poznaniu (nowe skrzydło Bazaru, gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, kamienice przy Starym Rynku i placu Wolności). Obiekty te zostały zilustrowane archiwalnymi pocztówkami i rycinami. Bogaty materiał ikonograficzny uzupełniają rzuty szczególnie interesujących rozwiązań przestrzennych.

Roger Sławski będąc głównym architektem PeWuKi, zaprojektował wiele pawilonów wystawienniczych (częściowo już nie istniejących). Jego twórczość osadzona została w monografii w szerokim, nie tylko lokalnym, kontekście. Opracowanie zawiera katalog ponad 150 pozycji zarówno zrealizowanych, jak projektowych oraz syntetyczne kalendarium życia i twórczości architekta. Gabrieli Klause (architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej) udało się połączyć naukową rzetelność opracowania z walorami interesującej lektury.

Spis treści:
I. Wstęp
Wprowadzenie 
Stan i problematyka badań
Materiały

II. Czynniki kształtujące osobowość Sławskiego 
1. Edukacja domowa i środowisko ogólne
2. Studia na Politechnice w Charlottenburgu
3. Praca zawodowa na terenie Niemiec 1895 - 1904 (Badecia, Berlin)
Biblioteka własna i podróże

III. Twórczość Sławskiego na terenie Wielkopolski
1. Środowisko inwestorów
Zamówienia z kręgów ziemiańskich 
Zamówienia z kręgów kościelnych
Zamówienia z kręgów związanych z inwestycjami w mieście
2. Warsztat projektowy
Pracownia architektoniczna
Proces twórczy
Współpracownicy
Relacja architekt - klient
3. Wybrane realizacje Sławskiego
Rezydencje nowe
Rezydencje przebudowane
Nowe kościoły
Rozbudowa istniejących kościołów i problematyka konserwatorska
Budowle publiczne i kamienice, integracja w przestrzeń miejską 
Program estetyczny wnętrzmieszkalnych oraz wnętrz w obiektach publicznych
Detal architektoniczny, proweniencja, skala, materiał
4. Problem "kostiumu stylowego" - forma i treść

IV. Okres międzywojenny i po II wojnie światowej
1. Nowe tematy projektowe - zamówienia komunalne
2. Projekty i realizacje pawilonów wystawowych na Pewuce (1927-29)
3. Twórczośc po II wojnie światowej
Architektura sakralna

V. Podsumowanie
Charakterystyka twórczośći Sławskiego,. Kontekst europejski i lokalny
Sławski - architekt typowy czy indywidualność

VI. Przypisy
VII. Bibliografia
VIII. Kalendarium życia i twórczości Sławskiego
IX. Katalog
1. Układ katalogu i zasady jego opracowania
2. Projekty zrealizowane
3. Projekty konkursowe
4. Projekty i szkice projektowe nie zrealizowane
5. Realizacje o prawdopodobnym autorstwie Sławskiego
6. Alfabetyczny wykaz skatalogowanych obiektów
X. Spis ilustracji